Pregled nosilcev zelenega znaka kakovosti

V letu 2022 Zeleni znak kakovosti uporablja
organizacij, ki izobražujejo odrasle.

Ljudske univerze
27
Zasebne izobraževalne organizacije
6
Srednje šole
1
Šolski centri
2

Nosilci Zelenega znaka kakovosti

1. Academia d.o.o.

Glavni trg 17b, 2000 Maribor
Veljavnost pravice do:
31. 03. 2024

2. Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje

Titov trg 2, 3320 Velenje
Veljavnost pravice do:
31. 03. 2024

3. Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza

Maistrova ulica 5, 2000 Maribor
Veljavnost pravice do:
31. 03. 2023

4. B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o., OE Višja strokovna šola

Cesta Staneta Žagarja 27a, 4000 Kranj
Veljavnost pravice do:
31. 03. 2022

5. Biotehniški izobraževalni center Ljubljana

Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana
Veljavnost pravice do:
31. 03. 2023

6. Center za dopisno izobraževanje Univerzum

Grošljeva ulica 4, 1000 Ljubljana
Veljavnost pravice do:
31. 03. 2024

7. Center za izobraževanje in kulturo Trebnje

Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje
Veljavnost pravice do:
31. 03. 2024

8. Izobraževalni center GEOSS d.o.o.

Cesta komandanta Staneta 2, 1270 Litija
Veljavnost pravice do:
31. 03. 2023

9. Izobraževalni center Memory d. o. o., OE Višja strokovna šola

Dutovlje 32, 6221 Dutovlje
Veljavnost pravice do:
31. 03. 2024

10. Javni zavod Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana

Šmartinska cesta 134a, 1000 Ljubljana
Veljavnost pravice do:
31. 03. 2023

11. Ljudska univerza Ajdovščina

Stritarjeva ulica 1a, 5270 Ajdovščina
Veljavnost pravice do:
31. 03. 2023

12. Ljudska univerza Celje

Cankarjeva ulica 1, 3000 Celje
Veljavnost pravice do:
31. 03. 2023

13. Ljudska univerza Jesenice

Delavska ulica 1, 4270 Jesenice
Veljavnost pravice do:
31. 03. 2023

14. Ljudska univerza Koper

Cankarjeva ulica 33, 6000 Koper
Veljavnost pravice do:
31. 03. 2024

15. Ljudska univerza Kranj, Center za izobraževanje in kulturo

Cesta Staneta Žagarja 1, 4000 Kranj
Veljavnost pravice do:
31. 03. 2023

16. Ljudska univerza Krško

Dalmatinova 6, 8270 Krško
Veljavnost pravice do:
31. 03. 2023

17. Ljudska univerza Lendava

Kidričeva ulica 1, 9220 Lendava
Veljavnost pravice do:
31. 03. 2023

18. Ljudska univerza Murska Sobota

Slomškova ulica 33, 9000 Murska Sobota
Veljavnost pravice do:
31. 03. 2024

19. Ljudska univerza Nova Gorica

Cankarjeva ulica 8, 5000 Nova Gorica
Veljavnost pravice do:
31. 03. 2024

20. Ljudska univerza Ormož

Vrazova ulica 12, 2270 Ormož
Veljavnost pravice do:
31. 03. 2022

21. Ljudska univerza Ptuj

Mestni trg 2, 2250 Ptuj
Veljavnost pravice do:
31. 03. 2023

22. Ljudska univerza Radovljica

Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica
Veljavnost pravice do:
31. 03. 2023

23. Ljudska univerza Rogaška Slatina

Celjska cesta 3a, 3250 Rogaška Slatina
Veljavnost pravice do:
31. 03. 2024

24. Ljudska univerza Sežana

Bazoviška cesta 9, 6210 Sežana
Veljavnost pravice do:
31. 03. 2022

25. Ljudska univerza Škofja Loka

Podlubnik 1 A, 4220 Škofja Loka
Veljavnost pravice do:
31. 03. 2024

26. MOCIS, Center za izobraževanje odraslih Slovenj Gradec

Meškova ulica 21, 2380 Slovenj Gradec
Veljavnost pravice do:
31. 03. 2023

27. Podjetniški inkubator Kočevje, Organizacijska enota Ljudska univerza Kočevje

Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje
Veljavnost pravice do:
31. 03. 2024

28. Posoški razvojni center, organizacijska enota ljudska univerza

Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin
Veljavnost pravice do:
31. 03. 2023

29. PRAH, izobraževalni center, izobraževanje in usposabljanje, d.o.o.

Kidričeva ulica 28, 3250 Rogaška Slatina
Veljavnost pravice do:
31. 03. 2024

30. Razvojno izobraževalni center Novo mesto

Topliška cesta 2, 8000 Novo mesto
Veljavnost pravice do:
31. 03. 2023

31. Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje

Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje
Veljavnost pravice do:
31. 03. 2023

32. Šolski center Kranj – enota izobraževanja odraslih

Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj
Veljavnost pravice do:
31. 03. 2024

33. UPI - Ljudska univerza Žalec

Ulica Ivanke Uranjek 6, 3310 Žalec
Veljavnost pravice do:
31. 03. 2024

34. Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes Ljubljana (VSŠKV)

Ulica Carla Benza 1, 1000 Ljubljana
Veljavnost pravice do:
31. 03. 2023

35. Zasavska ljudska univerza

Trg svobode 11a, 1422 Trbovlje
Veljavnost pravice do:
31. 03. 2023

36. Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj

Ulica Otona Župančiča 1, 8340 Črnomelj
Veljavnost pravice do:
31. 03. 2024