Domov
Kdo smo?
O spodbudah
za kakovost
Razvoj spodbud in pomembni mejniki
Nosilci zelenega znaka kakovosti
Aktualne vsebine
Vabljeni k ogledu novega spletnega portala MOZAIK KAKOVOSTI
Na ACS smo v letu 2017 razvili spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji - Mozaik kakovosti.
Več...
ACS je v letu 2017 usposobil novo skupino svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih
V programu Temeljni program usposabljanja svetovalcev za razvoj kakovosti v izobraževanju odraslih se je usposobilo 20 novih svetovalcev za kakovost.
Več...
Druga delavnica omrežja svetovalcev za kakovost v letu 2017
12. oktobra smo na ACS izpeljali jesensko srečanje omrežja svetovalcev za kakovost - obstoječim svetovalcem so se pridružili tudi letos usposobljeni in imenovani svetovalci.
Več...
Izobraževalno srečanje organizacij, nosilk Zelenega znaka kakovosti
22. novembra na ACS pripravljamo izobraževalno srečanje organizacij, ki bodo pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti podaljševale ali na novo pridobile v letu 2018.
Več...
Rezultati in učinki izobraževanja odraslih
Izšla publikacija: Rezultati in učinki izobraževanja odraslih: priporočila za presojanje rezultatov in učinkov izobraževanja, izobraževalnih dejavnosti ter izobraževalnih projektov
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
Aktualno

Kakovost   Spodbude
 
Zeleni znak kakovosti predstavlja izobraževalno organizacijo, ki sistematično skrbi za svojo kakovost in kakovost svojih storitev v izobraževanju odraslih.
 

Organizacije, ki izpolnjujejo vse zahtevane kriterije za pridobitev ali podaljšanje pravice do znaka, prejmejo potrdilo Andragoškega centra Slovenije o podeljeni pravici do uporabe Zelenega znaka kakovosti.

Trenutno znak uporablja 31 organizacij, ki izobražujejo odrasle.  

V skladu z novim Pravilnikom, ki je začel veljati 1. 1. 2016, si lahko pravico do uporabe znaka pridobi organizacija, ki izobražuje odrasle, če dokaže, da dosega opredeljene standarde kakovosti. Vse informacije v zvezi z novim Pravilnikom so objavljene na povezavi: https://kakovost.acs.si/spodbude/zeleni_znak/nov_pravilnik/

 

*     *     *

AKTUALNO: Postopek za podaljšanje oz. pridobitev Zelenega znaka kakovosti v letu 2018 
 
Organizacije, ki se jim pravica do uporabe znaka izteče 31. 3. 2018 in druge organizacije, ki izvajajo izobraževanje odraslih in bi želele pridobiti pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti, obveščamo,
 
da bo v letu 2018 obdobje, v katerem bo  v spletni aplikaciji ZZK možno pripraviti vlogo in dokazila za Zeleni znak kakovostiod ponedeljka, 22. januarja do petka, 9. marca 2018
 
Organizacija, ki v tekočem letu želi oddati vlogo za Zeleni znak kakovosti, mora o tem predhodno obvestiti Andragoški center Slovenije (jasmina.oresnik.cunja@acs.si), da ji ta omogoči dostop do aplikacije oz. možnost vnašanja podatkov in dokazil v aplikacijo. 
 

*     *     *

V letu 2017 smo prvič izpeljali postopek po novem Pravilniku

V letu 2017 smo prvič izpeljali postopek za podeljevanje in podaljševanje pravice do uporabe Zelenega znaka kakovosti v skladu z novim Pravilnikom, ki je začel veljati 1. 1. 2016. Organizacije, ki so imele veljavno pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti do 31. 3. 2017, so vloge za podaljšanje ali pridobitev Zelenega znaka kakovosti oddale preko posebne spletne aplikacije (https://zzk.acs.si/). Do 15. marca, ko je bil rok za oddajo vlog, smo prejeli skupaj 22 vlog organizacij. 


Komisija ACS za podeljevanje in podaljševanje pravice do uporabe Zelenega znaka kakovosti je v skladu s Pravilnikom vloge pregledala in jih ovrednotila glede na opredeljene standarde in merila, in sicer s pomočjo spletne aplikacije za pregled in točkovanje vlog. Posamezno vlogo je Komisija ovrednotila in točkovala po opredeljenih merilih. K dopolnitvi vloge z dodatnimi dokazili in pojasnili je Komisija pozvala 6 organizacij. Komisija se je sestala na 13 sestankih za presojo vseh prispelih vlog in dopolnitev vlog. Skupaj smo v letu 2017 izdali 18 sklepov o podaljšanju oz. pridobitvi pravice (ena organizacija si je pravico do uporabe znaka pridobila na novo, ostale pa so si pravico uspešno podaljšale) in 4 sklepe za prenehanju pravice do uporabe znaka.


*     *     *

Izobraževalno srečanje organizacij, nosilk Zelenega znaka kakovosti

Na ACS pred vsakim postopkom za podaljšanje pravice do Zelenega znaka kakovost organiziramo izobraževalno srečanje za organizacije, ki se jim ta pravica izteka, pa tudi za organizacije, ki bi si znak želele pridobiti na novo. Na srečanju se udeleženci seznanijo z določili Pravilnika o podeljevanju in podaljševanju pravice do uporabe znaka kakovosti POKI,  s standardi in merili za pridobitev znaka ter s samim postopkom za oddajo vloge. Usposobijo se tudi za uporabo spletne aplikacije, preko katere se od leta 2017 oddajajo vloge in dokazila organizacij. 

Izobraževalno srečanje za organizacije, ki bodo pravico do uporabe znaka podaljševale v letu 2018, smo izvedli 22. novembra 2017 na ACS. Več o srečanju si preberite na povezavi https://kakovost.acs.si/dogodki/?did=1262.  
 
    
Zeleni znak kakovosti
Nov pravilnik za podeljevanje znaka
Standardi in merila za pridobitev znaka
Pridobitev pravice do uporabe znaka: postopek, obrazci
Pravila uporabe znaka
Organizacije, nosilke znaka
Mnenje uporabnikov o znaku
Dogodki
NOV SPLETNI PORTAL MOZAIK KAKOVOSTI

Izobraževalno srečanje organizacij za podaljšanje pravice do uporabe Zelenega znaka kakovosti

Jesensko srečanje svetovalcev za kakovost
 (C) 2003-2018 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 16.01.2018, 11:06
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Aleksandra Radojc