Domov
Kdo smo
O dejavnosti
razvoja kakovosti
Aktualni projekti
in naloge
Razvoj področja
in pomembni mejniki
Mednarodno
sodelovanje
Povezave
Piškotki
Aktualne vsebine
Želite podaljšati oziroma pridobiti Zeleni znak kakovosti v letu 2020?
Za organizacije, ki bi želele obnoviti ali na novo pridobiti pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti, bomo tudi v letu 2020 izpeljali postopek za podeljevanje znaka.
Več...
Z omrežjem svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih smo izpeljali drugo letošnje srečanje na ACS
Na delavnici 23. oktobra 2019 na ACS so svetovalci za kakovost predstavili opravljeno delo pri razvoju spremljanja kakovosti dela učitelja.
Več...
Nov priročnik
Na ACS smo v mesecu juliju natisnili novo strokovno učno gradivo v podporo delovanju svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih z naslovom O MOJEM DELU SVETOVALKE ZA KAKOVOST.
Več...
Dan kakovosti na ACS
Skupni akciji TVU Kakovost ustvarjamo vsi se je 17. maja 2019, na dan akcije, pridružil tudi Andragoški center Slovenije z Dnevom kakovosti na ACS.
Več...
Skupna promocijska aktivnost svetovalcev za kakovost v TVU 2019
V letu 2019 je bil med skupne akcije TVU prvič vključen dan, posvečen delu organizacij in posameznikov, povezanem s presojanjem in razvijanjem kakovosti izobraževanja odraslih.
Več...
Izpeljali smo prvo spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v letu 2019
6. februarja 2019 je na ACS potekalo prvo letošnje srečanje svetovalcev za kakovost.
Več...
Nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja s področja presojanja in razvijanja kakovosti
Na ACS smo v letu 2017 razvili nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja iz kakovosti za osebje v izobraževanju odraslih.
Več...
Vabljeni k ogledu novega spletnega portala MOZAIK KAKOVOSTI
Na ACS smo v letu 2017 razvili spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji - Mozaik kakovosti.
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
Prvo spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v letu 2019

Kakovost   Dogodki   Prvo spopolnjev...
6. februarja 2019
je na ACS potekalo prvo letošnje srečanje svetovalcev za kakovost. Udeležilo se ga je 19 predstavnikov organizacij, ki imajo imenovanega in delujočega svetovalca za kakovost. V letošnjem letu bodo svetovalci s  skupno strokovno aktivnostjo Učitelj in njegova vloga pri sprotnem spremljanju kakovosti nadaljevali, in sicer bodo v svojih organizacijah skušali vpeljevati ali nadgrajevati izbrane skupne minimalne standarde. Za svojo organizacijo si bodo opredelili konkretne aktivnosti za dosego naslednjih ciljev:
  • da vzpostavijo ali nadgradijo sistem rednega spremljanja kakovosti podpore, ki jo učitelji nudijo udeležencem pri izobraževanju,
  • da bi razvili primerne pristope in načine, da bi njihovi učitelji sami začeli sistematično spremljati kakovost svojega dela,
  • da vzpostavijo ali nadgradijo sistem rednega spremljanja zadovoljstva udeležencev z različnimi vidiki dela učiteljev.
Na spopolnjevanju so prisotni svetovalci že opravili prve razmisleke v zvezi z načrtovanjem konkretnejših aktivnosti v letu 2019. Pri vseh aktivnostih je pomembno, da bodo učitelji sodelovali pri načrtovanju spremljanja, pri sami izvedbi in pri vrednotenju doseženih rezultatov.

V popoldanskem delu spopolnjevanja se nam je pridružila dr. Mateja Brejc iz Šole za ravnatelje. Predstavila nam je program OPK – Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja ter pojasnila osnovna izhodišča za umeščanje področja izobraževanja odraslih v skupen okvir.
 
Za zaključek dneva so se svetovalci seznanili s predlogom promocijske novosti v letu 2019. V okviru Tedna vseživljenjskega učenja bi organizacije s svetovalcem za kakovost sodelovale s skupno akcijo na temo kakovosti, pri koordinaciji pa bi sodeloval ACS.   
 
Spopolnjevanje je potekalo v okviru projekta ESS Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2018 do 2022. Jesensko spopolnjevanje svetovalcev za kakovost načrtujemo v oktobru.

Dogodki v letu: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |


 
    

English
POKI
Svetovalci za kakovost
Ekspertna zunanja evalvacija
Spodbude za kakovost
Slovar pojmov
Knjižna polica
Spletne zbirke
Nosilci znaka POKI
Dobitniki priznanj
Dogodki
Izobraževalno srečanje organizacij za Zeleni znak kakovosti

Drugo letno srečanje omrežja svetovalcev za kakovost

Predstavitev slovenskega pristopa k samoevalvaciji POKI na Nizozemskem
 (C) 2003-2020 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 13.01.2020, 11:08
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Petra Šmaljcelj
Politika zasebnosti