Domov
Kdo smo?
O omrežju svetovalcev
za kakovost
Delujoči svetovalci
za kakovost
Vloga svetovalca
za kakovost
Trenutne dejavnosti
Razvoj omrežja in
pomembni mejniki
Aktualne vsebine
Nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja s področja presojanja in razvijanja kakovosti
Na ACS smo v letu 2017 razvili nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja iz kakovosti za osebje v izobraževanju odraslih.
Več...
Vabljeni k ogledu novega spletnega portala MOZAIK KAKOVOSTI
Na ACS smo v letu 2017 razvili spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji - Mozaik kakovosti.
Več...
ACS je v letu 2017 usposobil novo skupino svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih
V programu Temeljni program usposabljanja svetovalcev za razvoj kakovosti v izobraževanju odraslih se je usposobilo 20 novih svetovalcev za kakovost.
Več...
Druga delavnica omrežja svetovalcev za kakovost v letu 2017
12. oktobra smo na ACS izpeljali jesensko srečanje omrežja svetovalcev za kakovost - obstoječim svetovalcem so se pridružili tudi letos usposobljeni in imenovani svetovalci.
Več...
Izobraževalno srečanje organizacij, nosilk Zelenega znaka kakovosti
22. novembra na ACS pripravljamo izobraževalno srečanje organizacij, ki bodo pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti podaljševale ali na novo pridobile v letu 2018.
Več...
Rezultati in učinki izobraževanja odraslih
Izšla publikacija: Rezultati in učinki izobraževanja odraslih: priporočila za presojanje rezultatov in učinkov izobraževanja, izobraževalnih dejavnosti ter izobraževalnih projektov
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
Dobrodošli na spletnih straneh omrežja svetovalcev za kakovost v izobraževanju odraslih!

Kakovost   Svetovalci

Ideja o vzpostavitvi omrežja svetovalcev za kakovost v izobraževanju odraslih se je porajala v letih, ko smo za seboj že imeli sodelovanje s prvimi izobraževalnimi organizacijami, ki so uporabljale model POKI za izvajanje samoevalvacije.

Ugotavljali smo, da bi bilo dobro, da bi v izobraževalnih organizacijah imeli nekoga, ki bi imel več znanja o konceptualizaciji, sistemih in procesih razvoja kakovosti, saj tudi to področje, kot vsa druga, zahteva ekspertno znanje, če želimo kakovost izobraževanja razvijati načrtno in učinkovito.

Med posamezniki, ki so se kot vodje ali člani skupin za kakovost v svojih izobraževalnih organizacijah usposabljali za uporabo modela POKI, smo srečevali take, ki so si želeli o kakovosti izvedeti več in ki so se navdušili za res poglobljeno delo na tem področju. In prav te posameznike smo povabili v pilotni projekt Svetovalci za kakovost v izobraževanju odraslih, ki smo ga s pomočjo sredstev ESS izvajali v letu 2007. Njihova zavzetost in učinki, ki so jih dosegli v svojih organizacijah, so prispevali, da je bil pilotni projekt uspešno ocenjen in smo ga zato ponovno izvedli v letu 2011.

V letu 2017 se je v okviru projekta ESS »Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018« ponovno ponudila možnost za izpeljavo Temeljnega usposabljanja za svetovalce za kakovost v izobraževanju odraslih. Na tak način smo organizacijam, ki svetovalca za kakovost doslej še niso imele ali so usposobljenega in delujočega svetovalca zaradi različnih razlogov izgubile (npr. odhod na drugo delovno mesto v drugo organizacijo, upokojitev ipd.), omogočili, da so v svoji sredini usposobile in imenovale svetovalca za kakovost, hkrati pa razširili obstoječe nacionalno omrežje svetovalcev za kakovost. Usposobilo se je 20 novih svetovalcev za kakovost.

Tako se postopoma vzpostavlja omrežje svetovalcev za kakovost v izobraževanju odraslih, ki je nosilec poglobljenega znanja o kakovosti, spodbujevalec in središče iskanja pristopov za boljše izobraževanje odraslih v svojih organizacijah, hkrati pa tudi povezovalec različnih organizacij za izobraževanje odraslih pri iskanju odgovorov na to, kaj je kakovostno izobraževanje odraslih.

V letu 2014 je Andragoški center Slovenije skupaj z omrežjem svetovalcev za kakovost uskladil Izhodišča za delovanje svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih, ki opredeljujejo konceptualno zasnovo za delovanje omrežja svetovalcev za kakovost. Izhodišča si lahko ogledate s klikom na spodnjo sličico.
 
    
Kako lahko postanete svetovalec za kakovost?
Izobraževanje in svetovanje
Učni kotiček
Spletne zbirke
Nosilci znaka POKI
Dobitniki priznanj
Spletna učilnica
Dogodki
Nov program strokovnega usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja s področja presojanja in razvijanja kakovosti

Postopek za podaljšanje oz. pridobitev pravice do uporabe Zelenega znaka kakovosti

NOV SPLETNI PORTAL MOZAIK KAKOVOSTI
 (C) 2003-2018 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 15.02.2018, 10:57
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Aleksandra Radojc