Domov
Kdo smo
O projektu POKI
Trenutne dejavnosti
Razvoj projekta
in pomembni mejniki
Spremljanje in evalvacija projekta POKI
Aktualne vsebine
9. februarja izvedeno prvo letošnje spopolnjevanje omrežja svetovalcev za kakovost
Osrednja tema spopolnjevanja je bilo usposabljanje za uporabo spletnega anketiranja 1KA, ki nam je lahko v podporo pri pridobivanju potrebnih podatkov za presojanje kakovosti IO.
Več...
ACS v letu 2017 usposablja novo skupino svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih
Od 24. januarja do 23. marca na ACS poteka 40-urni Temeljni program usposabljanja svetovalcev za razvoj kakovosti v izobraževanju odraslih, v katerega je vključenih 20 udeležencev.
Več...
Spletna videokonferenca v omrežju svetovalcev za kakovost 15. decembra 2016
Skupaj s svetovalci smo razmišljali o zapisih za strateške dokumente organizacij v zvezi s spremljanjem in presojanjem rezultatov in učinkov izobraževanja odraslih ter projektov.
Več...
Evalvacijska delavnica EZE 2016
14. decembra smo na ACS izpeljali evalvacijsko delavnico o izkušnjah in učinkih letošnjih ekspertnih zunanjih evalvacij. Organizacijam smo podelili potrdila o izpeljanih EZE.
Več...
Izpeljali smo evalvacijska obiska v okviru Ekspertne zunanje evalvacije v izobraževanju odraslih
Evalvacijska obiska v okviru te naloge sta potekala 12. (obisk Ljudske univerze Kranj) ter 13. oktobra (obisk Javnega zavoda Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana).
Več...
Druga delavnica omrežja svetovalcev za kakovost v letu 2016
V četrtek, 10. novembra 2016, smo na ACS izpeljali smo drugo letošnjo delavnico v omrežju svetovalcev za kakovost.
Več...
Izobraževalno srečanje organizacij, nosilk Zelenega znaka kakovosti
V četrtek, 27. oktobra, smo izvedli delavnico za organizacije, ki ima veljavno pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti do 31.3.2017 in bodo pravico podaljševale v letu 2017.
Več...
Rezultati in učinki izobraževanja odraslih
Izšla publikacija: Rezultati in učinki izobraževanja odraslih: priporočila za presojanje rezultatov in učinkov izobraževanja, izobraževalnih dejavnosti ter izobraževalnih projektov
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
Opredelitve kakovosti in strukturni kazalniki kakovosti v izobraževanju odraslih
V zadnji številki Sodobne pedagogike, katere tematika je kakovost izobraževanja, je objavljen tudi prispevek dr. Tanje Možina o kazalnikih kakovosti v izobraževanju odraslih.
Več...
Dobrodošli na spletni strani projekta POKI!

Kakovost   POKI

Projekt Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje - POKI je danes izobraževalcem odraslih že dobro znan. V praksi je bil prvič implementiran v letu 2011. Zadnja skupina organizacij se je za vpeljavo samoevavacije po modelu POKI usposabljala v obdobju 2012 - 2013. Veseli nas, da smo skupaj z vsemi, ki ste ga soustvarjali, v vseh teh štirinajstih letih premaknili marsikateri razvojni mejnik. Izmed številnih vtisov, ki ste nam jih pokijevci zaupali ob naših skupnih druženjih, smo izbrali nekatere, ki so nam veliko pomenili, ko smo jih prejeli, in nam v teh desetih letih vedno znova krepili motiv za naše skupno delo.

Takole ste pokijevci pisali o projektu POKI:

  • »POKI je postal povezovalec med organizacijami za izobraževanje odraslih.«
  • »Usposabljanje je zelo dobro zastavljeno in nam daje zelo veliko uporabnega znanja in novih spoznanj. Tudi drugačen, bolj poglobljen pogled na določene teme.«
  • »Teme in vsebine, ki jih obravnavamo na delavnicah, niso pomembne in koristne le za izpeljavo samega projekta, temveč so uporabne tudi za delo, ki ga opravljamo, in za področja, na katerih delujemo.«
  • »Veseli smo zunanjih strokovnjakov/sodelavcev, saj nam prikažejo določene probleme še z drugih zornih kotov, ne le z andragoškega vidika.«
  • »Veseli me, da nam stojite ob strani in da ste tim, ki uspešno 'vzdržuje' projekt POKI.«

Seveda smo resno vzeli tudi tiste vaše povratne informacije, ki so bile bolj kritične narave in so nas vedno znova spodbujale k iskanju novih rešitev in izboljšav. Da smo jih skupaj v teh letih našli kar veliko, pokaže že vpogled v dejavnosti, ki jih razkrivajo spletne strani. Takšnega skupnega sodelovanja si želimo tudi v prihodnje!

Sodelavci projekta POKI


NOVO: Pristop k samoevalvaciji POKI predstavljamo tudi v posebni promocijski brošuri  
 
    
Način vstopanja v projekt POKI
Sodelujoče izobraževalne organizacije
Samoevalvacija v POKI
Potek samoevalvacije
Izobraževanje in svetovanje
Učni kotiček
Spletne zbirke
Nosilci znaka POKI
Dobitniki priznanj
Dogodki
Tretji del temeljnega usposabljanja za bodoče svetovalce za kakovost

Drugi del temeljnega usposabljanja za bodoče svetovalce za kakovost

Za nami je prvo letošnje spopolnjevanje omrežja svetovalcev za kakovost
 (C) 2003-2017 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 03.07.2017, 11:25
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Aleksandra Radojc