Domov
Kdo smo?
O omrežju svetovalcev
za kakovost
Delujoči svetovalci
za kakovost
Vloga svetovalca
za kakovost
Trenutne dejavnosti
Razvoj omrežja in
pomembni mejniki
Aktualne vsebine
Želite podaljšati oziroma pridobiti Zeleni znak kakovosti v letu 2020?
Za organizacije, ki bi želele obnoviti ali na novo pridobiti pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti, bomo tudi v letu 2020 izpeljali postopek za podeljevanje znaka.
Več...
Z omrežjem svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih smo izpeljali drugo letošnje srečanje na ACS
Na delavnici 23. oktobra 2019 na ACS so svetovalci za kakovost predstavili opravljeno delo pri razvoju spremljanja kakovosti dela učitelja.
Več...
Nov priročnik
Na ACS smo v mesecu juliju natisnili novo strokovno učno gradivo v podporo delovanju svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih z naslovom O MOJEM DELU SVETOVALKE ZA KAKOVOST.
Več...
Dan kakovosti na ACS
Skupni akciji TVU Kakovost ustvarjamo vsi se je 17. maja 2019, na dan akcije, pridružil tudi Andragoški center Slovenije z Dnevom kakovosti na ACS.
Več...
Skupna promocijska aktivnost svetovalcev za kakovost v TVU 2019
V letu 2019 je bil med skupne akcije TVU prvič vključen dan, posvečen delu organizacij in posameznikov, povezanem s presojanjem in razvijanjem kakovosti izobraževanja odraslih.
Več...
Izpeljali smo prvo spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v letu 2019
6. februarja 2019 je na ACS potekalo prvo letošnje srečanje svetovalcev za kakovost.
Več...
Nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja s področja presojanja in razvijanja kakovosti
Na ACS smo v letu 2017 razvili nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja iz kakovosti za osebje v izobraževanju odraslih.
Več...
Vabljeni k ogledu novega spletnega portala MOZAIK KAKOVOSTI
Na ACS smo v letu 2017 razvili spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji - Mozaik kakovosti.
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
Dobrodošli na spletnih straneh omrežja svetovalcev za kakovost v izobraževanju odraslih!

Kakovost   Svetovalci

Ideja o vzpostavitvi omrežja svetovalcev za kakovost v izobraževanju odraslih se je porajala v letih, ko smo za seboj že imeli sodelovanje s prvimi izobraževalnimi organizacijami, ki so uporabljale model POKI za izvajanje samoevalvacije.

Ugotavljali smo, da bi bilo dobro, da bi v izobraževalnih organizacijah imeli nekoga, ki bi imel več znanja o konceptualizaciji, sistemih in procesih razvoja kakovosti, saj tudi to področje, kot vsa druga, zahteva ekspertno znanje, če želimo kakovost izobraževanja razvijati načrtno in učinkovito.

Med posamezniki, ki so se kot vodje ali člani skupin za kakovost v svojih izobraževalnih organizacijah usposabljali za uporabo modela POKI, smo srečevali take, ki so si želeli o kakovosti izvedeti več in ki so se navdušili za res poglobljeno delo na tem področju. In prav te posameznike smo povabili v pilotni projekt Svetovalci za kakovost v izobraževanju odraslih, ki smo ga s pomočjo sredstev ESS izvajali v letu 2007. Njihova zavzetost in učinki, ki so jih dosegli v svojih organizacijah, so prispevali, da je bil pilotni projekt uspešno ocenjen in smo ga zato ponovno izvedli v letu 2011.

V letu 2017 se je v okviru projekta ESS »Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018« ponovno ponudila možnost za izpeljavo Temeljnega usposabljanja za svetovalce za kakovost v izobraževanju odraslih. Na tak način smo organizacijam, ki svetovalca za kakovost doslej še niso imele ali so usposobljenega in delujočega svetovalca zaradi različnih razlogov izgubile (npr. odhod na drugo delovno mesto v drugo organizacijo, upokojitev ipd.), omogočili, da so v svoji sredini usposobile in imenovale svetovalca za kakovost, hkrati pa razširili obstoječe nacionalno omrežje svetovalcev za kakovost. Usposobilo se je 20 novih svetovalcev za kakovost.

Tako se postopoma vzpostavlja omrežje svetovalcev za kakovost v izobraževanju odraslih, ki je nosilec poglobljenega znanja o kakovosti, spodbujevalec in središče iskanja pristopov za boljše izobraževanje odraslih v svojih organizacijah, hkrati pa tudi povezovalec različnih organizacij za izobraževanje odraslih pri iskanju odgovorov na to, kaj je kakovostno izobraževanje odraslih.

V letu 2014 je Andragoški center Slovenije skupaj z omrežjem svetovalcev za kakovost uskladil Izhodišča za delovanje svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih, ki opredeljujejo konceptualno zasnovo za delovanje omrežja svetovalcev za kakovost. Izhodišča si lahko ogledate s klikom na spodnjo sličico.
 
    
Kako lahko postanete svetovalec za kakovost?
Izobraževanje in svetovanje
Učni kotiček
Spletne zbirke
Nosilci znaka POKI
Dobitniki priznanj
Spletna učilnica
Dogodki
Izobraževalno srečanje organizacij za Zeleni znak kakovosti

Drugo letno srečanje omrežja svetovalcev za kakovost

Predstavitev slovenskega pristopa k samoevalvaciji POKI na Nizozemskem
 (C) 2003-2020 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 13.01.2020, 11:08
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Aleksandra Radojc