Knjižna polica

Umeščenost svetovalca za kakovost v delovanje organizacije, ki izvaja izobraževanje odraslih

Osnovni podatki

 • Avtor/ji:
  dr. Tanja Možina, Sonja Klemenčič, Jasmina Orešnik Cunja
 • Kraj in leto izdaje:
  Ljubljana, 2018
 • Izdajatelj:
  Andragoški center Slovenije
 • Vrsta gradiva:
  Raziskovalna oz. evalvacijska poročila, študije, analize
 • Vrsta izdaje:
  Tiskana izdaja

Opis

Po desetletnem delu s svetovalci za kakovost, ki so to vlogo vzpostavljali in jo uveljavljajo v izobraževalnih organizacijah, kjer so zaposleni, smo na Andragoškem centru Slovenije presodili, da je čas, da se nekoliko ustavimo in presodimo, kako se je doslej vloga svetovalca za kakovost uveljavila v praksi izobraževanja odraslih

V letu 2017 smo tako izpeljali precej obsežno samoevalvacijo na dveh ravneh, in sicer:
 • samoevalvacijo dela strokovne ekipe, ki je na Andragoškem centru Slovenije razvojno snovala in usmerjala delovanje omrežja svetovalcev za kakovost in delo posamičnih svetovalcev ter
 • samoevalvacijo dela delujočih svetovalcev za kakovost v praksi izobraževanja odraslih.
Samoevalvacijsko študijo smo zasnovali še nekoliko širše, saj smo z njo želeli ugotoviti tudi potrebe po svetovalnem delu za kakovost v izobraževanju odraslih ter zbrati premisleke vprašanih o tem, kako naj bi se vloga svetovalca za kakovost v izobraževanju odraslih razvijala in sistemsko umeščala v prihodnje.

V samoevalvacijsko študijo smo zajeli izobraževalne organizacije z delujočimi svetovalci za kakovost, ki so se usposobili v letih 2007 in 2011 in so bili v svoji organizaciji imenovani za opravljanje te vloge. 

Samoevalvacijo o uveljavljanju vloge svetovalca za kakovost na ravni posamezne organizacije so svetovalci za kakovost opravili sami v svoji izobraževalni organizaciji. V samoevalvacijski študiji, ki je pred vami, pa so zajeti sumarni izidi anketiranja o uveljavitvi vloge svetovalca za kakovost, ki je bilo v letu 2017 opravljeno v petnajstih organizacijah z delujočim svetovalcem za kakovost. Samoevalvacijska študija zajema tudi ugotovitve in predloge za nadaljnji razvoj ter umeščanje vloge svetovalca za kakovost v sistem izobraževanja odraslih v Sloveniji. 

Avtorice samoevalvacijske študije so dr. Tanja Možina, Sonja Klemenčič ter Jasmina Orešnik Cunja. Izpeljavo samoevalvacije je omogočilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.