Knjižna polica

Metoda zgledovanja pri presojanju in razvijanju kakovosti izobraževanja

Osnovni podatki

 • Avtor/ji:
  Tanja Možina, Milena Zorić, Sonja Klemenčič
 • Kraj in leto izdaje:
  Ljubljana, 2007
 • Izdajatelj:
  Andragoški center Slovenije
 • Vrsta gradiva:
  Monografska publikacija
 • Vrsta izdaje:
  Tiskana izdaja

Opis

Priročnik je nastal z namenom, da bi uporabnikom pomagali pri odločanju o smiselnosti rabe metode zgledovanja pri presojanju in razvijanju kakovosti. Predstavljene so temeljne značilnosti metode pa tudi opis posameznih korakov pri načrtovanju in izpeljavi zgledovanja. Priročnik je v pomoč vsem, ki želijo metodo zgledovanja uporabiti pri presojanju in razvijanju kakovosti, saj vsebuje zglede načrtov priprave in izpeljave zgledovanja ter poročila o izpeljanem zgledovanju.