Domov
Kdo smo?
O omrežju svetovalcev
za kakovost
Delujoči svetovalci
za kakovost
Vloga svetovalca
za kakovost
Trenutne dejavnosti
Razvoj omrežja in
pomembni mejniki
Aktualne vsebine
Z omrežjem svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih smo izpeljali drugo letošnje srečanje na ACS
Na delavnici 23. oktobra 2019 na ACS so svetovalci za kakovost predstavili opravljeno delo pri razvoju spremljanja kakovosti dela učitelja.
Več...
Nov priročnik
Na ACS smo v mesecu juliju natisnili novo strokovno učno gradivo v podporo delovanju svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih z naslovom O MOJEM DELU SVETOVALKE ZA KAKOVOST.
Več...
Dan kakovosti na ACS
Skupni akciji TVU Kakovost ustvarjamo vsi se je 17. maja 2019, na dan akcije, pridružil tudi Andragoški center Slovenije z Dnevom kakovosti na ACS.
Več...
Skupna promocijska aktivnost svetovalcev za kakovost v TVU 2019
V letu 2019 je bil med skupne akcije TVU prvič vključen dan, posvečen delu organizacij in posameznikov, povezanem s presojanjem in razvijanjem kakovosti izobraževanja odraslih.
Več...
Izpeljali smo prvo spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v letu 2019
6. februarja 2019 je na ACS potekalo prvo letošnje srečanje svetovalcev za kakovost.
Več...
Nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja s področja presojanja in razvijanja kakovosti
Na ACS smo v letu 2017 razvili nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja iz kakovosti za osebje v izobraževanju odraslih.
Več...
Vabljeni k ogledu novega spletnega portala MOZAIK KAKOVOSTI
Na ACS smo v letu 2017 razvili spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji - Mozaik kakovosti.
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
Trenutne dejavnosti

Kakovost   Svetovalci   Trenutne dejavn...
ACS je nacionalni strokovni koordinator omrežja svetovalcev za kakovost, v okviru katerega razvijamo koncept svetovalnega dela za razvoj kakovosti izobraževanja odraslih. Pomembni mejniki pri razvoju omrežja svetovalcev so predstavljeni tukaj.

ACS skrbi za temeljno usposabljanje in spopolnjevanje svetovalcev za kakovost in vsebinsko koordinira izpeljavo skupnih aktivnosti presojanja in razvijanja kakovosti delujočih svetovalcev v omrežju. 
 
TRENUTNE DEJAVNOSTI V OMREŽJU IN NALOGE ACS

V letu 2019 svetovalci za kakovost v okviru skupne strokovne aktivnosti Učitelj in njegova vloga pri sprotnem spremljanju kakovosti v svojih organizacijah vpeljeljujejo (ali nadgrajujejo) izbrane skupne minimalne standarde. Za svojo organizacijo so si  opredelili, načrtovali in izpeljali konkretne aktivnosti za dosego naslednjih ciljev:
  • da vzpostavijo ali nadgradijo sistem rednega spremljanja kakovosti podpore, ki jo učitelji nudijo udeležencem pri izobraževanju,
  • da razvijejo primerne pristope in načine, da bi njihovi učitelji sami začeli sistematično spremljati kakovost svojega dela,
  • da vzpostavijo ali nadgradijo sistem rednega spremljanja zadovoljstva udeležencev z različnimi vidiki dela učiteljev.
Pri vseh naštetih aktivnostih je zelo pomembno, da bodo v organizacijah sodelovali tudi učitelji - tako pri načrtovanju spremljanja, kot tudi pri sami izvedbi in pri vrednotenju doseženih rezultatov.

V letu 2019 je v omrežju formalno imenovanih in dejavnih 22 svetovalcev za kakovost v izobraževanju odraslih.
 
*     *     *
 
Na ACS  v 2019 v okviru naloge Strokovna podpora razvoju kakovosti izobraževanja odraslih vse leto strokovno koordiniramo izpeljavo dogovorjene skupne strokovne aktivnosti omrežja. Skupne aktivnosti omrežja so v 2019 osredotočene na vpeljavo dogovorjenih skupnih minimalnih standardov omrežja svetovalcev za kakovost v zvezi s spremljanjem kakovosti učiteljevega dela.

Ekipa s področja kakovosti na ACS vsebinsko koordinira in spodbuja delo svetovalcev za kakovost v spletni učilnici.

V okviru Tedna vseživljenjskega učenja 2019 smo organizacijsko in vsebinsko kooordinirali in izpeljali eno skupno promocijsko aktivnost v omrežju svetovalcev za kakovost z naslovom Kakovost ustvarjamo vsi. Osrednji dogodek skupne akcije je potekal na družbenih omrežjih in na spletu – premierno smo 17. maja pod okriljem ACS na nacionalni ravni in v celotnem omrežju svetovalcev za kakovost predstavili promocijski video o aktivnostih za kakovost v izobraževanju odraslih in vlogi svetovalca za kakovost.Jeseni (predvidoma 23. oktobra) bomo pripravili in izpeljali drugo letošnje spopolnjevanje delujočih svetovalcev za kakovost. 
 
*     *     *
V okviru projekta ESS Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2018 do 2022 smo 6. februarja 2019 na ACS izvedli prvo letošnje spopolnjevanje svetovalcev za kakovost. Udeležilo se ga je 19 predstavnikov organizacij, ki imajo imenovanega in delujočega svetovalca za kakovost. Na spopolnjevanju so prisotni svetovalci že opravili prve razmisleke v zvezi z načrtovanjem konkretnejših aktivnosti v letu 2019. V popoldanskem delu spopolnjevanja se nam je pridružila dr. Mateja Brejc iz Šole za ravnatelje. Predstavila nam je program OPK – Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja ter pojasnila osnovna izhodišča za umeščanje področja izobraževanja odraslih v skupen okvir.

Prvo spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v letu 2019
 
*     *     *
 
Če vas zanimajo aktivnosti v omrežju svetovalcev za kakovost v preteklih letih, ste vabljeni k branju na spodnjih povezavah:
 
*     *     * 
    
Kako lahko postanete svetovalec za kakovost?
Izobraževanje in svetovanje
Učni kotiček
Spletne zbirke
Nosilci znaka POKI
Dobitniki priznanj
Spletna učilnica
Dogodki
Drugo letno srečanje omrežja svetovalcev za kakovost

Predstavitev slovenskega pristopa k samoevalvaciji POKI na Nizozemskem

Pobuda za povezavo med kazalniki kakovosti, ki so se uveljavili na področju izobraževanja odraslih, z Zbirko Kakovost v vrtcih in šolah v dodatnem zvezku zbirke
 (C) 2003-2019 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 21.11.2019, 18:04
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Aleksandra Radojc