Knjižna polica

Ekspertna zunanja evalvacija izobraževanja odraslih

Osnovni podatki

 • Avtor/ji:
  Tanja Možina, Sonja Klemenčič, Alenka Jurič Rajh, Jasmina Orešnik Cunja
 • Kraj in leto izdaje:
  Ljubljana, 2013
 • Izdajatelj:
  Andragoški center Slovenije
 • Vrsta gradiva:
  Informativno-promocijsko gradivo
 • Vrsta izdaje:
  Tiskana izdaja

Opis

ACS že več kot 10 let razvija pristope za presojanje in razvijanje kakovosti izobraževanja odraslih. V zadnjih letih smo razvili ekspertno zunanjo evalvacijo – pristop, ki omogoča ekspertno, zunanje potrjevanje kakovosti izobraževanja odraslih v izobraževalnih organizacijah. Da bi ekspertne zunanje evalvacije izobraževanja odraslih čim bolj približali strokovni javnosti, smo pripravili promocijsko publikacijo Ekspertna zunanja evalvacija izobraževanja odraslih, ki zajema ključne informacije o tem, kako so se ekspertne zunanje evalvacije na ACS razvile, kakšen namen imajo, kdo so nosilci, kako potekajo, kaj se presoja, kako se dejavnosti spremljajo ipd.

Promocijska publikacija je torej namenjena posredovanju ključnih informacij o projektu za vse, ki bi želeli v njem sodelovati ali se z njim seznaniti.