Knjižna polica

Izkušnje z izobraževanjem odraslih na daljavo v času pandemije

Osnovni podatki

 • Avtor/ji:
  dr. Tanja Možina, dr. Marko Radovan, Sonja Klemenčič
 • Kraj in leto izdaje:
  Ljubljana, 2020
 • Izdajatelj:
  Andragoški center Slovenije
 • Vrsta gradiva:
  Raziskovalna oz. evalvacijska poročila, študije, analize
 • Vrsta izdaje:
  Elektronska izdaja

Opis

Vemo, da je pandemija COVID-19 zarezala v vse pore družbenega in osebnega življenja, močno tudi na področje izobraževanja. Po prvih odzivih, ko so bile v strahu pred širjenjem virusa mnoge dejavnosti, tudi izobraževanje, preprosto prekinjene, je prevladalo spoznanje, da je bila to zgolj začasna rešitev, s katero ni mogoče nadaljevati v nedogled, pač pa je treba razmisliti o možnostih drugačnega načina izpeljevanja teh dejavnosti. Tako kot na drugih področjih, je bila tudi v izobraževanju odraslih sprejeta odločitev, da se izobraževanje izpelje kot izobraževanje na daljavo.

Na Andragoškem centru Slovenije smo se zavedali, da za potrebe globlje analize dogajanja, ki naj služijo za načrtovanje strokovne podpore in razvoja te dejavnosti v prihodnje, poleg sprotnih spremljav, potrebujemo poglobljeno evalvacijo o izkušnjah z izobraževanjem odraslih na daljavo v času pandemije.

Pri snovanju evalvacijske študije smo se povezali s sodelavci s Filozofske fakultete, oddelka za pedagogiko in andragogiko, ki so v istem času v sodelovanju z Zvezo društev pedagoških delavcev Slovenije, zasnovali in izpeljali podobno raziskavo, v katero so vključili področji osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja otrok in mladine. S tovrstnih sodelovanjem smo zagotovili, da se različne raziskave in evalvacije, ki smo jih istočasno izpeljavali v različnih nacionalnih institucijah ne bi podvajale, pač pa komplementarno dopolnjevale.