Dogodki

Na ACS smo začeli z usposabljanjem nove skupine svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih

Ljubljana, 24. in 25. 01. 2017

Začelo se je usposabljanje za novo skupino svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih.

V Temeljni program usposabljanja svetovalcev za razvoj kakovosti v izobraževanju odraslih je vključenih 20 predstavnikov organizacij, ki izvajajo javnoveljavno izobraževanje odraslih (večinoma ljudskih univerz in srednjih šol). Udeleženci si bodo v programu pridobili posebno znanje o svetovanju za kakovost, za koordinacijo dela na področju kakovosti ter izpeljavo aktivnosti kakovosti v lastni izobraževalni organizaciji. Usposabljanje traja 40 ur in ga izvajamo v okviru ESS projekta "Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018".

Prvi dan usposabljanja smo udeležencem predstavili program usposabljanja ter projekt Svetovalci za kakovost v izobraževanju odraslih. Seznanili so se z vlogo svetovalca za kakovost in njeno umestitvijo v sistem in izobraževalno organizacijo. Predstavili smo jim vlogo svetovalca za kakovost pri vzpostavitvi in ohranjanju celovitega notranjega sistema kakovosti v izobraževalni organizaciji. Za zaključek prvega dne so se udeležencem pridružile tri že delujoče svetovalke za kakovost, ki so z njimi delile svoje izkušnje z umeščanjem te vloge v njihovo organizacijo ter predstavile svoje delo kot svetovalke za kakovost.

Drugi dan usposabljanja so udeleženci pridobivali informacije in znanja o vsebinah in načinih svetovanja za razvoj kakovosti v izobraževanju odraslih. Spoznali so tudi temeljna načela in etiko svetovalnega dela za razvoj kakovosti.

V času med posameznimi delavnicami komunikacija med ACS in udeleženci programa poteka v spletni učilnici, ki jo administrira ACS in kjer udeleženci tudi dostopajo do gradiv z usposabljanja in dogovorjenih opravil med delavnicami.