Domov
Kdo smo?
O spodbudah
za kakovost
Razvoj spodbud in pomembni mejniki
Nosilci zelenega znaka kakovosti
Aktualne vsebine
9. februarja izvedeno prvo letošnje spopolnjevanje omrežja svetovalcev za kakovost
Osrednja tema spopolnjevanja je bilo usposabljanje za uporabo spletnega anketiranja 1KA, ki nam je lahko v podporo pri pridobivanju potrebnih podatkov za presojanje kakovosti IO.
Več...
ACS v letu 2017 usposablja novo skupino svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih
Od 24. januarja do 23. marca na ACS poteka 40-urni Temeljni program usposabljanja svetovalcev za razvoj kakovosti v izobraževanju odraslih, v katerega je vključenih 20 udeležencev.
Več...
Spletna videokonferenca v omrežju svetovalcev za kakovost 15. decembra 2016
Skupaj s svetovalci smo razmišljali o zapisih za strateške dokumente organizacij v zvezi s spremljanjem in presojanjem rezultatov in učinkov izobraževanja odraslih ter projektov.
Več...
Evalvacijska delavnica EZE 2016
14. decembra smo na ACS izpeljali evalvacijsko delavnico o izkušnjah in učinkih letošnjih ekspertnih zunanjih evalvacij. Organizacijam smo podelili potrdila o izpeljanih EZE.
Več...
Izpeljali smo evalvacijska obiska v okviru Ekspertne zunanje evalvacije v izobraževanju odraslih
Evalvacijska obiska v okviru te naloge sta potekala 12. (obisk Ljudske univerze Kranj) ter 13. oktobra (obisk Javnega zavoda Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana).
Več...
Druga delavnica omrežja svetovalcev za kakovost v letu 2016
V četrtek, 10. novembra 2016, smo na ACS izpeljali smo drugo letošnjo delavnico v omrežju svetovalcev za kakovost.
Več...
Izobraževalno srečanje organizacij, nosilk Zelenega znaka kakovosti
V četrtek, 27. oktobra, smo izvedli delavnico za organizacije, ki ima veljavno pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti do 31.3.2017 in bodo pravico podaljševale v letu 2017.
Več...
Rezultati in učinki izobraževanja odraslih
Izšla publikacija: Rezultati in učinki izobraževanja odraslih: priporočila za presojanje rezultatov in učinkov izobraževanja, izobraževalnih dejavnosti ter izobraževalnih projektov
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
Opredelitve kakovosti in strukturni kazalniki kakovosti v izobraževanju odraslih
V zadnji številki Sodobne pedagogike, katere tematika je kakovost izobraževanja, je objavljen tudi prispevek dr. Tanje Možina o kazalnikih kakovosti v izobraževanju odraslih.
Več...
Aktualno

Kakovost   Spodbude
 
Zeleni znak kakovosti predstavlja izobraževalno organizacijo, ki sistematično skrbi za svojo kakovost in kakovost svojih storitev v izobraževanju odraslih.


Trenutno znak uporablja 31 izobraževalnih organizacij v Sloveniji. 


Organizacijam, ki izpolnjujejo vse zahtevane kriterije za pridobitev ali podaljšanje pravice do uporabe znaka, od leta 2012 pravico podeljujemo na način, da ob formalnem sklepu o podaljšanju pravice do uporabe znaka prejmejo tudi posebno POTRDILO Andragoškega centra Slovenije o podeljeni pravici do uporabe Zelenega znaka kakovosti.

 

*     *     *

V skladu z novim Pravilnikom, ki je začel veljati 1. 1. 2016, si lahko pravico do uporabe znaka pridobi organizacija, ki izobražuje odrasle, če dokaže, da dosega opredeljene standarde kakovosti.

Organizacijam, ki so v času začetka veljavnosti novega Pravilnika še imele veljavno pravico do uporabe znaka, se je v prehodnem obdobju pravica avtomatično podaljšala na naslednji način:

 
enlightened  vloge organizacij, ki jim je pravica do uporabe znaka potekla 31. 12. 2015, so se obravnavale še po starem postopku; organizacijam, ki so dosegale opredeljena merila, se je pravica do uporabe znaka podaljšala do 31. 03. 2018;
enlightened  organizacijam, ki jim je pravica do uporabe znaka potekla 30. 06. 2016, se je pravica do uporabe znaka avtomatično podaljšala do 31. 03. 2017;
enlightened  organizacijam, ki jim je pravica do uporabe znaka potekla 31. 12. 2016, se je pravica do uporabe znaka avtomatično podaljšala do 31. 03. 2017;
enlightened  organizacijam, ki jim je pravica do uporabe znaka potekla 30. 06. 2017, se je pravica do uporabe znaka avtomatično podaljšala do 31. 03. 2018.
 

Vse informacije v zvezi z novim Pravilnikom so objavljene na povezavi: https://kakovost.acs.si/spodbude/zeleni_znak/nov_pravilnik/

 

*     *     *

V letu 2017 prvič postopek po novem Pravilniku

V letu 2017 smo prvič izpeljali postopek za podeljevanje in podaljševanje pravice do uporabe Zelenega znaka kakovosti v skladu z novim Pravilnikom, ki je začel veljati 1. 1. 2016. Organizacije, ki so imele veljavno pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti do 31. 3. 2017, so vloge za podaljšanje ali pridobitev Zelenega znaka kakovosti oddale preko posebne spletne aplikacije (https://zzk.acs.si/). Za uporabo aplikacije so se predstavniki organizacij usposobili oktobra 2016 na izobraževalnem srečanju. Do 15. marca, ko je bil rok za oddajo vlog, smo prejeli skupaj 22 vlog. 


Komisija ACS za podeljevanje in podaljševanje pravice do uporabe Zelenega znaka kakovosti je v skladu s Pravilnikom vloge pregledala in jih ovrednotila glede na opredeljene standarde in merila.


 

*     *     *

Izobraževalno srečanje organizacij, nosilk Zelenega znaka kakovosti

27. oktobra 2016 smo na ACS izpeljali izobraževalno srečanje za organizacije, ki so imele veljavno pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti do 31. 3. 2017 in so pravico po novem Pravilniku podaljševale  v letu 2017, prvič po novem postopku.

 
Namen srečanja je bil seznaniti organizacije z novostmi iz novega Pravilnika o podeljevanju in podaljševanju pravice do uporabe znaka kakovosti POKI, seznanitev z novim postopkom za pridobitev pravice do uporabe Zelenega znaka kakovosti ter usposabljanje za uporabo spletne aplikacije za oddajo vlog in dokazil organizacij v postopkih za podeljevanje in podaljševanje pravice do uporabe Zelenega znaka kakovosti.Srečanja se je udeležilo kar 32 predstavnikov iz 27 organizacij, ki izobražujejo odrasle (nekaj tudi iz organizacij, ki so včasih imele to pravico, pa je zaradi različnih razlogov niso obnavljale). 

 
Pravilnik je začel veljati s 1. 1. 2016.
Z uveljavitvijo tega prav


 
    
Zeleni znak kakovosti
Nov pravilnik za podeljevanje znaka
Standardi in merila za pridobitev znaka
Pridobitev pravice do uporabe znaka: postopek, obrazci
Pravila uporabe znaka
Organizacije, nosilke znaka
Mnenje uporabnikov o znaku
Dogodki
Tretji del temeljnega usposabljanja za bodoče svetovalce za kakovost

Drugi del temeljnega usposabljanja za bodoče svetovalce za kakovost

Za nami je prvo letošnje spopolnjevanje omrežja svetovalcev za kakovost
 (C) 2003-2017 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 03.07.2017, 11:25
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Aleksandra Radojc