Domov
Kdo smo
O dejavnosti
razvoja kakovosti
Aktualni projekti
in naloge
Razvoj področja
in pomembni mejniki
Mednarodno
sodelovanje
Povezave
Piškotki
Aktualne vsebine
9. februarja izvedeno prvo letošnje spopolnjevanje omrežja svetovalcev za kakovost
Osrednja tema spopolnjevanja je bilo usposabljanje za uporabo spletnega anketiranja 1KA, ki nam je lahko v podporo pri pridobivanju potrebnih podatkov za presojanje kakovosti IO.
Več...
ACS v letu 2017 usposablja novo skupino svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih
Od 24. januarja do 23. marca na ACS poteka 40-urni Temeljni program usposabljanja svetovalcev za razvoj kakovosti v izobraževanju odraslih, v katerega je vključenih 20 udeležencev.
Več...
Spletna videokonferenca v omrežju svetovalcev za kakovost 15. decembra 2016
Skupaj s svetovalci smo razmišljali o zapisih za strateške dokumente organizacij v zvezi s spremljanjem in presojanjem rezultatov in učinkov izobraževanja odraslih ter projektov.
Več...
Evalvacijska delavnica EZE 2016
14. decembra smo na ACS izpeljali evalvacijsko delavnico o izkušnjah in učinkih letošnjih ekspertnih zunanjih evalvacij. Organizacijam smo podelili potrdila o izpeljanih EZE.
Več...
Izpeljali smo evalvacijska obiska v okviru Ekspertne zunanje evalvacije v izobraževanju odraslih
Evalvacijska obiska v okviru te naloge sta potekala 12. (obisk Ljudske univerze Kranj) ter 13. oktobra (obisk Javnega zavoda Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana).
Več...
Druga delavnica omrežja svetovalcev za kakovost v letu 2016
V četrtek, 10. novembra 2016, smo na ACS izpeljali smo drugo letošnjo delavnico v omrežju svetovalcev za kakovost.
Več...
Izobraževalno srečanje organizacij, nosilk Zelenega znaka kakovosti
V četrtek, 27. oktobra, smo izvedli delavnico za organizacije, ki ima veljavno pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti do 31.3.2017 in bodo pravico podaljševale v letu 2017.
Več...
Rezultati in učinki izobraževanja odraslih
Izšla publikacija: Rezultati in učinki izobraževanja odraslih: priporočila za presojanje rezultatov in učinkov izobraževanja, izobraževalnih dejavnosti ter izobraževalnih projektov
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
Opredelitve kakovosti in strukturni kazalniki kakovosti v izobraževanju odraslih
V zadnji številki Sodobne pedagogike, katere tematika je kakovost izobraževanja, je objavljen tudi prispevek dr. Tanje Možina o kazalnikih kakovosti v izobraževanju odraslih.
Več...
Dobrodošli na spletnih straneh o kakovosti izobraževanja odraslih!

Kakovost

Veseli nas, da ste obiskali našo spletno stran. Na spletnih straneh predstavljamo različne dejavnosti in projekte s področja kakovosti, ki jih izpeljujemo na Andragoškem centru Slovenije. Vendar pa pri oblikovanju spletnih strani nismo želeli ostati le pri informiranju o naši dejavnosti. Vodila nas je misel, da bi bilo na področju izobraževanja odraslih treba ustvariti spletno mesto, ki bo rabilo predvsem kot točka, kjer si lahko strokovnjaki, ki se v teoriji in praksi ukvarjajo z razvojem kakovosti, pa tudi študenti, ki se za to izobražujejo, pridobijo informacije, strokovno literaturo in pripomočke, ki so v pomoč pri presojanju in razvijanju kakovosti.

Spletno stran želimo razvijati kot nekakšno spletno točko znanja in dobre prakse s tega področja. Prav zato, da bi stekla izmenjava informacij in dobre prakse, vas vabimo k ustvarjalnem sooblikovanju spletnih strani. Veseli bomo vaših komentarjev, predlogov in pobud za dopolnitve in izboljšave. Veseli bomo tudi vaših publikacij in prispevkov s tega področja. Z veseljem jih bomo objavili na naši spletni knjižni polici ter tako vaše znanje prenašali tudi drugim članom tako nastajajoče spletne skupnosti strokovnjakov, ki se ukvarjajo s kakovostjo izobraževanja odraslih, ter tistim, ki si želijo novega znanja s tega področja.

Naj nas skupaj vodi ambicija, da bi postopoma razvili spletno omrežje strokovnjakov, ki nam ni vseeno, kakšna je kakovost izobraževanja odraslih v Sloveniji in smo pripravljeni zanjo tudi kaj storiti! 

Sodelavci s področja kakovosti

Vabimo vas k ogledu promocijske knjižice
Pristopu k samoevalvaciji po modelu POKI

 

    

English
POKI
Svetovalci za kakovost
Ekspertna zunanja evalvacija
Spodbude za kakovost
Slovar pojmov
Knjižna polica
Spletne zbirke
Nosilci znaka POKI
Dobitniki priznanj
Dogodki
Tretji del temeljnega usposabljanja za bodoče svetovalce za kakovost

Drugi del temeljnega usposabljanja za bodoče svetovalce za kakovost

Za nami je prvo letošnje spopolnjevanje omrežja svetovalcev za kakovost
 (C) 2003-2017 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 03.07.2017, 11:25
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Aleksandra Radojc