Knjižna polica

Evropski priročnik o kolegialnem presojanju v svetovanju v poklicnem in strokovnem izobraževanju odraslih

Osnovni podatki

 • Avtor/ji:
  Maria Gutknecht-Gmainer idr. (avtorji prvotne izdaje), Sonja Klemenčič, dr. Tanja Možina, mag. Tanja Vilič Klenovšek, Filipa Curto, Cristina Dimas, Romain Mejean, Riita Narko, Anne Hosio-Paloposki, Raul Rasga, Hugo Rico, Rui Barbosa, (avtorji dopolnitev)
 • Kraj in leto izdaje:
  Ljubljana, 2012
 • Izdajatelj:
  Andragoški center Slovenije
 • Vrsta gradiva:
  Monografska publikacija
 • Vrsta izdaje:
  Tiskana izdaja

Opis

Priročnik je nastal v okviru mednarodnega projekta EuroPeerGuid (http://www.peer-review-network.eu/), kjer se je pilotno preizkusilo kolegialne presoje kakovosti v različnih evropskih državah v skupini mednarodnih kolegialnih presojevalcev. Na podlagi preteklih projektov, priročnikov in izkušenj iz kolegialnih presoj je nastal Evropski priročnik o kolegialnem presojanju v svetovanju v poklicnem in strokovnem izobraževanju odraslih.

Priročnik vsebuje opredelitev kolegialne presoje kot metode za presojanje in razvijanje kakovosti v izobraževanju, opis postopka kolegialne presoje po fazah, področja kakovosti in opredelitev vloge in nalog kolegialnega presojevalca. Priloge vsebujejo pripravljene predloge/obrazce, ki so v posameznih fazah kolegialne presoje potrebni. Tako je priročnik obvezno gradivo za vsakega kolegialnega presojevalca, hkrati pa uporaben vsem, ki se ukvarjajo s svetovanjem odraslim, bodisi da so to specializirane ustanove za svetovanje ali izobraževalne organizacije.