Dogodki

Prvo spopolnjevanje omrežja svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih v 2020

Ljubljana, 05. 03. 2020

V četrtek, 5. marca, je na ACS potekalo prvo letošnje spopolnjevanje svetovalcev za kakovost, ki se ga je udeležilo 16 svetovalcev. Osrednja tema je bila Razvijanje kakovosti s pomočjo dobrih zgodb, ki predstavlja nadaljevanje lanskoletne skupne aktivnosti omrežja Učitelj in njegova vloga pri sprotnem spremljanju kakovosti.

V okviru teme Dogodki na področju kakovosti smo predstavili rezultate preteklega dela in aktualne projekte in naloge, v okviru katerih na ACS načrtujemo, razvijamo in izvajamo posamezne aktivnosti na področju kakovosti izobraževanja odraslih ter novosti, ki so bile v zadnjem obdobju objavljene na portalu Mozaik kakovosti. Predstavili smo jim tudi novo spletno stran Kakovost izobraževanja odraslih

Dr. Tanja Možina je svetovalcem predstavila ugotovitve ob opravljeni analizi vseh prejetih letnih načrtov dela svetovalcev za kakovost. Za načrte za naslednje leto je svetovalcem med drugim priporočila tudi, da bi svetovalci skušati uravnavati razmerje med svetovanjem komisiji za kakovost ter njihovim aktivnim delom v komisiji. Predstavila je tudi aktivnosti, ki so v teku za umeščanje področja kakovosti in vloge svetovalca za kakovost v nacionalne strateške dokumente (npr. ReNPIO).

Posebej smo se veselili predavanja dr. Krofliča in ni nas razočaral. Dr. Robi Kroflič je v svojem predavanju poudaril, da so zgodbe lahko zelo ustrezen način razmišljanja in zbiranja podatkov v procesih presojanja in razvijanja kakovosti, ki lahko povedo veliko več od skopih podatkov. Zgodbe lahko namreč uporabimo bodisi kot podatkovje ali kot rezultate pri presojanju kakovosti.

V zadnjem delu delavnice je Sonja Klemenčič svetovalcem predstavila predlog za potek letošnje skupne strokovne naloge omrežja svetovalcev za kakovost. Zbrali bomo zgodbe učiteljev. Temeljno vodilo pri pripravi zgodb je: Kaj lahko učitelj pove drugemu učitelju o svojem delu/izkušnjah/učenju/razmišljanjih o doseganju in izboljševanju svoje kakovosti?

Spopolnjevanje smo izvedli v okviru ESS projekta »Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2018 do 2022«.
Več o dogodku si lahko preberete v prispevku v e-Novičkah.