Domov
Kdo smo?
O omrežju svetovalcev
za kakovost
Delujoči svetovalci
za kakovost
Vloga svetovalca
za kakovost
Trenutne dejavnosti
Razvoj omrežja in
pomembni mejniki
Aktualne vsebine
Izpeljali smo evalvacijska obiska v okviru Ekspertne zunanje evalvacije v izobraževanju odraslih
Evalvacijska obiska v okviru te naloge sta potekala 12. (obisk Ljudske univerze Kranj) ter 13. oktobra (obisk Javnega zavoda Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana).
Več...
Napoved druge delavnice omrežja svetovalcev za kakovost v letu 2016
Pripravljamo drugo letošnjo delavnico v omrežju svetovalcev za kakovost – izpeljali jo bomo v četrtek, 10. novembra 2016 na ACS.
Več...
Izobraževalno srečanje organizacij, nosilk Zelenega znaka kakovosti
V četrtek, 27. oktobra, bo delavnica za organizacije, ki imate veljavno pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti do 31.3.2017 in boste pravico podaljševali v letu 2017.
Več...
Rezultati in učinki izobraževanja odraslih
Izšla publikacija: Rezultati in učinki izobraževanja odraslih: priporočila za presojanje rezultatov in učinkov izobraževanja, izobraževalnih dejavnosti ter izobraževalnih projektov
Več...
Ekspertna zunanja evalvacija - izpeljano izobraževalno-svetovalno srečanje organizacij, ki sodelujejo v letu 2016
V letu 2016 v ekspertni zunanji evalvaciji sodelujejo: Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana ter Ljudska univerza Kranj.
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
Opredelitve kakovosti in strukturni kazalniki kakovosti v izobraževanju odraslih
V zadnji številki Sodobne pedagogike, katere tematika je kakovost izobraževanja, je objavljen tudi prispevek dr. Tanje Možina o kazalnikih kakovosti v izobraževanju odraslih.
Več...
Dobrodošli na spletnih straneh omrežja svetovalcev za kakovost v izobraževanju odraslih!

Kakovost   Svetovalci

Ideja o vzpostavitvi omrežja svetovalcev za kakovost v izobraževanju odraslih se je porajala v letih, ko smo za seboj že imeli sodelovanje s prvimi izobraževalnimi organizacijami, ki so uporabljale model POKI za izvajanje samoevalvacije.

Ugotavljali smo, da bi bilo dobro, da bi v izobraževalnih organizacijah imeli nekoga, ki bi imel več znanja o konceptualizaciji, sistemih in procesih razvoja kakovosti, saj tudi to področje, kot vsa druga, zahteva ekspertno znanje, če želimo kakovost izobraževanja razvijati načrtno in učinkovito.

Med posamezniki, ki so se kot vodje ali člani skupin za kakovost v svojih izobraževalnih organizacijah usposabljali za uporabo modela POKI, smo srečevali take, ki so si želeli o kakovosti izvedeti več in ki so se navdušili za res poglobljeno delo na tem področju. In prav te posameznike smo povabili v pilotni projekt Svetovalci za kakovost v izobraževanju odraslih, ki smo ga s pomočjo sredstev ESS izvajali v letu 2007. Njihova zavzetost in učinki, ki so jih dosegli v svojih organizacijah, so prispevali, da je bil pilotni projekt uspešno ocenjen in smo ga zato ponovno izvedli v letu 2011.

Tako se postopoma vzpostavlja omrežje svetovalcev za kakovost v izobraževanju odraslih, ki je nosilec poglobljenega znanja o kakovosti, spodbujevalec in središče iskanja pristopov za boljše izobraževanje odraslih v svojih organizacijah, hkrati pa tudi povezovalec različnih organizacij za izobraževanje odraslih pri iskanju odgovorov na to, kaj je kakovostno izobraževanje odraslih.

V letu 2014 je Andragoški center Slovenije skupaj z omrežjem svetovalcev za kakovost uskladil Izhodišča za delovanje svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih, ki opredeljujejo konceptualno zasnovo za delovanje omrežja svetovalcev za kakovost. Izhodišča si lahko ogledate s klikom na spodnjo sličico.
 
    
Kako lahko postanete svetovalec za kakovost?
Izobraževanje in svetovanje
Učni kotiček
Spletne zbirke
Nosilci znaka POKI
Dobitniki priznanj
Spletna učilnica
Dogodki
Evalvacijska obiska ekspertnih zunanjih evalvatoric

Spopolnjevanje za ekspertne zunanje evalvatorice

Izšla publikacija Rezultati in učinki izobraževanja odraslih: priporočila za presojanje rezultatov in učinkov izobraževanja, izobraževalnih dejavnosti ter izobraževalnih projektov
 (C) 2003-2016 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 21.10.2016, 09:24
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Aleksandra Radojc