Knjižna polica

Pristop k samoevalvaciji Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje – POKI

Osnovni podatki

 • Avtor/ji:
  Jasmina Orešnik Cunja, Tanja Možina
 • Kraj in leto izdaje:
  Ljubljana, 2015
 • Izdajatelj:
  Andragoški center Slovenije
 • Vrsta gradiva:
  Informativno-promocijsko gradivo
 • Vrsta izdaje:
  Tiskana izdaja

Opis

V knjižici so predstavljena izhodišča, na katerih temelji pristop k samoevalvaciji POKI, sam postopek, skozi katerega gre organizacija, ki izobražuje odrasle in načrtuje in izvaja samoevalvacijo po modelu POKI ter tudi, kaj vse organizacija tekom procesa vpelje v svoj notranji sistem kakovosti.

Na kratko so predstavljene še druge vsebine s področja kakovosti izobraževanja odraslih, ki jih razvija in usmerja Andragoški center Slovenije.

Knjižico smo prvič pripravili in natisnili v 2015 v okviru mednarodnega projekta SHAPE (Shared expertise in provision of adult education in 5 European countries: Izmenjava dobrih praks na področju izobraževanja odraslih v petih evropskih državah), saj smo takrat imeli tudi finančno možnost, da slovenski pristop k samoevalvaciji POKI predstavimo na pregleden in kratek način tudi v tiskani obliki. Odločili smo se za oblikovanje in tisk promocijske knjižice v 2 različicah – angleškem in slovenskem jeziku. Knjižico v slovenskem jeziku smo že večkrat ponatisnili.