Knjižna polica

Metoda zgledovanja pri presojanju in razvijanju kakovosti izobraževanja

Osnovni podatki

  • Avtor/ji: Tanja Možina, Milena Zorić, Sonja Klemenčič
  • Kraj in leto izdaje: Ljubljana, 2007
  • Izdajatelj: Andragoški center Slovenije
  • Vrsta gradiva: Monografska publikacija
  • Vrsta izdaje: Tiskana izdaja

Opis

Priročnik je nastal z namenom, da bi uporabnikom pomagali pri odločanju o smiselnosti rabe metode zgledovanja pri presojanju in razvijanju kakovosti. Predstavljene so temeljne značilnosti metode pa tudi opis posameznih korakov pri načrtovanju in izpeljavi zgledovanja. Priročnik je v pomoč vsem, ki želijo metodo zgledovanja uporabiti pri presojanju in razvijanju kakovosti, saj vsebuje zglede načrtov priprave in izpeljave zgledovanja ter poročila o izpeljanem zgledovanju.