Domov
Kdo smo
O dejavnosti
razvoja kakovosti
Aktualni projekti
in naloge
Razvoj področja
in pomembni mejniki
Mednarodno
sodelovanje
Povezave
Piškotki
Aktualne vsebine
Z omrežjem svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih smo izpeljali drugo letošnje srečanje na ACS
Na delavnici 23. oktobra 2019 na ACS so svetovalci za kakovost predstavili opravljeno delo pri razvoju spremljanja kakovosti dela učitelja.
Več...
Nov priročnik
Na ACS smo v mesecu juliju natisnili novo strokovno učno gradivo v podporo delovanju svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih z naslovom O MOJEM DELU SVETOVALKE ZA KAKOVOST.
Več...
Dan kakovosti na ACS
Skupni akciji TVU Kakovost ustvarjamo vsi se je 17. maja 2019, na dan akcije, pridružil tudi Andragoški center Slovenije z Dnevom kakovosti na ACS.
Več...
Skupna promocijska aktivnost svetovalcev za kakovost v TVU 2019
V letu 2019 je bil med skupne akcije TVU prvič vključen dan, posvečen delu organizacij in posameznikov, povezanem s presojanjem in razvijanjem kakovosti izobraževanja odraslih.
Več...
Izpeljali smo prvo spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v letu 2019
6. februarja 2019 je na ACS potekalo prvo letošnje srečanje svetovalcev za kakovost.
Več...
Nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja s področja presojanja in razvijanja kakovosti
Na ACS smo v letu 2017 razvili nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja iz kakovosti za osebje v izobraževanju odraslih.
Več...
Vabljeni k ogledu novega spletnega portala MOZAIK KAKOVOSTI
Na ACS smo v letu 2017 razvili spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji - Mozaik kakovosti.
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
Drugo letno srečanje omrežja svetovalcev za kakovost

Kakovost   Dogodki   Drugo letno sre...
23. oktobra 2019
je na ACS potekalo drugo letno srečanje omrežja svetovalcev za kakovost, ki je bilo namenjeno poročanju o rezultatih letošnje skupne akcije v omrežju - spremljanje kakovosti dela učitelja.

V letu 2019 so svetovalci skupaj s komisijami za kakovost in drugimi sodelavci v svojih organizacijah namreč vpeljevali ali nadgrajevali izbrane skupne minimalne standarde: 
  • vzpostavitev ali nadgradnja sistema rednega spremljanja kakovosti podpore, ki jo učitelji nudijo udeležencem pri izobraževanju,
  • razvoj primernih pristopov in načinov, da bi učitelji sami začeli sistematično spremljati kakovost svojega dela,
  • vzpostavitev ali nadgradnja sistema rednega spremljanja zadovoljstva udeležencev z različnimi vidiki dela učiteljev.
Srečanje je bilo izjemno zanimivo in posebno, saj so ga skoraj v celoti izpeljali svetovalci sami. S kakovostno pripravljenimi, informativnimi in poučnimi predstavitvami, plakati ter dobro izbranimi metodami za skupinsko delo so svetovalci za kakovost med sabo izmenjali rezultate letošnje skupne akcije. Eno od sporočil delavnice je bilo, da je potrebno biti pri vpeljavi novosti vztrajen ter da so včasih dovolj majhni koraki za velike premike na dolgi rok.

Na srečanju smo svetovalce na kratko informirali tudi o tekočih aktivnosti s področja kakovosti na ACS ter jim predstavili prve ideje za skupno sodelovanje omrežja tudi v letu 2020. Za zaključek dneva pa smo svetovalcem podali še pobudo za skupno promocijo dela na področju kakovosti v 2020 v okviru Tedna vseživljenjskega učenja.

Več o dogodku si lahko preberete v prispevku v e-Novičkah.

Dogodki v letu: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |


 
    

English
POKI
Svetovalci za kakovost
Ekspertna zunanja evalvacija
Spodbude za kakovost
Slovar pojmov
Knjižna polica
Spletne zbirke
Nosilci znaka POKI
Dobitniki priznanj
Dogodki
Izobraževalno srečanje organizacij za Zeleni znak kakovosti

Drugo letno srečanje omrežja svetovalcev za kakovost

Predstavitev slovenskega pristopa k samoevalvaciji POKI na Nizozemskem
 (C) 2003-2019 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 13.12.2019, 14:22
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Petra Šmaljcelj
Politika zasebnosti