Domov
Kdo smo?
O omrežju svetovalcev
za kakovost
Delujoči svetovalci
za kakovost
Vloga svetovalca
za kakovost
Trenutne dejavnosti
Razvoj omrežja in
pomembni mejniki
Aktualne vsebine
6. junija 2018
Na Zavodu za izobraževanje in kulturo smo za zaključeno skupino udeležencev izpeljali usposabljanje o opredeljevanju in merjenju učinkov v izobraževanju odraslih.
Več...
Izšlo v maju 2018: Samoevalvacijska študija ACS o umeščenosti vloge svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih
Na Andragoškem centru Slovenije smo pripravili in objavili samoevalvacijsko študijo o uveljavitvi vloge svetovalca za kakovost v praksi izobraževanja odraslih.
Več...
Prva delavnica omrežja svetovalcev za kakovost v letu 2018
20. marca 2018 smo na ACS izvedli prvo letošnje srečanje svetovalcev za kakovost v izobraževanju odraslih.
Več...
Nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja s področja presojanja in razvijanja kakovosti
Na ACS smo v letu 2017 razvili nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja iz kakovosti za osebje v izobraževanju odraslih.
Več...
Vabljeni k ogledu novega spletnega portala MOZAIK KAKOVOSTI
Na ACS smo v letu 2017 razvili spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji - Mozaik kakovosti.
Več...
ACS je v letu 2017 usposobil novo skupino svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih
V programu Temeljni program usposabljanja svetovalcev za razvoj kakovosti v izobraževanju odraslih se je usposobilo 20 novih svetovalcev za kakovost.
Več...
Druga delavnica omrežja svetovalcev za kakovost v letu 2017
12. oktobra smo na ACS izpeljali jesensko srečanje omrežja svetovalcev za kakovost - obstoječim svetovalcem so se pridružili tudi letos usposobljeni in imenovani svetovalci.
Več...
Izobraževalno srečanje organizacij, nosilk Zelenega znaka kakovosti
22. novembra na ACS pripravljamo izobraževalno srečanje organizacij, ki bodo pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti podaljševale ali na novo pridobile v letu 2018.
Več...
Rezultati in učinki izobraževanja odraslih
Izšla publikacija: Rezultati in učinki izobraževanja odraslih: priporočila za presojanje rezultatov in učinkov izobraževanja, izobraževalnih dejavnosti ter izobraževalnih projektov
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
Trenutne dejavnosti

Kakovost   Svetovalci   Trenutne dejavn...

ACS je že pred več kot desetimi leti (v 2007) razvil in v prakso izobraževanja odraslih vpeljal strokovno vlogo svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih. Od takrat je tudi nacionalni strokovni koordinator omrežja svetovalcev za kakovost. 

Pomembni mejniki pri razvoju omrežja svetovalcev so predstavljeni tukaj.

ACS skrbi za temeljno usposabljanje in spopolnjevanje svetovalcev ter vsebinsko koordinira izpeljavo skupnih aktivnosti v omrežju.

V letu 2018 je v omrežju formalno imenovanih in dejavnih 30 svetovalcev za kakovost v izobraževanju odraslih.
 
*     *     *

V letu 2018 bomo v okviru naloge Strokovna podpora razvoju kakovosti izobraževanja odraslih (Letni delovni načrt ACS):
  • nudili strokovno podporo in svetovanje izvajalskim organizacijam in svetovalcem za kakovost v procesih samoevalvacije,
  • strokovno bomo koordinirali izpeljavo dogovorjene skupne aktivnosti delujočih svetovalcev za kakovost,
  • vsebinsko bomo koordinirali in spodbujali delo svetovalcev za kakovost v spletni učilnici.
*     *     *

V okviru projekta ESS »Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018« načrtujemo dve spopolnjevanji omrežja svetovalcev za kakovost:
  • Prvo spopolnjevanje smo izpeljali 20. marca 2018.
    • S svetovalci za kakovost smo se pogovorili o doseženih rezultatih njihovega dela v letu 2017 in načrtovali skupne aktivnosti omrežja v letu 2018. Eno skupno aktivnost bodo svetovalci izpeljali pod strokovnim vodenjem ACS (Učitelj in njegova vloga pri sprotnem spremljanju kakovosti), drugo skupno aktivnost pa bodo izpeljevali sami. Pogovorili smo se o obveznostih izobraževalnih organizacij za odrasle, ki jih v zvezi s področjem kakovosti prinaša nov Zakon o izobraževanju odraslih. Predstavnica omrežja Arnes je svetovalcem predstavila javne storitve Arnes, ki lahko pripomorejo h krepitvi kakovosti delovanja organizacije za izobraževanje odraslih. 
  • Jesensko spopolnjevanje pa načrtujemo septembra 2018.  
 
*     *     *
 
Če vas zanimajo aktivnosti v omrežju svetovalcev za kakovost v preteklih letih, ste vabljeni k branju na spodnjih povezavah: 
    
Kako lahko postanete svetovalec za kakovost?
Izobraževanje in svetovanje
Učni kotiček
Spletne zbirke
Nosilci znaka POKI
Dobitniki priznanj
Spletna učilnica
Dogodki
Usposabljanje o opredeljevanju in merjenju učinkov v izobraževanju odraslih na ZIK Črnomelj

Samoevalvacijska študija ACS o umeščenosti vloge svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih

20. marca 2018 prvo spopolnjevanje svetovalcev za kakovost
 (C) 2003-2018 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 18.06.2018, 07:47
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Aleksandra Radojc