Dogodki

Publikacija POVEJMO SI ZGODBE: Doživljanje izobraževalcev odraslih med pandemijo

Ljubljana, 18. 11. 2021

Andragoški center Slovenije je v novembru 2021 izdal publikacijo Povejmo si zgodbe: Doživljanje izobraževalcev odraslih med pandemijo.

V knjigi smo izobraževalci odraslih, pa tudi strokovnjaki z nekaterih drugih področij, s pomočjo uporabe metode zgodbe v pedagoškem oz. andragoškem procesu izpovedali doživljanje našega dela med pandemijo. Knjiga prinaša prispevke 34 avtorjev k razumevanju tega zahtevnega časa in naših odzivov nanj. 

Dr. Tanja Možina, urednica publikacije, je izobraževalce odraslih povabila k pisanju zgodb sredi poletja leta. Pri tem je bila zelo uspešna – publikacija vsebuje izvirne zapise 34 različnih avtorjev (sodelavcev ACS, zunanjih sodelavcev, predavateljev, vidnih izobraževalcev odraslih). 

Bogastvo zbranih zgodb je tudi v tem, da so se avtorjem zapisale takšne, kot so se vanje vtisnile, tako v racionalnem kot tudi doživljajskem, čustvenem smislu.

Pripravo in tisk publikacije je financiralo MIZŠ.

Vabljeni k prebiranju bogastva in pestrosti zgodb izobraževalcev odraslih o doživljanju pandemije covida-19!
Več o dogodku si lahko preberete v prispevku v e-Novičkah.