Domov
Kdo smo
O dejavnosti
razvoja kakovosti
Aktualni projekti
in naloge
Razvoj področja
in pomembni mejniki
Mednarodno
sodelovanje
Povezave
Piškotki
Aktualne vsebine
Želite podaljšati oziroma pridobiti Zeleni znak kakovosti v letu 2020?
Za organizacije, ki bi želele obnoviti ali na novo pridobiti pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti, bomo tudi v letu 2020 izpeljali postopek za podeljevanje znaka.
Več...
Z omrežjem svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih smo izpeljali drugo letošnje srečanje na ACS
Na delavnici 23. oktobra 2019 na ACS so svetovalci za kakovost predstavili opravljeno delo pri razvoju spremljanja kakovosti dela učitelja.
Več...
Nov priročnik
Na ACS smo v mesecu juliju natisnili novo strokovno učno gradivo v podporo delovanju svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih z naslovom O MOJEM DELU SVETOVALKE ZA KAKOVOST.
Več...
Dan kakovosti na ACS
Skupni akciji TVU Kakovost ustvarjamo vsi se je 17. maja 2019, na dan akcije, pridružil tudi Andragoški center Slovenije z Dnevom kakovosti na ACS.
Več...
Skupna promocijska aktivnost svetovalcev za kakovost v TVU 2019
V letu 2019 je bil med skupne akcije TVU prvič vključen dan, posvečen delu organizacij in posameznikov, povezanem s presojanjem in razvijanjem kakovosti izobraževanja odraslih.
Več...
Izpeljali smo prvo spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v letu 2019
6. februarja 2019 je na ACS potekalo prvo letošnje srečanje svetovalcev za kakovost.
Več...
Nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja s področja presojanja in razvijanja kakovosti
Na ACS smo v letu 2017 razvili nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja iz kakovosti za osebje v izobraževanju odraslih.
Več...
Vabljeni k ogledu novega spletnega portala MOZAIK KAKOVOSTI
Na ACS smo v letu 2017 razvili spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji - Mozaik kakovosti.
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
Dogodki v letu 2007

Kakovost   Dogodki   Dogodki v letu ...
6. in 7. decembra 2007

Udeleženci seminarja Razvoj kakovosti na višjih strokovnih šolah

je na Bledu na Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem potekala druga izpeljava seminarja za predsednike in člane komisij za kakovost na višjih strokovnih šolah. Seminar je bil namenjen usposabljanju komisij za kakovost z namenom, da bi le-te aktivneje usmerjale različne procese opredeljevanja, presojanja in razvijanja kakovosti, vzpostavile sodelovanje pri razvijanju kakovosti z različnimi interesnimi skupinami in se usposobile za nekatere praktične pristope, ki smo jih na Andragoškem centru Slovenije razvili v modelu samoevalvacije Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje - POKI. Zanimanje za ta seminar je bilo veliko, tako da je bila to že njegova ponovitev, čeprav to prvotno ni bilo predvideno.

4. decembra 2007

Med pripravo anketnih vprašalnikov na spletu

smo izpeljali drugo izvedbo posodobitvenega programa Usposabljanje za uporabo spletne zbirke vprašanj za samoevalvacijo, na katerem so se udeleženci seznanili s pripravo vprašalnikov na spletu ter z izvedbo spletnega anketiranja različnih interesnih skupin (udeležencev, zaposlenih, delodajalcev ipd.).  
 29. in 30. novembra 2007

Predsedniki in člani komisij na višjih strokovnih šolah med seminarjem

je na Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem Bled potekal seminar za predsednike in člane komisij za kakovost na višjih strokovnih šolah z naslovom Razvoj kakovosti na višjih strokovnih šolah. Udeleženci seminarja so se seznanili z različnimi vprašanji opredeljevanja, presojanja in razvijanja kakovosti, predstavljen pa je bil tudi način, kako ta vprašanja urejamo v okviru modela Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje – POKI. Udeleženci so se usposobili tudi za uporabo spletne zbirke vprašanj za samoevalvacijo, ki jo je s pomočjo sredstev Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za šolstvo in šport razvil Andragoški center Slovenije.

28. novembra 2007

Dobitniki priznanj za kakovost v projektih mobilnosti ter evropske listine kakovosti za najboljše decentralizirane projekte v programih Comenius, Grundtvig in Erasmus

je v stanovski dvorani Ljubljanskega gradu potekala slovesnost, na kateri so bila podeljena letošnja priznanja za kakovost v projektih mobilnosti, ki so bili izvedeni v letu 2005. V kategoriji mentorji/mentorji jezika je Andragoški center Slovenije prejel za projekt Samoevalvacija in kakovost v poklicnem in strokovnem izobraževanju odraslih zlato jabolko kakovosti. Projekt je koordinirala mag. Tanja Možina, soustvarjalo pa ga je 20 članov skupin za kakovost iz srednjih šol, ljudskih univerz in zasebnih izobraževalnih organizacij, ki so se usposabljali na Finskem in so v letih 2003 – 2004 sodelovali v projektu Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje - POKI.

20. novembra 2007

Udeleženci usposabljanja med pripravo načrta za oblikovanje anketnih vprašalnikov

je bilo v okviru posodobitvenih programov za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju izpeljano Usposabljanje za uporabo spletne zbirke vprašanj za samoevalvacijo. Udeleženci usposabljanja – vodje in organizatorji izobraževanja odraslih, učitelji, strokovni sodelavci, direktorji idr. so se seznanili z uporabo spletnega pripomočka za oblikovanje in izpolnjevanje anketnih vprašalnikov za presojanje kakovosti lastnega dela na spletu.


7. novembra 2007
je potekalo četrto srečanje omrežja svetovalnih središč ISIO o vzpostavitvi sistema za presojanje in razvijanje kakovosti v svetovalnih središčih ISIO. Svetovalci in direktorice ljudskih univerz, pri katerih ta središča delujejo, so razpravljali o ustreznosti opredeljenih meril kakovosti pri področjih »rezultati« in »učinki«.

Novembra 2007
so bile na spletnih straneh POKI objavljene nove podstrani s skupnim naslovom Učni kotiček (https://kakovost.acs.si/poki/koticek/). Tu so objavljeni nekateri strokovni članki s področja kakovosti izobraževanja odraslih, pa tudi slovarček najpogostejših izrazov, s katerimi se srečujemo tisti, ki delamo na področju kakovosti. Na podstraneh pa je tudi del, ki je namenjen tistim, ki se usposabljajo v programih ACS o kakovosti. Tu so objavljena vsa učna gradiva za udeležence usposabljanj.

3. oktobra 2007

Dobitniki priznanj – zaposleni Ljudske univerze Kočevje

je na osrednji proslavi ob občinskem prazniku občina Kočevje podelila priznanja in nagrade občine Kočevje. Med letošnjimi dobitniki priznanj je bila tudi Ljudska univerza Kočevje, ki je prejela srebrno priznanje občine Kočevje za zelo pomembne dosežke v zadnjem obdobju in kot spodbudo za nadaljnje ustvarjalno delo. Novico objavljamo zato, ker je Ljudska univerza Kočevje zelo dejavna pri razvoju kakovosti, ima tudi svetovalko za kakovost izobraževanja odraslih in občinsko priznanje je prav gotovo tudi posledica načrtnega dela za razvoj kakovosti izobraževanja odraslih.

18. septembra 2007

Z zaključne delavnice POKI 5.

je potekala enajsta, zaključna delavnica skupine POKI 5. Na delavnici so sodelujoče izobraževalne organizacije predstavile, kako so izvajale presojanje in razvijanje kakovosti v času sodelovanja v projektu v letih 2006 in 2007 in kako so bile pri tem uspešne. Pogovarjali pa smo se tudi, koliko jim način dela, ki ga usmerja Andragoški center Slovenije, ustreza in pomaga pri oblikovanju celovitega in načrtnega pristopa k presojanju kakovosti. Ta pristop, ki so ga sodelujoče izobraževalne organizacije izdelale v času sodelovanja v projektu, poimenovali pa smo ga »listina o kakovosti«, bodo izobraževalne organizacije predstavile na svojih spletnih straneh. (Seznam sodelujočih organizacij POKI 5 se nahaja na naslovu: https://kakovost.acs.si/poki/sodelujoce/poki5/)

Septembra 2007
je v postopku reorganizacije Andragoškega centra Slovenije prenehalo delovati samostojno Tematsko področje Kakovost, v okviru katerega so doslej potekali vsi projekti in dejavnosti v podporo razvoja kakovosti izobraževanja odraslih. Po novem so ti projekti in dejavnosti uvrščene v Središče za izobraževanje in svetovanje. Predvidenih je tudi nekaj kadrovskih sprememb.

Avgusta 2007

Novi priročniki

je Andragoški center Slovenije izdal tri priročnike v pomoč vsem, ki sodelujejo pri načrtovanju in presojanju kakovosti izobraževanja odraslih in sicer Fokusne skupine kot metoda presojanja in razvijanja kakovosti izobraževanja, Metoda zgledovanja pri presojanju in razvijanju kakovosti izobraževanja ter Merjenje zadovoljstva udeležencev v izobraževanju odraslih. Priročniki so plod razvojnega dela Andragoškega centra Slovenije na področju kakovosti, izdali pa smo jih s pomočjo sredstev Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za šolstvo in šport. Vse tri publikacije so zato brezplačne in so bile posredovane v omrežje izobraževalcev odraslih, v strokovne in splošnoizobraževalne knjižnice, javnim zavodom s področja izobraževanja in različnim strokovnjakom.

10. julija 2007
je bilo izpeljano tretje srečanje z omrežjem svetovalnih središč ISIO, namenjeno vzpostavitvi sistema za presojanje in razvijanje kakovosti v svetovalnih središčih ISIO. Udeležile so se ga pretežno direktorice tistih ljudskih univerz, pri katerih ta središča delujejo, saj je bilo namenjeno predvsem razpravi o opredeljenih standardih, kazalnikih in merilih kakovosti pri področju »vodenje, upravljanje, organiziranost« v svetovalnih središčih ISIO.

14. junija 2007
je potekalo drugo srečanje omrežja svetovalnih središč ISIO o vzpostavitvi sistema za presojanje in razvijanje kakovosti in je bilo namenjeno usposabljanju in razpravi o opredeljenih standardih, kazalnikih in merilih kakovosti na posameznih področjih presojanja in razvijanja kakovosti v ISIO, ki so bili oblikovani na in po posvetu v Fiesi, 29. in 30. marca 2007.

12. junija 2007

Svetovalci za kakovost med delom v skupinah.

je potekala druga delavnica v okviru projekta Svetovalci za kakovost izobraževanja odraslih. Udeleženci delavnice sodijo v prvo skupino svetovalcev za kakovost, ki v projektu sodelujejo od leta 2006, avgusta 2007 pa uradno zaključujejo s svojim delom v drugem letu delovanja v tej vlogi. Zato smo se na tokratni delavnici pogovarjali o tem, kako ocenjujejo svojo vlogo pri razvijanju kakovosti izobraževalnih organizacij v drugem letu svojega delovanja ter o možnostih za nadaljevanje dela oz. ohranitev vloge svetovalca za kakovost tudi v prihodnje.

Od 3. do 5. junija 2007

Med predstavitvijo prispevka na mednarodni konferenci na Hrvaškem

je v Šibeniku/Hrvaška potekala mednarodna konferenca z naslovom Izobraževanje odraslih za ekonomijo znanja. Na njej sta Sonja Klemenčič in mag. Tanja Možina z ACS med drugimi prispevki iz Slovenije predstavili prispevek Skrb za kakovost izobraževanja odraslih v Sloveniji – strateške in razvojne usmeritve.
29. in 30. maja 2007

Utrinek z delavnice Navodila o prilagajanju poklicnega in strokovnega izobraževanja odraslih

je v Portorožu potekalo strokovno srečanje izobraževanja odraslih, ki sta ga organizirala Šola za ravnatelje in Ministrstvo za šolstvo in šport. Srečanja so se udeležili strokovnjaki in praktiki, ki delujejo na področju izobraževanja odraslih, ter razpravljali o predlaganih novostih v poklicnem in strokovnem izobraževanju. Med drugim so bila predstavljena tudi izhodišča za nova Navodila o prilagajanju poklicnega in strokovnega izobraževanja odraslih, ki vsebinsko posegajo tudi v vprašanja kakovosti načrtovanja in izvedbe poklicnega in strokovnega izobraževanja.

24. maja 2007

Dr. Gašper Cankar je udeležencem predstavil Model dodane vrednosti


Mag. Irena Bohte pri predstavitvi razvijanja kakovosti na ZIK Črnomelj

smo izpeljali deseto delavnico POKI 5 z naslovom Uresničevanje akcijskega načrta razvoja kakovosti. Poleg osrednje tem so bili udeležencem delavnice predstavljeni še nekateri drugi pristopi kakovosti v izobraževanju: dr. Gašper Cankar iz Državnega izpitnega centra je predstavil projekt Modeli dodane vrednosti, mag. Irena Bohte iz Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj pa je predstavila, kako so v kolektivu oblikovali in uveljavljali izjavo o kakovosti, ki so jo pripravili v okviru projekta Svetovalci za kakovost izobraževanja odraslih.  

 15. maja 2007
je bilo usposabljanje za uporabo spletne zbirke za presojanje kakovosti izobraževanja odraslih. Člani skupin za kakovost, ki so v projektu POKI sodelovali od leta 2001 do 2006, so se seznanili s spletnim oblikovanjem in izpolnjevanjem anketnih vprašalnikov ter sočasnim pregledom rezultatov anketiranja.

26. aprila 2007
so zaposleni na UPI – Ljudska univerza Žalec razpravljali o rezultatih samoevalvacijskega poročila ter predlogih za nadaljnje izboljševanje kakovosti.

12. aprila in 9. maja 2007

Udeleženci izobraževalnega modula Kako presojati in izboljševati svoje delo z odraslimi

je potekal izobraževalni modul z naslovom Kako presojati kakovost in izboljševati svoje delo v odraslimi, ki je potekal v dveh delih. Na prvem srečanju so se udeleženci (učitelji v izobraževanju odraslih, vodje in organizatorji izobraževanja odraslih idr.) seznanili s sodobnimi koncepti kakovosti in modelom POKI ter spletno zbirko vprašanj za presojanje kakovosti izobraževanja odraslih, s pomočjo katere so oblikovali anketni vprašalnik in izpeljali anketiranje med udeleženci. Na drugem srečanju pa so na podlagi rezultatov anketiranja pripravili akcijski načrt razvoja kakovosti, v katerem so opredelili aktivnosti za izboljšanje kakovosti lastnega dela.

Od 2. do 4. aprila 2007
je potekal XI. posvet Vodenje v izobraževanju z naslovom Kakovost v vzgoji in izobraževanju, ki ga je organizirala Šola za ravnatelje. Na posvetu so bili predstavljeni dosedanji dosežki v okviru projektov Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje ter Svetovalci za kakovost izobraževanja odraslih, pa tudi izkušnje Andragoškega centra Slovenije pri uvajanju teh projektov v prakso.

Od 29. do 30. marca 2007

Posvet o vzpostavitvi sistema za presojanje in razvijanje kakovosti v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih – ISIO

je v Fiesi potekal posvet o vzpostavitvi sistema za presojanje in razvijanje kakovosti v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih - ISIO. V letu 2006 je delovna skupina na Andragoškem centru Slovenije v sestavi: Mag. Tanja Vilič Klenovšek, Sonja Klemenčič, mag. Tanja Možina in Andreja Dobrovoljc, pripravila izhodišča za uvedbo sistema presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih. Opravila je pregled standardov kakovosti, ki se v središčih za svetovanje že uporabljajo, ter se opredelila do nekaterih temeljnih vprašanj, kako oblikovati sistem spremljanja kakovosti v teh središčih. Izdelala je osnutek študije z izhodišči za uvedbo sistema presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih ter pripravila predlog za uvedbo sistema.
 
Udeleženci posveta, strokovni sodelavci – zaposleni v svetovalnih središčih in direktorice ljudskih univerz, pri katerih ta središča delujejo, so na posvetu obravnavali predlog za uvedbo sistema presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih ter podali svoje predloge in pripombe. Udeleženci pa so ravno tako pridobili temeljno znanje o pristopih k presojanju kakovosti.

21. marca 2007
je potekala deveta delavnica POKI 5 z naslovom Akcijski načrt razvoja kakovosti. Na tokratni delavnici so se udeleženci najprej pogovorili o izpeljanih razpravah o rezultatih samoevalvacije v kolektivu, nato pa so pričeli s pripravo akcijskega načrta razvoja kakovosti, v katerem so opredelili aktivnosti za izboljševanje kakovosti v svojih izobraževalnih organizacijah.

Od 22. februarja do 19. marca 2007
so v izobraževalnih organizacijah, ki sodelujejo v skupini POKI 5, potekale razprave o rezultatih izpeljane samoevalvacije in nadaljnjih dejavnostih za izboljševanje kakovosti. Udeleženci razprav so se po posameznih organizacijah razlikovali, na večini razprav pa so bili prisotni zaposleni (direktorji/ravnatelji, učitelji, organizatorji izobraževanja odraslih, administrativni sodelavci itn.), udeleženci, zastopniki lokalnih skupnosti, delodajalci idr.  
 
Datum izpeljane razprave o kakovosti Izobraževalna organizacija
22.2.2007  Srednja upravno administrativna šola Ljubljana
2.3.2007  Šolski center Celje
6.3.2007  Vrtnarska šola Celje
7.3.2007  Srednja šola Muta
13.3.2007  INTER-ES d.o.o. Ljubljana
13.3.2007  Ljudska univerza Celje
13.3.2007  Srednja šola tehniških strok Šiška
14.3.2007  Živilska šola Maribor
14.3.2007  Ljudska univerza Ptuj
15.3.2007  Zasavska ljudska univerza
15.3.2007  Ljudska univerza Ajdovščina
19.3.2007  Ljudska univerza Lendava
19.3.2007  B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o. Kranj
Pregled izpeljanih razprav o rezultatih samoevalvacije po posameznih izobraževalnih organizacijah

6. marca 2007

Predstavnice organizacij – dobitnic priznanj ter dobitnice priznanj za posameznike


Dobitniki priznanj s podeljevalci – strokovnjaki na področju izobraževanja odraslih in člani Odbora za podeljevanje priznanj

smo prvič podelili priznanja ACS za izjemno prizadevanje pri razvijanju kakovosti v izobraževanju odraslih. Slovesna podelitev priznanj je potekala v Plečnikovi dvorani hotela MONS, udeležili pa so se je okrog 100 gostov, povečini andragoških delavcev z različnih področij izobraževanja odraslih. Poseben pečat je podelitvi dalo to, da so dobitniki priznanja dobili iz rok članov Odbora za podeljevanje priznanja in nekaterih najvidnejših strokovnjakov, ki so v preteklem obdobju načrtovali strategije razvoja izobraževanja odraslih in jih tudi udejanjali.

 5. marca 2007
je potekala na Andragoškem centru Slovenije novinarska konferenca, na kateri so bili predstavljeni cilji podeljevanja priznanj in prvi dobitniki priznanj ACS za izjemno prizadevanje pri razvijanju kakovosti v izobraževanju odraslih. Na novinarski konferenci so sodelovali: dr. Slavica Černoša, v. d. direktorice ACS, Elido Bandelj, v. d. vodje Sektorja za izobraževanje odraslih na MŠŠ, dr. Janko Muršak, predsednik Odbora za podeljevanje priznanj ACS za kakovost, predsednik Strokovnega sveta RS za izobraževanje odraslih, Sonja Klemenčič, vodja TP Kakovost na ACS, podpredsednica Odbora za podeljevanje priznanj ACS za kakovost, mag. Tanja Možina, vodja projekta POKI na ACS.

13. februarja 2007
je potekalo usposabljanje za uporabo spletne zbirke vprašanj za presojanje kakovosti izobraževanja odraslih. Srečanje je bilo namenjeno tistim izobraževalnim organizacijam, ki so v letih 2001 – 2006 sodelovale pri projektu Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje – POKI in bodo lahko spletno zbirko vprašanj uporabljale pri izpeljevanju samoevalvacije.

7. februarja 2007
je bila izpeljana prva delavnica v letu 2007 v okviru projekta Svetovalci za kakovost izobraževanja odraslih. Udeleženci delavnice so bili svetovalci za kakovost, ki s svojim delom v tej vlogi nadaljujejo že drugo leto in so izpolnjevali pogoje na razpisu Ministrstva za šolstvo in šport. Z razvijanjem kakovosti v lastnih izobraževalnih organizacijah se bo v obsegu 32 ur mesečno ukvarjalo 17 svetovalcev za kakovost iz vse Slovenije.

30. in 31. januarja 2007
je potekala osma delavnica POKI 5 z naslovom Predstavitev samoevalvacijskega poročila. Člani skupin za kakovost so se na delavnici ukvarjali predvsem s pripravo razprav o rezultatih izpeljane samoevalvacije v kolektivu, na kateri se bodo z zaposlenimi in tudi drugimi pomembnimi interesnimi skupinami, ki so sodelovale pri samoevalvaciji (udeleženci, delodajalci, predstavniki lokalne skupnosti ipd.), pogovarjali o rezultatih in nadaljnjih izboljšavah kakovosti.

Od 3. do 6. januarja 2007
je potekal 20. svetovni kongres ICSEI (International Congress for School Effectiveness and Improvement) z naslovom Profesionalni izzivi razvoja in učinkovitosti šol v času vse večje odgovornosti, ki sta ga organizirala Šola za ravnatelje in Fakulteta za management v Kopru. Na kongresu je bilo predstavljeno tudi delo Andragoškega centra Slovenije na področju kakovosti, in sicer spletna baza za presojanje kakovosti izobraževanja odraslih, ki organizacijam omogoča izpeljavo samoevalvacije s pomočjo spletnega anketiranja. Več o dogodku: http://www.icsei2007.si/.Dogodki v letu: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |


 
    

English
POKI
Svetovalci za kakovost
Ekspertna zunanja evalvacija
Spodbude za kakovost
Slovar pojmov
Knjižna polica
Spletne zbirke
Nosilci znaka POKI
Dobitniki priznanj
Dogodki
Izobraževalno srečanje organizacij za Zeleni znak kakovosti

Drugo letno srečanje omrežja svetovalcev za kakovost

Predstavitev slovenskega pristopa k samoevalvaciji POKI na Nizozemskem
 (C) 2003-2020 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 13.01.2020, 11:08
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Petra Šmaljcelj
Politika zasebnosti