Povezave

ORGANI NA NACIONALNI RAVNI

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 


NACIONALNE RAZISKOVALNE IN RAZVOJNE INSTITUCIJE, KI SE UKVARJAJO S KAKOVOSTJO

Center RS za poklicno izobraževanje

CMEPIUS - Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja

Pedagoški inštitut

RIC, državni izpitni center

Šola za ravnatelje

Zavod RS za šolstvoDRUGE SLOVENSKE USTANOVE, ORGANI, ZDRUŽENJA, KI SE UKVARJAJO S KAKOVOSTJO

NAKVIS - Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu

SIQ - Slovenski institut za kakovost in meroslovje

Urad RS za meroslovje - MIRSTUJE USTANOVE, ORGANI, ZDRUŽENJA, KI SE UKVARJAJO S KAKOVOSTJO

ACCUEE - Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa, Kanarski otoki

ArtSet, Nemčija

BIFEB - Bundesinstitut für Erwachsenenbildung - Zvezni inštitut za izobraževanje odraslih, Avstrija

CQI - Chartered Quality Institute, Velika Britanija

EduQua, Švica

EFQM - European Foundation for Quality Management

ENQA - European Association for Quality Assurance in Higher Education

EQAR - European Quality Assurance Register for Higher Education

EVA - Danish Evaluation Institute, Danska


FINEEC - Finnish Education Evaluation Centre, Finska

IEA - International Association for the Evaluation of Educational Achievement

INEE - Instituto Nacional de Evaluación Educativa, Španija

iSO - International Organization for Standardization

NQI - National Quality Institute, Kanada

NSQ - National Standards for Quality Online Learning, ZDA

Ofsted - Office for Standards in Education, Velika Britanija


Ö-Cert: nacionalni okvir kakovosti za izobraževanje odraslih, Avstrija


BAZE PODATKOV

Eurydice - Information Network on Education in Europe

Eurydice - Slovenija

Eurostat - Statistical Office of European Communities

Excellence Gateway - Education and Training Foundation, Velika Britanija

NRS - Natonal Reporting System for Adult Education, ZDA

Peer Review European Network

Statistični urad Republike Slovenije