Knjižna polica

Kazalniki kakovosti

Osnovni podatki

 • Avtor/ji:
  Sonja Klemenčič, Tanja Vilič Klenovšek, Tanja Možina
 • Kraj in leto izdaje:
  Ljubljana, 2003
 • Izdajatelj:
  Andragoški center Slovenije
 • Vrsta gradiva:
  Zbirka kazalnikov kakovosti
 • Vrsta izdaje:
  Tiskana izdaja

Opis

Priročnik Kazalniki kakovosti je jedro nacionalnega modela za presojanje in razvijanje kakovosti v izobraževalnih organizacijah za odrasle, poimenovanega Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje - POKI. Besedilo izhaja iz koncepta področij in podpodročij ter deloma kazalnikov kakovosti, ki so bili opredeljeni v gradivu Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v izobraževanju (Ministrstvo za šolstvo in šport, 1999), je pa avtorsko prirejeno za izobraževanje odraslih. Izobraževalnim organizacijam, ki se odločajo za vpeljavo modela POKI, je priročnik koristno vodilo pri začetnih razmislekih o tistih področjih dela, na katerih je treba v izobraževalni organizaciji nenehno presojati in razvijati kakovost, če želimo odraslim zares pripraviti kakovostno izobraževanje. Opredeljena področja, podpodročja in kazalnike kakovosti pri tem lahko razumemo kot nekakšen zemljevid, uporaben pri iskanju odgovorov na vprašanje o tem, kakšno naj bo kakovostno izobraževanje odraslih.