Domov
Kdo smo?
O spodbudah
za kakovost
Razvoj spodbud in pomembni mejniki
Nosilci zelenega znaka kakovosti
Aktualne vsebine
Želite podaljšati oziroma pridobiti Zeleni znak kakovosti v letu 2020?
Za organizacije, ki bi želele obnoviti ali na novo pridobiti pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti, bomo tudi v letu 2020 izpeljali postopek za podeljevanje znaka.
Več...
Z omrežjem svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih smo izpeljali drugo letošnje srečanje na ACS
Na delavnici 23. oktobra 2019 na ACS so svetovalci za kakovost predstavili opravljeno delo pri razvoju spremljanja kakovosti dela učitelja.
Več...
Nov priročnik
Na ACS smo v mesecu juliju natisnili novo strokovno učno gradivo v podporo delovanju svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih z naslovom O MOJEM DELU SVETOVALKE ZA KAKOVOST.
Več...
Dan kakovosti na ACS
Skupni akciji TVU Kakovost ustvarjamo vsi se je 17. maja 2019, na dan akcije, pridružil tudi Andragoški center Slovenije z Dnevom kakovosti na ACS.
Več...
Skupna promocijska aktivnost svetovalcev za kakovost v TVU 2019
V letu 2019 je bil med skupne akcije TVU prvič vključen dan, posvečen delu organizacij in posameznikov, povezanem s presojanjem in razvijanjem kakovosti izobraževanja odraslih.
Več...
Izpeljali smo prvo spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v letu 2019
6. februarja 2019 je na ACS potekalo prvo letošnje srečanje svetovalcev za kakovost.
Več...
Nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja s področja presojanja in razvijanja kakovosti
Na ACS smo v letu 2017 razvili nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja iz kakovosti za osebje v izobraževanju odraslih.
Več...
Vabljeni k ogledu novega spletnega portala MOZAIK KAKOVOSTI
Na ACS smo v letu 2017 razvili spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji - Mozaik kakovosti.
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
Nov pravilnik za podeljevanje znaka

Kakovost   Spodbude   Nov pravilnik z...
*     *     *
Na podlagi 9. in 23. člena Statuta Andragoškega centra Slovenije je direktor Andragoškega centra Slovenije dne 15. 12. 2015 sprejel in 10. 10. 2016 dopolnil

Pravilnik o podeljevanju in podaljševanju pravice do uporabe znaka kakovosti Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje – POKI.
 
*     *     *
 
Pravilnik je začel veljati 1. 1. 2016. 
Z uveljavitvijo tega pravilnika so prenehala veljati stara Pravila uporabe znaka POKI za izobraževalne organizacije, ki so vključene v projekt Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje – POKI.

KLJUČNE NOVOSTI
  • uvedba 8 standardov kakovosti, ki se presojajo s pomočjo meril kakovosti;
  • znak si lahko pridobijo vse organizacije, ki izobražujejo odrasle;
  • obdobje, za katero organizacija dokazuje, da je pripravila samoevalvacijski načrt, samoevalvacijsko poročilo ter pisni akcijski načrt na podlagi izpeljane poglobljene samoevalvacije: zadnjih 36 mesecev;
  • trajanje pravice: organizaciji, ki dosega vse standarde za pridobitev pravice do uporabe Zelenega znaka kakovosti, pravico po novem podeljujemo za 3 leta;
  • uvedba točkovanja: organizacija mora dosegati vsaj 10 obveznih točk od 18 možnih točk za pridobitev znaka;
  • na ACS postopek za pridobitev ali podaljšanje pravice do uporabe Zelenega znaka kakovosti odslej izvajamo samo enkrat letno (rok za oddajo vlog je 15. marec vsako leto);
  • prvi postopek po novem Pravilniku smo izpeljali v letu 2017.

Organizacije po preteku veljavnosti pravice do uporabe Zelenega znaka kakovosti obnovijo pravico v skladu z novim pravilnikom.

Organizacije, ki prvič zaprosijo za pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti, lahko to storijo v kateremkoli postopku po novem pravilniku.

Za več informacij se lahko obrnete na Jasmino Orešnik Cunja (jasmina.oresnik.cunja@acs.si; 01 5842 596).


 
    
Zeleni znak kakovosti
Nov pravilnik za podeljevanje znaka
Standardi in merila za pridobitev znaka
Pridobitev pravice do uporabe znaka: postopek, obrazci
Pravila uporabe znaka
Organizacije, nosilke znaka
Mnenje uporabnikov o znaku
Dogodki
Izobraževalno srečanje organizacij za Zeleni znak kakovosti

Drugo letno srečanje omrežja svetovalcev za kakovost

Predstavitev slovenskega pristopa k samoevalvaciji POKI na Nizozemskem
 (C) 2003-2020 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 13.01.2020, 11:08
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Aleksandra Radojc