Domov
Kdo smo?
O omrežju svetovalcev
za kakovost
Delujoči svetovalci
za kakovost
Vloga svetovalca
za kakovost
Trenutne dejavnosti
Razvoj omrežja in
pomembni mejniki
Aktualne vsebine
Napoved postopka za Zeleni znak kakovosti v 2019
Organizacije, ki bi želele pridobiti pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti, OBVEŠČAMO, da bomo tudi v letu 2019 izpeljali postopek za pridobitev znaka.
Več...
Voščilo
Ekipa ACS za razvoj kakovosti izobraževanja odraslih vam v letu 2019 želi uspešne in kakovostne dni!
Več...
Jesensko spopolnjevanje svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih
Delavnico za zaključeno skupino omrežja svetovalcev za kakovost smo izvedli v sredo, 19. septembra 2018, na Andragoškem centru Slovenije.
Več...
Usposabljanje v Velenju
29. in 30. 8. smo na Ljudski univerzi Velenje za zaključeno skupino udeležencev izpeljali usposabljanje z naslovom Notranji sistem kakovosti v organizaciji, ki izobražuje odrasle.
Več...
6. junija 2018
Na Zavodu za izobraževanje in kulturo smo za zaključeno skupino udeležencev izpeljali usposabljanje o opredeljevanju in merjenju učinkov v izobraževanju odraslih.
Več...
Izšlo v maju 2018: Samoevalvacijska študija ACS o umeščenosti vloge svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih
Na Andragoškem centru Slovenije smo pripravili in objavili samoevalvacijsko študijo o uveljavitvi vloge svetovalca za kakovost v praksi izobraževanja odraslih.
Več...
Nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja s področja presojanja in razvijanja kakovosti
Na ACS smo v letu 2017 razvili nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja iz kakovosti za osebje v izobraževanju odraslih.
Več...
Vabljeni k ogledu novega spletnega portala MOZAIK KAKOVOSTI
Na ACS smo v letu 2017 razvili spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji - Mozaik kakovosti.
Več...
ACS je v letu 2017 usposobil novo skupino svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih
V programu Temeljni program usposabljanja svetovalcev za razvoj kakovosti v izobraževanju odraslih se je usposobilo 20 novih svetovalcev za kakovost.
Več...
Rezultati in učinki izobraževanja odraslih
Izšla publikacija: Rezultati in učinki izobraževanja odraslih: priporočila za presojanje rezultatov in učinkov izobraževanja, izobraževalnih dejavnosti ter izobraževalnih projektov
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
Trenutne dejavnosti

Kakovost   Svetovalci   Trenutne dejavn...

ACS je že pred več kot desetimi leti (v 2007) razvil in v prakso izobraževanja odraslih vpeljal strokovno vlogo svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih. Od takrat je tudi nacionalni strokovni koordinator omrežja svetovalcev za kakovost. Pomembni mejniki pri razvoju omrežja svetovalcev so predstavljeni tukaj. ACS skrbi za temeljno usposabljanje in spopolnjevanje svetovalcev ter vsebinsko koordinira izpeljavo skupnih aktivnosti v omrežju.

V letu 2018 je v omrežju formalno imenovanih in dejavnih 28 svetovalcev za kakovost v izobraževanju odraslih.
 
*     *     *

V letu 2018 v okviru naloge Strokovna podpora razvoju kakovosti izobraževanja odraslih (Letni delovni načrt) na ACS:
  • nudimo strokovno podporo in svetovanje izvajalskim organizacijam in svetovalcem za kakovost v procesih samoevalvacije,
  • strokovno koordiniramo izpeljavo dogovorjene skupne aktivnosti delujočih svetovalcev za kakovost,
  • vsebinsko koordiniramo in spodbujamo delo svetovalcev za kakovost v spletni učilnici.
Dogovorjena skupna aktivnost v letu 2018 v omrežju svetovalcev je Učitelj in njegova vloga pri sprotnem spremljanju kakovosti. Temeljni cilj naloge ugotoviti, na kakšen način v organizacijah že sprotno spremljajo kakovost dela učitelja oz. kako učitelji sami spremljajo svojo kakovost, na tej podlagi pa s sodelovanjem z učitelji ovrednotiti te načine in jih po potrebi izboljšati. Prvo opravilo v okviru aktivnosti je bila priprava analize že obstoječega sprotnega spremljanja kakovosti dela učitelja v posamezni organizaciji (april, maj). ACS je opravil vsebinsko redakcijo posameznih zapisov o vsebinah in načinih spremljanja učiteljevega dela. V jeseni bodo na podlagi teh analiz sodelujoči svetovalci med sabo izvedli kolegialno presojo pristopov za spremljanje dela na ravni učitelja. 
 
V okviru letošnjih skupnih aktivnosti omrežja svetovalcev za kakovost so se nekateri svetovalci odločili izpeljati tudi Dan za kakovost. Aktivnost je bila namenjena promociji sistematičnega dela na področju presojanja in razvijanja kakovosti izobraževanja odraslih ter večanju prepoznavnosti vloge svetovalca za kakovost. Aktivnost so svetovalci koordinirali sami – večina je dan za kakovost izpeljala v juniju, nekateri pa že v maju.
 
Nastali so zanimivi programi za izvedbo dneva s številnimi idejami za aktivno sodelovanje zaposlenih, udeležencev, učiteljev, partnerjev in drugih (predstavitve, delavnice, strokovni aktivi, kvizi, stojnice, delovni zajtrk, spletno zbiranje predlogov za izboljšave ipd.), pa tudi inovativnimi načini promocije aktivnosti s področja kakovosti, ki se odvijajo pri izvajalcih. Več o tem, v katerih organizacijah so se v letu 2018 odločili za to obliko promocije dela na področju kakovosti in nekatere od njihovih zanimivih aktivnosti, ki so obeležile njihov Dan za kakovost, si preberite v prispevku, objavljenem v eNovičkah

Nekateri svetovalci pa so kot samostojno aktivnost izbrali izboljšanje strukture in vsebine letnega poročila o delu komisije za kakovost, manjša skupina svetovalcev pa bo v letošnjem letu pripravila opise dobrih praks iz svoje organizacije, ki jih bomo predstavili v spletni zbirki Mozaik kakovosti
 
*     *     *

V okviru projekta ESS »Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018« načrtujemo dve spopolnjevanji omrežja svetovalcev za kakovost:
  • Prvo spopolnjevanje smo izpeljali 20. marca 2018. S svetovalci za kakovost smo se pogovorili o doseženih rezultatih njihovega dela v letu 2017 in načrtovali skupne aktivnosti omrežja v letu 2018. Eno skupno aktivnost bodo svetovalci izpeljali pod strokovnim vodenjem ACS (Učitelj in njegova vloga pri sprotnem spremljanju kakovosti), drugo skupno aktivnost pa bodo izpeljevali sami. Pogovorili smo se o obveznostih izobraževalnih organizacij za odrasle, ki jih v zvezi s področjem kakovosti prinaša nov Zakon o izobraževanju odraslih. Predstavnica omrežja Arnes je svetovalcem predstavila javne storitve Arnes, ki lahko pripomorejo h krepitvi kakovosti delovanja organizacije za izobraževanje odraslih. 
  • Jesensko spopolnjevanje pa načrtujemo septembra 2018.  
 
*     *     *
 
Če vas zanimajo aktivnosti v omrežju svetovalcev za kakovost v preteklih letih, ste vabljeni k branju na spodnjih povezavah: 
    
Kako lahko postanete svetovalec za kakovost?
Izobraževanje in svetovanje
Učni kotiček
Spletne zbirke
Nosilci znaka POKI
Dobitniki priznanj
Spletna učilnica
Dogodki
Voščilo za 2019

Samoevalvacijska študija ACS o primernosti postopkov in učinkih ekspertnih zunanjih evalvacij v izobraževanju odraslih

Izpeljali smo jesensko spopolnjevanje omrežja svetovalcev za kakovost
 (C) 2003-2019 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 03.01.2019, 12:29
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Aleksandra Radojc