Domov
Kdo smo
O dejavnosti
razvoja kakovosti
Aktualni projekti
in naloge
Razvoj področja
in pomembni mejniki
Mednarodno
sodelovanje
Povezave
Piškotki
Aktualne vsebine
Želite podaljšati oziroma pridobiti Zeleni znak kakovosti v letu 2020?
Za organizacije, ki bi želele obnoviti ali na novo pridobiti pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti, bomo tudi v letu 2020 izpeljali postopek za podeljevanje znaka.
Več...
Z omrežjem svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih smo izpeljali drugo letošnje srečanje na ACS
Na delavnici 23. oktobra 2019 na ACS so svetovalci za kakovost predstavili opravljeno delo pri razvoju spremljanja kakovosti dela učitelja.
Več...
Nov priročnik
Na ACS smo v mesecu juliju natisnili novo strokovno učno gradivo v podporo delovanju svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih z naslovom O MOJEM DELU SVETOVALKE ZA KAKOVOST.
Več...
Dan kakovosti na ACS
Skupni akciji TVU Kakovost ustvarjamo vsi se je 17. maja 2019, na dan akcije, pridružil tudi Andragoški center Slovenije z Dnevom kakovosti na ACS.
Več...
Skupna promocijska aktivnost svetovalcev za kakovost v TVU 2019
V letu 2019 je bil med skupne akcije TVU prvič vključen dan, posvečen delu organizacij in posameznikov, povezanem s presojanjem in razvijanjem kakovosti izobraževanja odraslih.
Več...
Izpeljali smo prvo spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v letu 2019
6. februarja 2019 je na ACS potekalo prvo letošnje srečanje svetovalcev za kakovost.
Več...
Nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja s področja presojanja in razvijanja kakovosti
Na ACS smo v letu 2017 razvili nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja iz kakovosti za osebje v izobraževanju odraslih.
Več...
Vabljeni k ogledu novega spletnega portala MOZAIK KAKOVOSTI
Na ACS smo v letu 2017 razvili spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji - Mozaik kakovosti.
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
Dogodki v letu 2009

Kakovost   Dogodki   Dogodki v letu ...
18. decembra 2009
smo izpeljali še zadnjo delavnico usposabljanja za uporabo modela samoevalvacije v svetovalnih središčih ISIO. Najprej smo se pogovorili o nastajanju samoevalvacijskih poročil in povzeli glavne ugotovitve, potem pa smo se lotili izdelave Akcijskega načrta za razvoj kakovosti in Izjave o kakovosti. Za konec smo potrdili še besedila, ki bodo objavljena na spletnih straneh, in usposabljanje zaključili s kratkim pregledom vseh dejavnosti, ki smo jih opravili v preteklih treh mesecih. Na delavnici je sodelovalo 26 udeležencev.

11. decembra 2009
je potekala sedma delavnica v okviru usposabljanja za uporabo modela samoevalvacije v svetovalnih središčih ISIO. Z udeleženci smo se najprej pogovorili o tem, kako so svetovalna središča izpeljala anketiranje svetovancev o zadovoljstvu s storitvami svetovalnega središča, potem pa so dobljene podatke vključili v samoevalvacijsko poročilo in jih interpretirali. Delavnice se je udeležilo 25 udeležencev.

Decembra 2009

Naslovnica publikacije

je izšla publikacija, v kateri avtorice mag. Tanja Možina, Sonja Klemenčič, mag. Tanja Vilič Klenovšek in Jerca Rupert predstavljamo model za sistematično presojanje in razvijanje kakovosti v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih.

Namen priročnika je pomagati svetovalcem in njihovim partnerjem v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih, pa tudi vsem strokovnim delavcem v izobraževanju odraslih, pri oblikovanju lastnih načinov presojanja in razvijanja kakovosti procesov vseživljenjskega učenja odraslih. Več o vsebini priročnika je objavljeno na spletni strani: http://www.acs.si/index.cgi?m=3&id=366

Izdaja priročnika je tekla v okviru projekta Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih od 2009 do 2011. Projekt, ki se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja in prednostne usmeritve Izboljševanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja, financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za šolstvo in šport. 

10. in 11. novembra 2009

Udeleženci so spoznali možne načine vzorčenja.

sta potekali peta in šesta delavnica v okviru projekta Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih od 2009 do 2011 in aktivnosti Usposabljanje za uporabo modela samoevalvacije v svetovalnih središčih ISIO. Udeleženci so se najprej usposobili za uporabo spletne zbirke vprašanj, s pomočjo katere so izdelali anketni vprašalnik za ugotavljanje zadovoljstva svetovancev, potem pa so se seznanili z možnimi načini izbiranja vzorca anketirancev. V zadnjem delu jim je bil predstavljen še načrt anketiranja, po katerem bodo izpeljali anketiranje. Delavnice se je udeležilo 22 udeležencev.

Šesta delavnica se je začela z dokončno opredelitvijo vrednot, poslanstva in vizije, skupnih vsem svetovalnim središčem, v nadaljevanju pa so se udeleženci seznanili s pomenom in oblikovanjem Listine kakovosti. Zadnji del delavnice je bil posvečen ovrednotenju spletnih strani svetovalnih središč in načrtovanju njihove prenove ter dopolnitve s podstranmi o kakovosti. Te delavnice se je udeležilo 23 udeležencev.

22. oktobra 2009

Udeleženci oblikujejo anketna vprašanja.

smo izpeljali četrto delavnico v okviru usposabljanja za uporabo modela samoevalvacije v svetovalnih središčih ISIO. Najprej je dal dr. Marko Radovan udeležencem nekaj napotkov za oblikovanje dobrih anketnih vprašanj, potem pa so se lotili oblikovanja konkretnih vprašanj, s katerimi bodo samoevalvacijo lahko izpeljali. Zadnji del delavnice je bil namenjen oblikovanju vizije, poslanstva in vrednot, ki bodo skupna celotnemu omrežju svetovalnih središč ISIO. Na delavnici je sodelovalo 25 udeležencev.


9. oktobra 2009

Udeleženci pripravljajo samoevalvacijske načrte.

smo izpeljali tretjo delavnico v okviru aktivnosti Usposabljanje za samoevalvacijo v svetovalnih središčih ISIO. Na njej smo gostili priznanega psihologa doc. dr. Kristijana Musek Lešnika, ki je udeležencem predstavil pomen vrednot, poslanstva in vizije za svetovalno središče. V drugem delu delavnice pa so udeleženci oblikovali načrt samoevalvacije za svoje svetovalno središče. Tokratnega usposabljanja se je udeležilo 26 udeležencev.


8. in 9. septembra 2009

Udeleženci so na primerih analizirali rezultate dela svetovalnih središč in se usposabljali za pripravo swot analize.


Udeleženci so premišljevali o skupnih vrednotah, ki družijo omrežje svetovalnih središč ISIO.

smo v okviru projekta Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih od 2009 do 2011 in aktivnosti Usposabljanje za samoevalvacijo v svetovalnih središčih ISIO izpeljali prvo in drugo od skupaj predvidenih osmih delavnic. Delavnice so namenjene usposabljanju vodij svetovalnih središč in svetovalcev v svetovalnih središčih za izvajanje samoevalvacije lastnega dela. Tokratnega usposabljanja se je udeležilo 29 udeležencev, gostili pa smo tudi predstavnico Ministrstva za šolstvo in šport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20. in 21. aprila 2009

Drugo srečanje partnerjev v projektu Širjenje metode kolegialne presoje II v Ljubljani.

Smo organizirali srečanje partnerjev v projektu Širjenje metode kolegialne presoje II (Peer Review extended II). Gostili smo šestnajst partnerjev iz Avstrije, Danske, Finske, Velike Britanije in Češke, sicer pa v projektu sodelujejo še Španija, Portugalska in Turčija. Namen srečanje je bil pregledati, kaj smo naredili za uveljavljanje metode kolegialnega presojanja po različnih državah. V Sloveniji smo v slovenščino prevedli priročnik za uporabo metode in ga priredili za uporabo v svetovanju ter pripravili program usposabljanja svetovalcev. Več o projektu, ki se sicer letos jeseni zaključuje, je objavljeno na spletni strani: http://www.acs.si/Peer_Review_II.

1. aprila 2009

Preizkušanje oblikovanja gesel za spletni dostop do anketnih vprašalnikov

smo za šole, ki delujejo v Konzorciju biotehniških šol, izpeljali usposabljanje za uporabo spletne zbirke vprašanj za presojanje kakovosti izobraževanja. Udeleženci so se seznanili s pripravo vprašalnikov na spletu ter z izvedbo spletnega anketiranja različnih interesnih skupin (udeležencev, zaposlenih, delodajalcev ipd.).   
19. marca 2009

Predstavnice organizacij – dobitnic priznanj ter dobitnice priznanj za posameznike z direktorjem ACS


Priznanje za razvijanje kakovosti

smo drugič podelili priznanja ACS za razvijanje kakovosti v izobraževanju odraslih. Slovesne podelitve, ki je potekala v dvorani Mercurius v Ljubljani, se je udeležilo okrog 60 gostov, povečini andragoških delavcev z različnih področij izobraževanja odraslih. Poseben pečat je podelitvi dalo to, da so dobitniki priznanja dobili iz rok članov Odbora za podeljevanje priznanja in predstavnic izobraževalnih organizacij ter posameznic, prvih dobitnic priznanj iz leta 2007.
 
Letos so priznanja ACS za razvijanje kakovosti v izobraževanju odraslih med posamezniki/ posameznicami prejele: Lilijana Brajlih iz podjetja SPIN d.o.o iz Šempetra pri Gorici, Nada Klučar iz Srednje trgovske šole Ljubljana in mag. Majda Kralj iz Academie d.o.o. iz Maribora. Priznanja ACS za razvijanje kakovosti v izobraževanju odraslih med organizacijami so prejele: Academia d.o.o., Maribor, Ljudska univerza Kočevje in Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje.Dogodki v letu: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |


 
    

English
POKI
Svetovalci za kakovost
Ekspertna zunanja evalvacija
Spodbude za kakovost
Slovar pojmov
Knjižna polica
Spletne zbirke
Nosilci znaka POKI
Dobitniki priznanj
Dogodki
Izobraževalno srečanje organizacij za Zeleni znak kakovosti

Drugo letno srečanje omrežja svetovalcev za kakovost

Predstavitev slovenskega pristopa k samoevalvaciji POKI na Nizozemskem
 (C) 2003-2020 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 13.01.2020, 11:08
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Petra Šmaljcelj
Politika zasebnosti