Priznanja ACS za razvijanje kakovosti v izobraževanju odraslih

Splošni podatki

Časovni okvir 2007–2009
Financer Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Oseba za stik Jasmina Orešnik Cunja
T: 01 5862 596
E: jasmina.oresnik.cunja@acs.si

Namen in cilji

Priznanja za razvijanje kakovosti je ACS podeljeval izobraževalnim organizacijam, ki izobražujejo odrasle, in posameznikom za izjemne dosežke pri načrtni skrbi za razvijanje kakovosti izobraževanja odraslih. ACS je podeljeval priznanja za razvijanje kakovosti v izobraževanju odraslih kot nagrado in spodbudo za doseganje najvišjega nivoja pri načrtni skrbi za razvijanje kakovosti izobraževanja odraslih.

Priznanje za razvijanje kakovosti je priznanje za dosežene rezultate dela pri vlaganju v kakovost in za načrtno skrb za vzpostavljanje sistemov kakovosti v izobraževanje odraslih.

Opis

Priznanja ACS za razvijanje kakovosti so se podeljevala:
  • izobraževalnim in drugim organizacijam, ki izobražujejo odrasle ter skrbijo za načrtno in celostno razvijanje kakovosti (npr. imajo za to posebej organizirano skupine za kakovost, načrte za razvoj kakovosti, redno presojajo kakovost in se odzivajo na ugotovitve, se veliko učijo o tem, kako še bolj kakovostno opravljati delo in podobno) ter
  • posameznikom/posameznicam, ki v svojem delovnem okolju uspešno spodbujajo razvijanje kakovosti v izobraževanju odraslih in se odlikujejo pri dejavnostih, namenjenih nenehnemu razvoju tega področja (npr. tistim učiteljem, strokovnim delavcem, vodjem, direktorjem in ravnateljem, ki aktivno sodelujejo v procesih presojanja in razvijanja kakovosti izobraževanja odraslih v lastni organizaciji, hkrati pa zavzeto skrbijo tudi za kakovost lastnega dela).
Priznanje je prejela izobraževalna organizacija ali posameznik/posameznica, ki je utemeljila in s konkretnimi dokazili dokazala, da dosega merila za podelitev priznanj oziroma kriterije po Pravilniku o podeljevanju priznanj Andragoškega centra Slovenije za razvijanje kakovosti v izobraževanju odraslih. ACS je vsaki dve leti objavil razpis za pridobitev priznanja, dobitnike pa je izbral Odbor za podeljevanje priznanj ACS za razvijanje kakovosti v izobraževanju odraslih, ki ga je imenoval Svet ACS. Do sedaj sta bili izpeljani dve podelitvi priznanj, in sicer leta 2007 in 2009.

Razvojni mejniki

2009
Druga podelitev priznanj:
priznanja prejmejo tri organizacije, ki izobražujejo odrasle in tri posameznice
2007
Prva podelitev priznanj:
priznanja prejmejo dve organizaciji, ki izobražujeta odrasle in tri posameznice
2005
Razvoj koncepta priznanj za razvoj kakovosti

Dobitniki priznanj v letu 2009

V letu 2009 je ACS izpeljal drugo podelitev priznanj. Drugi razpis za podelitev priznanj je bil objavljen konec leta 2008.

Priznanje so prejele tri organizacije, ki izobražujejo odrasle 
ACADEMIA d.o.o., MARIBOR
LJUDSKA UNIVERZA KOČEVJE
ŠOLA ZA HORTIKULTURO IN VIZUALNE UMETNOSTI CELJE
 
in tri posameznice:
LILIJANA BRAJLIH, SPIN Informacijski inženiring d.o.o., Šempeter pri Gorici
NADA KLUČAR, Srednja trgovska šola, Ljubljana
mag. MAJDA KRALJ, Academia d.o.o., Maribor
 

Dobitniki priznanj v letu 2007

Prva Priznanja - takrat so se še imenovala Priznanja ACS za izjemno prizadevanje pri razvijanju kakovosti - je ACS podelil na slovesni prireditvi leta 2007. Razpis za podelitev priznanj je bil objavljen konec leta 2006.

Priznanje sta prejeli dve organizaciji, ki izobražujeta odrasle:
DOBA MARIBOR
ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO ČRNOMELJ
 
in tri posameznice:
JASNA KRŽIN STEPIŠNIK, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana - Središče za izobraževanje odraslih
IDA SREBOTNIK, Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije, Ljubljana 
mag. NADA ŽAGAR, Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj