Dogodki

Postopek za Zeleni znak kakovosti v letu 2023

Ljubljana, 09. 01. 2023

AKTUALNO: Obvestilo o postopku za Zeleni znak kakovosti v letu 2023

Organizacije, nosilke Zelenega znaka kakovosti (ZZK), z veljavno pravico še do 31. marca 2023, ter druge organizacije, ki izvajate izobraževanje odraslih in bi želele znak pridobiti na novo, obveščamo, da bomo tudi v letu 2023 izpeljali postopek za podeljevanje in podaljševanje pravice do uporabe zelenega znaka kakovosti.

31. marca 2023 se veljavna pravica do uporabe znaka izteka 18 organizacijam. Organizacije morajo po izteku pravice do uporabe znaka vsake tri leta znova dokazati, da sistematično izpeljujejo procese sprotnega presojanja kakovosti in poglobljene samoevalvacije. 

Prvi korak je, da na ACS (po e-pošti na naslov jasmina.oresnik.cunja@acs.si) do 20. januarja 2023 sporočite pisno namero za oddajo vloge v letošnjem postopku za znak.

Na podlagi oddane namere bo ACS vaši organizaciji omogočil možnost vnašanja podatkov v spletno aplikacijo. Ta je namenjena pripravi in oddaji vloge z dokazili. Obdobje, v katerem bodo organizacije v aplikaciji letos lahko pripravile in oddale vlogo in jo podkrepile z ustreznimi dokazili o izpolnjevanju meril, bo trajalo od srede, 1. februarja 2023 do petka, 17. marca 2023.

Pravico do uporabe ZZK pridobi organizacija, ki dosega vseh osem opredeljenih standardov kakovosti: 
  1. ima notranje procese kakovosti IO umeščene v temeljne strateške dokumente,
  2. obravnava vprašanja kakovosti IO na andragoških zborih ali drugih enakovrednih organih izobraževalcev v organizaciji,
  3. ima delujočo komisijo/skupino za kakovost,
  4. uporablja različne načine notranjega presojanja kakovosti IO,
  5. spremlja in presoja različne dejavnike kakovosti IO,
  6. v rednih samoevalvacijskih ciklih sistematično in načrtno izpeljuje poglobljeno samoevalvacijo,
  7. v rednih samoevalvacijskih ciklih pripravi pisni akcijski načrt za razvoj kakovosti IO,
  8. v rednih samoevalvacijskih ciklih vpeljuje izboljšave kakovosti IO. 
Doseganje standardov kakovosti se presoja s pomočjo Meril za podeljevanje in podaljševanje pravice do uporabe ZZK, ki so priloga Pravilnika o podeljevanju in podaljševanju pravice do uporabe znaka kakovosti ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje – POKI. Organizacija mora dokazati, da dosega vse standarde kakovosti. Med merili, ki opredeljujejo standarde, mora doseči vsaj 10 od skupno 18 možnih točk.

Več informacij o ZZK je predstavljenih na spletni strani Kakovost izobraževanja odraslih - naloga Zeleni znak kakovosti. Dodatne informacije pa lahko dobite tudi pri vodji naloge Strokovna podpora razvoju kakovosti izobraževanja odraslih Jasmini Orešnik Cunja (telefon: 01 5842 596, elektronska pošta: jasmina.oresnik.cunja@acs.si).