Knjižna polica

Model presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih

Osnovni podatki

  • Avtor/ji: Tanja Možina, Sonja Klemenčič, Tanja Vilič Klenovšek
  • Kraj in leto izdaje: Ljubljana, 2009
  • Izdajatelj: Andragoški center Slovenije
  • Vrsta gradiva: Zbirka kazalnikov kakovosti
  • Vrsta izdaje: Tiskana izdaja

Opis

V publikaciji je predstavljen model za sistematično presojanje in razvijanje kakovosti v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih. Namen priročnika je pomagati svetovalcem in njihovim partnerjem v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih pa tudi vsem strokovnim delavcem v izobraževanju odraslih pri oblikovanju lastnih načinov presojanja in razvijanja kakovosti procesov vseživljenjskega učenja odraslih.