Pregled nosilcev zelenega znaka kakovosti

V letu 2020 Zeleni znak kakovosti uporablja
organizacij, ki izobražujejo odrasle.

Ljudske univerze
27
Zasebne izobraževalne organizacije
6
Srednje šole
3
Šolski centri
2

Nosilci Zelenega znaka kakovosti

1. Academia d.o.o.

Glavni trg 17b, 2000 Maribor
Veljavnost pravice do:
31. 03. 2021

2. Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje

Titov trg 2, 3320 Velenje
Veljavnost pravice do:
31. 03. 2021

3. Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza

Maistrova ulica 5, 2000 Maribor
Veljavnost pravice do:
31. 03. 2020

4. B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o., OE Višja strokovna šola

Cesta Staneta Žagarja 27a, 4000 Kranj
Veljavnost pravice do:
31. 03. 2022

5. Biotehniški izobraževalni center Ljubljana

Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana
Veljavnost pravice do:
31. 03. 2020

6. Center za dopisno izobraževanje Univerzum

Grošljeva ulica 4, 1000 Ljubljana
Veljavnost pravice do:
31. 03. 2021

7. Center za izobraževanje in kulturo Trebnje

Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje
Veljavnost pravice do:
31. 03. 2021

8. Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

Prešernova ulica 34, 9240 Ljutomer
Veljavnost pravice do:
31. 03. 2021

9. Izobraževalni center GEOSS d.o.o.

Cesta komandanta Staneta 2, 1270 Litija
Veljavnost pravice do:
31. 03. 2020

10. Izobraževalni center Memory d.o.o.

Dutovlje 32, 6221 Dutovlje
Veljavnost pravice do:
31. 03. 2021

11. Javni zavod Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana

Šmartinska cesta 134a, 1000 Ljubljana
Veljavnost pravice do:
31. 03. 2020

12. Ljudska univerza Ajdovščina

Stritarjeva ulica 1a, 5270 Ajdovščina
Veljavnost pravice do:
31. 03. 2020

13. Ljudska univerza Celje

Cankarjeva ulica 1, 3000 Celje
Veljavnost pravice do:
31. 03. 2020

14. Ljudska univerza Jesenice

Delavska ulica 1, 4270 Jesenice
Veljavnost pravice do:
31. 03. 2020

15. Ljudska univerza Koper

Cankarjeva ulica 33, 6000 Koper
Veljavnost pravice do:
31. 03. 2021

16. Ljudska univerza Kranj, Center za izobraževanje in kulturo

Cesta Staneta Žagarja 1, 4000 Kranj
Veljavnost pravice do:
31. 03. 2020

17. Ljudska univerza Krško

Dalmatinova 6, 8270 Krško
Veljavnost pravice do:
31. 03. 2020

18. Ljudska univerza Lendava

Kidričeva ulica 1, 9220 Lendava
Veljavnost pravice do:
31. 03. 2020

19. Ljudska univerza Murska Sobota

Slomškova ulica 33, 9000 Murska Sobota
Veljavnost pravice do:
31. 03. 2021

20. Ljudska univerza Nova Gorica

Cankarjeva ulica 8, 5000 Nova Gorica
Veljavnost pravice do:
31. 03. 2021

21. Ljudska univerza Ormož

Vrazova ulica 12, 2270 Ormož
Veljavnost pravice do:
31. 03. 2022

22. Ljudska univerza Ptuj

Mestni trg 2, 2250 Ptuj
Veljavnost pravice do:
31. 03. 2020

23. Ljudska univerza Radovljica

Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica
Veljavnost pravice do:
31. 03. 2020

24. Ljudska univerza Rogaška Slatina

Celjska cesta 3a, 3250 Rogaška Slatina
Veljavnost pravice do:
31. 03. 2021

25. Ljudska univerza Sežana

Bazoviška cesta 9, 6210 Sežana
Veljavnost pravice do:
31. 03. 2022

26. Ljudska univerza Škofja Loka

Podlubnik 1 A, 4220 Škofja Loka
Veljavnost pravice do:
31. 03. 2021

27. MOCIS, Center za izobraževanje odraslih Slovenj Gradec

Meškova ulica 21, 2380 Slovenj Gradec
Veljavnost pravice do:
31. 03. 2020

28. Podjetniški inkubator Kočevje, Organizacijska enota Ljudska univerza Kočevje

Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje
Veljavnost pravice do:
31. 03. 2021

29. PRAH, izobraževalni center, izobraževanje in usposabljanje, d.o.o.

Kidričeva ulica 28, 3250 Rogaška Slatina
Veljavnost pravice do:
31. 03. 2021

30. Razvojno izobraževalni center Novo mesto

Topliška cesta 2, 8000 Novo mesto
Veljavnost pravice do:
31. 03. 2020

31. Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje

Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje
Veljavnost pravice do:
31. 03. 2020

32. Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije

Celjska ulica 16, 1000 Ljubljana
Veljavnost pravice do:
31. 03. 2020

33. Srednja zdravstvena šola Celje

Ipavčeva 10, 3000 Celje
Veljavnost pravice do:
31. 03. 2021

34. UPI - Ljudska univerza Žalec

Ulica Ivanke Uranjek 6, 3310 Žalec
Veljavnost pravice do:
31. 03. 2021

35. Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes Ljubljana (VSŠKV)

Ulica Carla Benza 1, 1000 Ljubljana
Veljavnost pravice do:
31. 03. 2020

36. Zasavska ljudska univerza

Trg svobode 11a, 1422 Trbovlje
Veljavnost pravice do:
31. 03. 2020

37. Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj

Ulica Otona Župančiča 1, 8340 Črnomelj
Veljavnost pravice do:
31. 03. 2021

38. Zavod Znanje Postojna, OE Ljudska univerza Postojna, javni zavod

Ljubljanska cesta 2, 6230 Postojna
Veljavnost pravice do:
31. 03. 2021