Dogodki

Študija Izobraževanje odraslih in svetovanje na daljavo med pandemijo

Ljubljana, 06. 12. 2021

Na pobudo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo v poletnih mesecih leta 2021 ponovno izpeljali evalvacijo o dogajanju pri izvajanju izobraževanja odraslih na daljavo.
V evalvaciji smo se osredotočili tudi na vprašanja, kako je izvajanje izobraževanja odraslih na daljavo vplivalo na vključenost, uspešnost in kakovost znanja udeležencev.

Predhodno je Andragoški center Slovenije v sodelovanju s sodelavci z Oddelka za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete v Ljubljani v letu 2020 zasnoval in izpeljal poglobljeno evalvacijo z naslovom Izkušnje z izvajanjem izobraževanja odraslih v času pandemije.

Z evalvacijo iz leta 2021, ki v nekaterih vidikih pomeni tudi nadgradnjo prejšnje, smo želeli prvenstveno pridobiti mnenja in stališča vodilnih in strokovnih delavcev iz prakse izobraževanja odraslih in udeležencev o vplivu pandemije covida-19 na vključenost odraslih v izobraževanje in posredno na uspešnost odraslih v izobraževanju ter na kakovost njihovega znanja. Zanimale so nas tudi izkušnje s svetovanjem odraslim na daljavo. Osredotočili smo se na doživljanje vodilnih in strokovnih delavcev ter udeležencev med pandemijo ter kako se je morebiti to doživljanje s časom spreminjalo. Še posebej nas je zanimalo, kako udeleženci ocenjujejo kakovost izobraževanja na daljavo in kakšne so njihove izkušnje s tem načinom izobraževanja odraslih.

Izide evalvacije predstavljamo v publikaciji, ki je izšla kot 18. zvezek zbirke Študije in raziskave. Vabljeni k branju!