Domov
Kdo smo
O dejavnosti
razvoja kakovosti
Aktualni projekti
in naloge
Razvoj področja
in pomembni mejniki
Mednarodno
sodelovanje
Povezave
Piškotki
Aktualne vsebine
Za omrežje svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih pripravljamo drugo letošnje spopolnjevanje.
Na delavnici 23. oktobra 2019 na ACS bodo svetovalci za kakovost predstavili opravljeno delo pri razvoju spremljanja kakovosti dela učitelja.
Več...
Nov priročnik
Na ACS smo v mesecu juliju natisnili novo strokovno učno gradivo v podporo delovanju svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih z naslovom O MOJEM DELU SVETOVALKE ZA KAKOVOST.
Več...
Dan kakovosti na ACS
Skupni akciji TVU Kakovost ustvarjamo vsi se je 17. maja 2019, na dan akcije, pridružil tudi Andragoški center Slovenije z Dnevom kakovosti na ACS.
Več...
Skupna promocijska aktivnost svetovalcev za kakovost v TVU 2019
V letu 2019 je bil med skupne akcije TVU prvič vključen dan, posvečen delu organizacij in posameznikov, povezanem s presojanjem in razvijanjem kakovosti izobraževanja odraslih.
Več...
Modul o učinkih izobraževanja odraslih v Murski Soboti
Za zaključeno skupino 17 udeležencev smo 21. marca na LU Murska Sobota izvedli enodnevno usposabljanje o opredeljevanju in merjenju učinkov v izobraževanju odraslih.
Več...
Izpeljali smo prvo spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v letu 2019
6. februarja 2019 je na ACS potekalo prvo letošnje srečanje svetovalcev za kakovost.
Več...
Izšlo v maju 2018: Samoevalvacijska študija ACS o umeščenosti vloge svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih
Na Andragoškem centru Slovenije smo pripravili in objavili samoevalvacijsko študijo o uveljavitvi vloge svetovalca za kakovost v praksi izobraževanja odraslih.
Več...
Nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja s področja presojanja in razvijanja kakovosti
Na ACS smo v letu 2017 razvili nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja iz kakovosti za osebje v izobraževanju odraslih.
Več...
Vabljeni k ogledu novega spletnega portala MOZAIK KAKOVOSTI
Na ACS smo v letu 2017 razvili spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji - Mozaik kakovosti.
Več...
Rezultati in učinki izobraževanja odraslih
Izšla publikacija: Rezultati in učinki izobraževanja odraslih: priporočila za presojanje rezultatov in učinkov izobraževanja, izobraževalnih dejavnosti ter izobraževalnih projektov
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
Dobrodošli na spletnih straneh o kakovosti izobraževanja odraslih!

Kakovost

Veseli nas, da ste obiskali našo spletno stran. Na spletnih straneh predstavljamo različne dejavnosti in projekte s področja kakovosti, ki jih izpeljujemo na Andragoškem centru Slovenije. Vendar pa pri oblikovanju spletnih strani nismo želeli ostati le pri informiranju o naši dejavnosti. Vodila nas je misel, da bi bilo na področju izobraževanja odraslih treba ustvariti spletno mesto, ki bo rabilo predvsem kot točka, kjer si lahko strokovnjaki, ki se v teoriji in praksi ukvarjajo z razvojem kakovosti, pa tudi študenti, ki se za to izobražujejo, pridobijo informacije, strokovno literaturo in pripomočke, ki so v pomoč pri presojanju in razvijanju kakovosti.

Spletno stran želimo razvijati kot nekakšno spletno točko znanja in dobre prakse s tega področja. Prav zato, da bi stekla izmenjava informacij in dobre prakse, vas vabimo k ustvarjalnem sooblikovanju spletnih strani. Veseli bomo vaših komentarjev, predlogov in pobud za dopolnitve in izboljšave. Veseli bomo tudi vaših publikacij in prispevkov s tega področja. Z veseljem jih bomo objavili na naši spletni knjižni polici ter tako vaše znanje prenašali tudi drugim članom tako nastajajoče spletne skupnosti strokovnjakov, ki se ukvarjajo s kakovostjo izobraževanja odraslih, ter tistim, ki si želijo novega znanja s tega področja.

Naj nas skupaj vodi ambicija, da bi postopoma razvili spletno omrežje strokovnjakov, ki nam ni vseeno, kakšna je kakovost izobraževanja odraslih v Sloveniji in smo pripravljeni zanjo tudi kaj storiti! 

Sodelavci s področja kakovosti

Vabimo vas k ogledu promocijske knjižice
Pristopu k samoevalvaciji po modelu POKI

 

    

English
POKI
Svetovalci za kakovost
Ekspertna zunanja evalvacija
Spodbude za kakovost
Slovar pojmov
Knjižna polica
Spletne zbirke
Nosilci znaka POKI
Dobitniki priznanj
Dogodki
Novo iz tiskarne - priročnik O mojem delu svetovalke za kakovost izobraževanja odraslih

Usposabljanje o notranjem sistemu kakovosti v organizaciji, ki izobražuje odrasle, za sodelavce BIC Ljubljana

Dan kakovosti na ACS
 (C) 2003-2019 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 09.10.2019, 15:26
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Petra Šmaljcelj
Politika zasebnosti