Domov
Kdo smo
O dejavnosti
razvoja kakovosti
Aktualni projekti
in naloge
Razvoj področja
in pomembni mejniki
Mednarodno
sodelovanje
Povezave
Piškotki
Aktualne vsebine
Želite podaljšati oziroma pridobiti Zeleni znak kakovosti v letu 2020?
Za organizacije, ki bi želele obnoviti ali na novo pridobiti pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti, bomo tudi v letu 2020 izpeljali postopek za podeljevanje znaka.
Več...
Z omrežjem svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih smo izpeljali drugo letošnje srečanje na ACS
Na delavnici 23. oktobra 2019 na ACS so svetovalci za kakovost predstavili opravljeno delo pri razvoju spremljanja kakovosti dela učitelja.
Več...
Nov priročnik
Na ACS smo v mesecu juliju natisnili novo strokovno učno gradivo v podporo delovanju svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih z naslovom O MOJEM DELU SVETOVALKE ZA KAKOVOST.
Več...
Dan kakovosti na ACS
Skupni akciji TVU Kakovost ustvarjamo vsi se je 17. maja 2019, na dan akcije, pridružil tudi Andragoški center Slovenije z Dnevom kakovosti na ACS.
Več...
Skupna promocijska aktivnost svetovalcev za kakovost v TVU 2019
V letu 2019 je bil med skupne akcije TVU prvič vključen dan, posvečen delu organizacij in posameznikov, povezanem s presojanjem in razvijanjem kakovosti izobraževanja odraslih.
Več...
Izpeljali smo prvo spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v letu 2019
6. februarja 2019 je na ACS potekalo prvo letošnje srečanje svetovalcev za kakovost.
Več...
Nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja s področja presojanja in razvijanja kakovosti
Na ACS smo v letu 2017 razvili nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja iz kakovosti za osebje v izobraževanju odraslih.
Več...
Vabljeni k ogledu novega spletnega portala MOZAIK KAKOVOSTI
Na ACS smo v letu 2017 razvili spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji - Mozaik kakovosti.
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
Dogodki v letu 2004

Kakovost   Dogodki   Dogodki v letu ...
14. december 2004
je potekalo srečanje z direktorji tistih izobraževalnih organizacij, ki sestavljajo skupino POKI 4. Pogovor je bil namenjen razpravi o potrebnih aktivnostih pred začetkom izvajanja projekta.

13. decembra 2004
je potekalo srečanje z direktorji tistih izobraževalnih organizacij, ki sestavljajo skupino POKI 3. Pogovor je bil namenjen analizi doslej opravljenega dela in načrtom do njegovega zaključka.

2. decembra 2004
je bila deseta, zadnja, delavnica za skupino POKI 2. Na njej smo ocenili rezultate dvoletnega dela pri presojanju in razvijanju kakovosti v sodelujočih izobraževalnih organizacijah. Na delavnici je sodeloval tudi mag. Jože Miklavc z MŠŠ, ki sofinancira izvajanje projekta.


24. do 26. november 2004
V tem času je potekala četrta delavnica za skupino POKI 3 s poudarkom na oblikovanju samoevalvacijskih instrumentov.

9. in 10. novembra 2004
je potekala tretja delavnica skupine POKI 3, na kateri je bila osrednja tema načrtovanje samoevalvacije.

5. novembra 2004
smo predstavili projekt Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje – POKI na mednarodnem strokovnem posvetu Zveze ljudskih univerz Slovenije v Ljubljani.
19. in 20. oktober 2004
je potekala druga delavnica s skupino POKI 3 na temo Samoevalvacija in kakovost. 

13., 14. in 15. oktobra 2004
je v Veliki Britaniji (Coventry) potekalo srečanje predstavnikov t.i. tehnične skupine, ki je bila zadolžena za pripravo skupnih izhodišč za presojanje kakovosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju v EU na podlagi deklaracij iz Barcelone in Kopenhagna. Na srečanje smo bili povabljeni tudi z Andragoškega centra Slovenije kot edini predstavniki naše države.
16. septembra 2004
je potekala 9. delavnica za skupino POKI 2 na temo Pogled uporabnikov na kakovost.

September 2004
Dobili smo povabilo, da predstavimo model POKI kot enega izmed uspešnih modelov, ki se v EU uporabljajo pri presojanju in razvijanju kakovosti. Model je predstavljen na spletni strani http://communities.trainingvillage.gr/quality.

13., 14., in 15. septembra 2004Tako smo začeli.

je potekalo uvodno usposabljanje za člane skupin za kakovost o vpeljavi modela POKI v izobraževalne organizacije, ki so bile v tem letu izbrane na razpisu MŠŠ za vpeljavo modela POKI (skupina POKI 3).Avgusta 2004
je izšel priročnik Vprašanja za presojanje kakovosti z zgoščenko.

15. junija 2004
je za člane omrežja POKI 2 na ACS potekala 8. delavnica z naslovom Spremembe identitetnih kapitalov in socialnih omrežij. Ob tej priložnosti so tudi pregledali, kako uresničujejo začrtane akcije in operativne cilje za izboljševanje kakovosti v izobraževalnih organizacijah POKI 2.

2. in 3. junija 2004
so se na ACS srečali zastopniki držav, ki sodelujejo pri projektu EBIS (Razvoj izobraževanja odraslih v jugovzhodni Evropi) v okviru Pakta stabilnosti za jugovzhodno Evropo. Sodelovali so zastopniki Albanije, Bosne, Hrvaške, Bolgarije, Makedonije, Romunije, Srbije in Črne gore in Slovenije. Del srečanja je bil namenjen tudi predstavitvi dejavnosti Andragoškega centra Slovenije; ob tej priložnosti so se lahko sodelujoči pri projektu med drugim seznanili tudi s projektom POKI.

7. maja 2004
je bil model samoevalvacije POKI predstavljen na srečanju zasebnih izobraževalnih organizacij za odrasle iz Slovenije.

28. aprila 2004
je Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport izdalo Javni razpis za sofinanciranje izobraževanja odraslih ter razvijanje in širjenje mrež z IKT podprtih lokalnih/regionalnih svetovalnih centrov in centrov za poklicno svetovanje. Ena izmed dejavnosti, ki je vključena v financiranje iz tega javnega razpisa oziroma iz evropskih strukturnih skladov, je tudi širitev modela Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje (POKI) v nove izobraževalne organizacije in razvoj nekaterih strokovnih rešitev za izpopolnitev modela.

13. aprila 2004
so se na ACS srečali člani razvojnih skupin iz izobraževalnih organizacij POKI 1, ki so projekt že končale. Na srečanju so tudi menjavali informacije o dogajanju na področju kakovosti v izobraževanju odraslih ter vplivu projekta POKI na življenje in delo v izobraževalnih organizacijah in njihovo nadaljnjo skrb za kakovost.

8. aprila 2004
so se na ACS sestali direktorji in ravnatelji izobraževalnih organizacij POKI 2. Predstavljeno jim je bilo dozdajšnje delo pri projektu, pogovarjali pa so se tudi o nekaterih težavah, ki spremljajo delo skupin za kakovost.

1. aprila 2004
se je sestala Razširjena ekspertna skupina POKI, da bi se seznanila s potekom projekta, ter se dogovorila o sodelovanju pri nastajanju strategije ACS za razvijanje podpornih dejavnosti za razvoj kakovosti v izobraževanju odraslih ter pri nastajanju krovnega priročnika za razvoj kakovosti po modelu POKI in izobraževalnega programa v okviru projekta POKI.

30. marca 2004
je na ACS potekala 7. delavnica za člane skupin za kakovost POKI 2 z naslovom Tim na poti k odličnosti. Narejena je bila evalvacija predstavitev samoevalvacijskih poročil v izobraževalnih organizacijah, člani razvojne skupine s Srednje agroživilske šole Ljubljana (POKI 1) pa so predstavili svoje delo pri projektu.

25. marca 2004

Iz razprave na Zavodu za tehnično izobraževanje.

je bila na Zavodu za tehnično izobraževanje Ljubljana organizirana razprava andragoškega zbora o samoevalvacijskemu poročilu.


16. marca 2004
je bilo samoevalvacijsko poročilo predstavljeno andragoškemu zboru na Srednji trgovski šoli Kranj.

8. marca 2004
so o samoevalvacijskem poročilu razpravljali na andragoškemu zboru na Ljudski univerzi Sežana.

5. marca 2004
je bilo predstavljeno samoevalvacijsko poročilo andragoškemu zboru na Ljudski univerzi Škofja Loka.

5. marca 2004

Vabilo na forum.

so predstavili samoevalvacijsko poročilo Ljudske univerze Ormož andragoškemu zboru, zastopnikom lokalne skupnosti in novinarjem na forumu v dvorani Marof Kmetijske zadruge Ormož.
4. marca 2004

Tako so na andragoškem zboru na LU Murska Sobota načrtovali nekatere ukrepe za izboljšanje kakovosti in jih razvrščali po pomembnosti.

je bilo predstavljeno samoevalvacijsko poročilo andragoškemu zboru na Ljudski univerzi Murska Sobota.24. februarja 2004
je izšla tematska številka Novičk (PDF, 32 str., 291 kB) Kakovost v izobraževanju odraslih, v kateri so bili predstavljeni pogled na kakovost izobraževanja odraslih s stališča Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, ki podpira projekt POKI, osvetljen je bil projekt POKI kot celota s stališča Andragoškega centra Slovenije, kakovost v izobraževanju odraslih z zornega kota uporabnikov različnih sistemov za vodenje in razvijanje kakovosti ter z vidika udeleženke izobraževanja v takšni izobraževalni organizaciji.

10. februarja 2004

Vabilo, ki je člane andragoškega zbora vabilo na razpravo o kakovosti.

je skupina za kakovost predstavila samoevalvacijsko poročilo andragoškemu zboru na Srednji gostinski in turistični šoli v Radovljici, njegovi člani pa so na tej podlagi sprejeli celo vrsto predlogov za razvoj kakovosti izobraževanja odraslih.
9. februarja 2004

Predstavitev samoevalvacijskega poročila na ZIK Črnomelj.

je andragoški zbor Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj obravnaval samoevalvacijsko poročilo.
6. februarja 2004
je bila na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport 3. seja Komisije za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah ter organizacijah za izobraževanje odraslih. Ob tej priložnosti je bil predstavljen tudi projekt Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje (POKI).

2. februarja 2004

Ravnateljica Srednje ekonomske in trgovske šole Nova Gorica predstavlja vizijo kakovosti izobraževanja odraslih.

je potekala razprava ob samoevalvacijskem poročilu na andragoškemu zboru Srednje trgovske in ekonomske šole v Novi Gorici.
28. januarja 2004

Z razprave o kakovosti izobraževanja odraslih na Šolskem centru Velenje.

je bilo zaposlenim na Šolskem centru Velenje predstavljeno samoevalvacijsko poročilo, ki ga je skupina za kakovost iz tega centra pripravila v sklopu sodelovanja v projektu POKI.


13. in 14. januarja 2004
je potekala 6. delavnica skupine POKI 2 Kako navdušiti in povezati sodelavce za kakovost v izobraževanju odraslih? Tema dela delavnice je bila tudi, kako čim bolj kakovostno predstaviti samoevalvacijska poročila v kolektivih izobraževalnih organizacij.Dogodki v letu: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |


 
    

English
POKI
Svetovalci za kakovost
Ekspertna zunanja evalvacija
Spodbude za kakovost
Slovar pojmov
Knjižna polica
Spletne zbirke
Nosilci znaka POKI
Dobitniki priznanj
Dogodki
Izobraževalno srečanje organizacij za Zeleni znak kakovosti

Drugo letno srečanje omrežja svetovalcev za kakovost

Predstavitev slovenskega pristopa k samoevalvaciji POKI na Nizozemskem
 (C) 2003-2020 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 13.01.2020, 11:08
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Petra Šmaljcelj
Politika zasebnosti