Knjižna polica

Kazalniki kakovosti izobraževanja odraslih

Osnovni podatki

 • Avtor/ji:
  Tanja Možina, Sonja Klemenčič, Tanja Vilič Klenovšek, Milena Zorić Frantar, Alenka Jurič Rajh, Jasmina Orešnik Cunja
 • Kraj in leto izdaje:
  Ljubljana, 2013
 • Izdajatelj:
  Andragoški center Slovenije
 • Vrsta gradiva:
  Zbirka kazalnikov kakovosti
 • Vrsta izdaje:
  Tiskana izdaja

Opis

Prva zbirka kazalnikov kakovosti za področje izobraževanja odraslih, ki je predstavljala jedro nacionalnega modela za presojanje in razvijanje kakovosti v izobraževalnih organizacijah za odrasle Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje – POKI, je izšla leta 2003.  Od prve izdaje priročnika Kazalniki kakovosti je preteklo deset let. V tem času smo doživeli mnoge spremembe, sodobni čas je v izobraževanje odraslih prinesel številne nove potrebe in zahteve. Vse to je že dalj časa nakazovalo potrebo po prenovi obstoječih kazalnikov kakovosti. V letih 2011 in 2012 smo na Andragoškem centru Slovenije zasnovali novo nalogo z naslovom Prenova kazalnikov kakovosti v izobraževanju odraslih, v sklopu katere je nastala prenovljena zbirka kazalnikov kakovosti izobraževanja odraslih.

Prenovljeno zbirko kazalnikov kakovosti smo zasnovali v obliki priročnika, ki je lahko v pomoč osebju v izobraževalni ali drugi organizaciji, ki izobražuje odrasle, pri izpeljavi sprotnega notranjega spremljanja in poglobljeni samoevalvaciji, pa tudi drugim strokovnjakom, ki na področju izobraževanja odraslih izpeljujejo različne oblike zunanjega spremljanja in zunanjih evalvacij.