Knjižna polica

Primernost postopkov in učinki ekspertnih zunanjih evalvacij v izobraževanju odraslih

Osnovni podatki

 • Avtor/ji:
  dr. Tanja Možina, Sonja Klemenčič, Jasmina Orešnik Cunja
 • Kraj in leto izdaje:
  Ljubljana, 2018
 • Izdajatelj:
  Andragoški center Slovenije
 • Vrsta gradiva:
  Raziskovalna oz. evalvacijska poročila, študije, analize
 • Vrsta izdaje:
  Tiskana izdaja

Opis

Pristop ekspertnih zunanjih evalvacij smo na ACS v letu 2011 razvili kot nadgradnjo oz. dopolnitev dveh spodbud ACS: Zelenega znaka kakovosti in Priznanj Andragoškega centra Slovenije za razvijanje kakovosti v izobraževanju odraslih. 

V obdobju od 2012 do 2016 se je v ekspertne zunanje evalvacije na področju izobraževanja odraslih vključilo 13 izobraževalnih organizacij. Izpeljavo ekspertnih zunanjih evalvacij smo ves ta čas načrtno spremljali in pristop ter metodologijo po vsakoletni zaključni evalvacijski delavnici z vsemi sodelujočimi dopolnjevali ter nadgrajevali. 

Po petih letih pilotne vpeljave ekspertnih zunanjih evalvacij v prakso izobraževanja odraslih smo presodili, da je to dovolj dolgo obdobje, da se na tej točki razvoja zaustavimo ter ovrednotimo primernost postopkov ekspertne zunanje evalvacije, predvsem pa učinkov, ki so jih te imele v izobraževalnih organizacijah, ki so v njih sodelovale. Opravili smo tudi premislek o vlogi, prihodnjem razvoju in umeščanju te vrste zunanjih evalvacij v sistem izobraževanja odraslih v Sloveniji.