Domov
Kdo smo
O dejavnosti
razvoja kakovosti
Aktualni projekti
in naloge
Razvoj področja
in pomembni mejniki
Mednarodno
sodelovanje
Povezave
Piškotki
Aktualne vsebine
Želite podaljšati oziroma pridobiti Zeleni znak kakovosti v letu 2020?
Za organizacije, ki bi želele obnoviti ali na novo pridobiti pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti, bomo tudi v letu 2020 izpeljali postopek za podeljevanje znaka.
Več...
Z omrežjem svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih smo izpeljali drugo letošnje srečanje na ACS
Na delavnici 23. oktobra 2019 na ACS so svetovalci za kakovost predstavili opravljeno delo pri razvoju spremljanja kakovosti dela učitelja.
Več...
Nov priročnik
Na ACS smo v mesecu juliju natisnili novo strokovno učno gradivo v podporo delovanju svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih z naslovom O MOJEM DELU SVETOVALKE ZA KAKOVOST.
Več...
Dan kakovosti na ACS
Skupni akciji TVU Kakovost ustvarjamo vsi se je 17. maja 2019, na dan akcije, pridružil tudi Andragoški center Slovenije z Dnevom kakovosti na ACS.
Več...
Skupna promocijska aktivnost svetovalcev za kakovost v TVU 2019
V letu 2019 je bil med skupne akcije TVU prvič vključen dan, posvečen delu organizacij in posameznikov, povezanem s presojanjem in razvijanjem kakovosti izobraževanja odraslih.
Več...
Izpeljali smo prvo spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v letu 2019
6. februarja 2019 je na ACS potekalo prvo letošnje srečanje svetovalcev za kakovost.
Več...
Nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja s področja presojanja in razvijanja kakovosti
Na ACS smo v letu 2017 razvili nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja iz kakovosti za osebje v izobraževanju odraslih.
Več...
Vabljeni k ogledu novega spletnega portala MOZAIK KAKOVOSTI
Na ACS smo v letu 2017 razvili spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji - Mozaik kakovosti.
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
Dogodki v letu 2016

Kakovost   Dogodki   Dogodki v letu ...
15. decembra

Platforma VOX nudi odlične priložnosti in možnosti za e-srečanja.

smo s prvo skupino svetovalcev za kakovost izpeljali spletno videokonferenco, na kateri smo razmišljali o predlogu strukture in vsebine zapisov strateških dokumentov letnega delovnega načrta in letnega poročila o delu v zvezi s spremljanjem in presojanjem rezultatov in učinkov izobraževanja odraslih ter projektov, ki smo ga pripravili na ACS.

Avdiovideo srečanje prek spletne platforme VOX je omogočilo takojšnjo izmenjavo mnenj in je odlična priložnost za 'srečanje', ko je potrebno uskladiti in izmenjati mnenja večih ljudi v kratkem času.
Z drugo skupino svetovalcev se ''priklopimo'' po novem letu.

Spletna videokonferenca je omogočila poglobljen pogovor svetovalcev za kakovost iz različnih krajev Slovenije, skupaj smo razmišljali o podanih predlogih, si izmenjali dosedanje izkušnje ter razmišljali o idejah za v prihodnje.
 

14. decembra

Evalvatorice in predstavniki organizacij razpravljamo o izkušnjah in učinkih EZE.

smo izpeljali evalvacijsko delavnico o ekspertnih zunanjih evalvacijah v letu 2016.

Na delavnici smo skupaj z evalvatoricami in predstavnicami presojanih organizacij razpravljali o izkušnjah in učinkih ekspertne zunanje evalvacije. Organizacijam smo podelili tudi potrdila o sodelovanju v ekspertni zunanji evalvaciji izobraževanja odraslih v letu 201.

Potrdila o izpeljanih ekspertnih zunanjih evalvacijah na področju notranjega sistema presojanja in razvijanja kakovosti ter podpore udeležencem pri izobraževanju oz. razvojne usmerjenosti organizacije, ki izobražuje odrasle, sta letos prejeli
 

 • Ljudska univerza Kranj, Center za izobraževanje in kulturo in

 • Javni zavod Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana.


Delavnica Reshape na Danskem

Od 28. novembra do 2. decembra 2016 je v danskem kraju Odense potekalo otvoritveno partnersko srečanje projekta RESHAPE: Izobraževanje in usposabljanje za migrante in begunce.

Tema srečanja je bilo vrednotenje in priznavanje formalno in neformalno pridobljenega znanja beguncev in migrantov, namen je bil izmenjava dobrih praks med partnerji.  Vrednotenje in priznavanje formalno in neformalno pridobljenih znanj beguncev in migrantov postaja v evropskih državah osrednji del začetnih integracijskih aktivnosti za na novo prispele migrante. Pomembno je, da je za nižje izobražene in tiste z nizkim dohodkom tovrstno vrednotenje na voljo brezplačno, da se v proces vrednotenja sploh lahko vključijo. 

Projekt RESHAPE vodi finska organizacija Keuda, v projektu pa sodelujejo še partnerji iz Italije, s Švedske, Nizozemske in Danske. Projekt se osredotoča na vključevanje beguncev in migrantov v poklicno izobraževanje odraslih.

10. novembra 2016

Svetovalci za kakovost so v skupinah presojali sklope vprašanj za merjenje učinkov v formalnem izobraževanju

 
smo izpeljali drugo letošnje spopolnjevanje v okviru omrežja svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih.

Na delavnici smo svetovalcem za kakovost:
 • predstavili teoretska izhodišča za opredeljevanje in merjenje rezultatov in učinkov v izobraževanju; 
 • svetovalci so po skupinah presojali posebej zasnovan instrumentarij za merjenje učinkov v formalnem izobraževanju odraslih; 
 • seznanili smo jih s spremljanjem rezultatov in učinkov projektov (predstavitev analize stanja na podlagi spomladi opravljenih popisov v organizacijah); 
 • svetovalka mag. Maja Zalokar je svojim kolegom v omrežju predstavila računalniški program za spremljanje izobraževalne dejavnosti v višjem strokovnem izobraževanju.


27. oktobra 2016

Predavalnica je pokala po šivih

 
smo na ACS izpeljali izobraževalno srečanje za organizacije, ki imajo veljavno pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti do 31.3.2017 in bodo to pravico po prenovljenem pravilniku za Zeleni znak kakovosti podaljševale že v letu 2017. 
Srečanja se je udeležilo kar 32 predstavnikov iz 27 organizacij, ki izobražujejo odrasle (nekaj tudi iz organizacij, ki so včasih imele to pravico, pa je zaradi različnih razlogov niso obnavljale). 
 
Namen srečanja je bil:
 • seznanitev organizacij z novostmi iz novega Pravilnika o podeljevanju in podaljševanju pravice do uporabe znaka kakovosti POKI,
 • seznanitev z novim postopkom za pridobitev pravice do uporabe Zelenega znaka kakovosti ter
 • usposabljanje za uporabo spletne aplikacije za oddajo vlog in dokazil organizacij v postopkih za podeljevanje in podaljševanje pravice do uporabe Zelenega znaka kakovosti.


12. in 13. oktobra

Evalvatorice se pripravljajo na izpeljavo pogovorov.

sta potekala evalvacijska obiska v okviru naloge Vpeljava ekspertne zunanje evalvacije v podporo razvoju kakovosti izobraževanja odraslih v dveh organizacijah, ki izobražujeta odrasle.

12. oktobra je skupina ekspertnih zunanjih evalvatoric obiskala organizacijo Ljudska univerza Kranj, Center za izobraževanje in kulturo, 13.10. pa organizacijo Javni zavod Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana.

Namen obiska je bil potrditi pravilno razumevanje samoocene organizacije na dveh področjih (notranji sistem kakovosti in izbirno področje podpore udeležencem pri izobraževanju ali razvojne usmerjenosti organizacije). V pogovorih z zaposlenimi, učitelji, zunanjimi sodelavci, udeleženci in drugimi subjekti so ekspertne zunanje evalvatorice pridobile dodatna pojasnila in informacije, s pomočjo katerih so si razjasnile morebitne dileme. Obiski so trajali ves dan in prispevali k objektivnejši zunanji presoji.
 
 

2. septembra 2016

V začetku septembra smo v okviru naloge Vpeljava ekspertne zunanje evalvacije v podporo razvoju kakovosti izobraževanja odraslih izpeljali spopolnjevanje za ekspertne zunanje evalvatorice,  ki bodo v oktobru izpeljale ekspertne zunanje evalvacije v sodelujočih organizacijah. Na spopolnjevanju smo obravnavali letošnje novosti in spremembe na področju kakovosti v izobraževanju odraslih. Na tokratnem spopolnjevanju je bil poudarek na delavničnem delu na praktičnih primerih do sedaj priloženih dokazil področij notranjega sistema kakovosti, podpore udeležencem pri izobraževanju ter razvojne naravnanosti organizacije, ki izobražuje odrasle.

Evalvatorice se v septembru intenzivno pripravljajo na oktobrska obiska organizacij, ki sta letos sprejeli izziv in bo pri njih izpeljana ekspertna zunanja evalvacija: Javni zavod Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana in Ljudska univerza Kranj, Center za izobraževanje in kulturo.Avgusta 2016
smo na ACS izdali publikacijo z naslovom Rezultati in učinki izobraževanja odraslih: priporočila za presojanje rezultatov in učinkov izobraževanja, izobraževalnih dejavnosti ter izobraževalnih projektov.  Avtorici strokovnega učnega gradiva sta Sonja Klemenčič in dr. Tanja Možina.

Publikacija vsebuje priporočila za organizacije, ki se ukvarjajo z izobraževanjem odraslih in izpeljujejo različne dejavnosti in/ali projekte, povezane z izobraževanjem odraslih in si želijo poglobiti svoje delo pri spremljanju in vrednotenju rezultatov ter učinkov svojega izobraževanja, izobraževalnih dejavnosti in/ali projektov.

Tisk publikacije je omogočil ESS projekt Strokovna podpora področju pridobivanja temeljnih kompetenc 2016–2022.

Publikacija je objavljena med zbirkami kazalnikov kakovosti na Knjižni polici spletne strani Razvijanje kakovosti IO:  https://kakovost.acs.si/doc/N-1210-1.pdf.

23. maja 2016
smo v okviru naloge Vpeljava ekspertne zunanje evalvacije v podporo razvoju kakovosti izobraževanja odraslih  izvedli izobraževalno-informativno srečanje organizacij, ki bodo v letošnjem letu sodelovale v ekspertnih zunanjih evalvacijah na področju izobraževanja odraslih.

Srečanje je bilo namenjeno direktorjem in koordinatorjem izbranih organizacij. Predstavili smo koncept ekspertne zunanje evalvacije, področja in merila kakovosti ter sam časovni potek izvedbe projekta. Posebno pozornost smo namenili vodilu za pripravo samoocene kakovosti izobraževalne organizacije in lani razviti ter letos nadgrajeni aplikaciji za pripravo le-te.

8. - 11. maja 2016
Dr. Tanja Možina in Aleksandra Radojc sta se med 8. in 11. majem v Firencah mudili na še zadnjem srečanju partnerjev projekta SHAPE (Shared expertise in provision of adult education in five European countries: Izmenjava dobrih praks na področju izobraževanja odraslih v petih evropskih državah). Srečanje je temeljilo na  pripravi osnutka končnega poročila projekta, evalvaciji posameznih srečanj in celotnega projekta ter pripravi skupnega članka in e-izdelka.

Več o vsebinskih ugotovitvah projekta bomo predstavili ob njegovem izteku v drugi polovici leta z zbranimi predlogi novih rešitev in priložnosti iz sodelujočih držav v okviru strokovnega gradiva Najboljše in nove prakse v poklicnem izobraževanju odraslih.

13. aprila 2016

Svetovalci med dopoldansko temo


Takole zgleda primer konferenčne sobe, ko se vanjo hkrati vključi več udeležencev z vključenimi kamerami

 
smo na Andragoškem centru Slovenije izpeljali prvo letošnje srečanje v okviru strokovne koordinacije omrežja svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih.
 
Ključni temi, ki smo ju na delavnici obravnavali, sta bili:
 • Spremljanje rezultatov in učinkov izobraževalnega dela: ugotovitve iz analize stanja in priporočila za razvoj;
 • Predstavitev in usposabljanje za uporabo aplikacije ADOBE CONNECT – VOX za izvedbo spletnih videokonferenc.
Svetovalci za kakovost so v pomladnih mesecih opravili preglede in popise trenutnega stanja na področju spremljanja rezultatov in učinkov izobraževanja v njihovih organizacijah. Na delavnici smo jim predstavili ugotovitve iz analize stanja, ki smo jo pripravili na podlagi njihovih popisov. Dobili so tudi priporočila za nadaljnji razvoj na tem področju.

V drugem delu delavnice so se svetovalci za kakovost usposobili in praktično preizkusili za delo v spletnih videkonferencah. Delo v trojicah je bilo zanimivo - svetovalci za kakovost so se razdelili v skupine, se preselili v drug prostor in se preizkusili tako v vlogi udeleženca spletne videokonference, kot tudi v vlogi gostitelja svoje videokonference. Jeseni namreč načrtujemo izpeljavo enega spletnega srečanja omrežja svetovalcev za kakovost z uporabo VOX tehnologije.

1. - 5. 2. 2016

Udeleženke seminarja iz Slovenije


Dr. Tanja Možina predstavlja slovenski sistem poklicnih kvalifikacij

 
Sodelavke Andragoškega centra Slovenije smo med 1. in 5. februarjem sodelovale na petem, sklepnem seminarju partnerjev v okviru projekta Erasmus+ SHAPE (Shared expertise in provision of adult education in 5 European countries: Izmenjava dobrih praks na področju izobraževanja odraslih v petih evropskih državah). Seminar je potekal v mestu Järvenpää na Finskem, kjer je sedež finske partnerske organizacije in koordinatorice projekta, KEUDA (https://www.keuda.fi/). Vsebina seminarja je bila namenjena obravnavi nacionalnih sistemov poklicnih kvalifikacij in njihove implementacije na področje izobraževanja odraslih v sodelujočih petih državah. V zadnjem delu seminarja smo pozornost posvetili predstavitvi različnih programov za usposabljanje in strokovno spopolnjevanje mlajših odraslih in odraslih.
Več o projektu si preberite na povezavi http://www.acs.si/SHAPE.
Dogodki v letu: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |


 
    

English
POKI
Svetovalci za kakovost
Ekspertna zunanja evalvacija
Spodbude za kakovost
Slovar pojmov
Knjižna polica
Spletne zbirke
Nosilci znaka POKI
Dobitniki priznanj
Dogodki
Izobraževalno srečanje organizacij za Zeleni znak kakovosti

Drugo letno srečanje omrežja svetovalcev za kakovost

Predstavitev slovenskega pristopa k samoevalvaciji POKI na Nizozemskem
 (C) 2003-2020 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 13.01.2020, 11:08
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Petra Šmaljcelj
Politika zasebnosti