Kompetence strokovnih delavcev 2018–2022

Splošni podatki

Naziv projekta Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2018 do 2022 (krajše Kompetence strokovnih delavcev 2018–2022)
Časovni okvir oktober 2018 – september 2022
Vrednost projekta Vrednost celotnega projekta konzorcija: 2.813.809,99 EUR.
Vrednost projekta na ACS: 72.700 EUR.
Financer Evropski socialni sklad (80 %) in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (20 %)
Osebe za stik Vodja projekta na ACS:
dr. Tanja Možina
T: 01 5842 577
E: tanja.mozina@acs.si
Skrbnik pogodbe Vlasta Šemrov, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Namen in cilji

Namen projekta je izboljšanje in poglabljanje tistih kompetenc, ki jih strokovni sodelavci nujno potrebujejo na delovnem mestu zaradi nenehnih sprememb narave dela, in sicer v obliki profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev.

Več o projektu 

Temeljni cilj v delu projekta, ki se nanaša na kakovost izobraževanja odraslih, je ponuditi temeljno usposabljanje in spopolnjevanje za strokovne delavce (organizatorje izobraževanja odraslih, učitelje, vodje in člane komisij za kakovost, svetovalce za kakovost idr.), ki se pri svojem delu z odraslimi srečujejo z vprašanji opredeljevanja, presojanja in razvijanja kakovosti.

Na tem mestu v nadaljevanju opisujemo usposabljanje in spopolnjevanje za strokovne sodelavce, ki sodelujejo pri vzpostavljanju in nadgradnji notranjih sistemov kakovosti v organizacijah za izobraževanje odraslih.

Opis

Za uresničitev tega temeljnega cilja je v času trajanja projekta načrtovana izpeljava 11 programov andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja:
  • Spopolnjevanje svetovalcev za kakovost I, II, III in IV;
  • Program temeljnega usposabljanja za vzpostavitev in nadgradnjo notranjega sistema kakovosti v organizaciji za izobraževanje odraslih – Mozaik kakovosti; Modul 1: Notranji sistem kakovosti v organizaciji, ki izobražuje odrasle I in II;
  • Program temeljnega usposabljanja za vzpostavitev in nadgradnjo notranjega sistema kakovosti v organizaciji za izobraževanje odraslih – Mozaik kakovosti; Modul 7: Opredeljevanje in merjenje učinkov v organizaciji, ki izobražuje odrasle I, II in III;
  • Program temeljnega usposabljanja za vzpostavitev in nadgradnjo notranjega sistema kakovosti v organizaciji za izobraževanje odraslih – Mozaik kakovosti; Modul 2: Sprotno spremljanje kakovosti in poglobljena samoevalvacija v organizaciji, ki izobražuje odrasle;
  • Temeljni program usposabljanja svetovalcev za razvoj kakovosti v izobraževanju odraslih.

Temeljni dosežki

V delu projekta, ki ga izpeljujemo na ACS in zajema področje kakovosti izobraževanja odraslih, so temeljni dosežki v letu 2019 (na projektu v obdobju od oktobra do decembra 2018 ni bilo andragoškega spopolnjevanja in usposabljanja):
  • ​​​​izpeljali smo 3 programe andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja, in sicer: Spopolnjevanje svetovalcev za kakovost I; Program temeljnega usposabljanja za vzpostavitev in nadgradnjo notranjega sistema kakovosti v organizaciji za izobraževanje odraslih – Mozaik kakovosti; Modul 1: Notranji sistem kakovosti v organizaciji, ki izobražuje odrasle I; Program temeljnega usposabljanja za vzpostavitev in nadgradnjo notranjega sistema kakovosti v organizaciji za izobraževanje odraslih – Mozaik kakovosti; Modul 7: Opredeljevanje in merjenje učinkov v organizaciji, ki izobražuje odrasle I;
  • programov se je udeležilo 65 oseb.

Trenutne dejavnosti

5. marca 2020 smo izvedli Spopolnjevanje svetovalcev za kakovost II. Spopolnjevanja se je udeležilo 15 udeležencev.

V letu 2020 bomo izpeljali še:
  • Program temeljnega usposabljanja za vzpostavitev in nadgradnjo notranjega sistema kakovosti v organizaciji za izobraževanje odraslih – Mozaik kakovosti; Modul 1: Notranji sistem kakovosti v organizaciji, ki izobražuje odrasle;
  • Program temeljnega usposabljanja za vzpostavitev in nadgradnjo notranjega sistema kakovosti v organizaciji za izobraževanje odraslih – Mozaik kakovosti; Modul 2: Sprotno spremljanje kakovosti in poglobljena samoevalvacija v organizaciji, ki izobražuje odrasle.