Domov
Kdo smo
O dejavnosti
razvoja kakovosti
Aktualni projekti
in naloge
Razvoj področja
in pomembni mejniki
Mednarodno
sodelovanje
Povezave
Piškotki
Aktualne vsebine
6. junija 2018
Na Zavodu za izobraževanje in kulturo smo za zaključeno skupino udeležencev izpeljali usposabljanje o opredeljevanju in merjenju učinkov v izobraževanju odraslih.
Več...
Izšlo v maju 2018: Samoevalvacijska študija ACS o umeščenosti vloge svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih
Na Andragoškem centru Slovenije smo pripravili in objavili samoevalvacijsko študijo o uveljavitvi vloge svetovalca za kakovost v praksi izobraževanja odraslih.
Več...
Prva delavnica omrežja svetovalcev za kakovost v letu 2018
20. marca 2018 smo na ACS izvedli prvo letošnje srečanje svetovalcev za kakovost v izobraževanju odraslih.
Več...
Nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja s področja presojanja in razvijanja kakovosti
Na ACS smo v letu 2017 razvili nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja iz kakovosti za osebje v izobraževanju odraslih.
Več...
Vabljeni k ogledu novega spletnega portala MOZAIK KAKOVOSTI
Na ACS smo v letu 2017 razvili spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji - Mozaik kakovosti.
Več...
ACS je v letu 2017 usposobil novo skupino svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih
V programu Temeljni program usposabljanja svetovalcev za razvoj kakovosti v izobraževanju odraslih se je usposobilo 20 novih svetovalcev za kakovost.
Več...
Druga delavnica omrežja svetovalcev za kakovost v letu 2017
12. oktobra smo na ACS izpeljali jesensko srečanje omrežja svetovalcev za kakovost - obstoječim svetovalcem so se pridružili tudi letos usposobljeni in imenovani svetovalci.
Več...
Izobraževalno srečanje organizacij, nosilk Zelenega znaka kakovosti
22. novembra na ACS pripravljamo izobraževalno srečanje organizacij, ki bodo pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti podaljševale ali na novo pridobile v letu 2018.
Več...
Rezultati in učinki izobraževanja odraslih
Izšla publikacija: Rezultati in učinki izobraževanja odraslih: priporočila za presojanje rezultatov in učinkov izobraževanja, izobraževalnih dejavnosti ter izobraževalnih projektov
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
Drugi del temeljnega usposabljanja za bodoče svetovalce za kakovost

Kakovost   Dogodki   Drugi del temel...

V program je vključenih 20 udeležencev


Rezultati SWOT analiz


Tri že delujoče svetovalke za kakovost so z udeleženci delile svoje izkušnje


Opredeljevanje in merjenje rezultatov in učinkov je zahtevna tematika


Predavateljica Tatjana Zidar Gale

8. in 9. marca
smo na ACS izpeljali drugi del Temeljnega programa usposabljanja svetovalcev za razvoj kakovosti v izobraževanju odraslih, v katerega je vključenih 20 udeležencev.

Tretji dan usposabljanja smo si z udeleženci skupaj pogledali ugotovitve pregleda SWOT analiz, ki so jih v času med prvim in drugim delom izvedbe programa pripravili udeleženci. Razmišljali so o prednostih in slabostih vpeljave vloge svetovalca za kakovost v organizacijo, ki izobražuje odrasle, ter tudi morebitnih priložnostih in nevarnostih. Na ACS smo pregledali vse njihove zapise in skušali izluščiti skupne ugotovitve. V nadaljevanju smo bodočim svetovalcem predstavili kazalnike kakovosti v izobraževanju odraslih - seznanili so se tako s področji in podpodročji kakovosti, načinom uporabe posameznega kazalnika kot tudi z vsebino nekaterih kazalnikov. Pogovarjali smo se tudi o Listini kakovosti in vlogi svetovalca za kakovost v zvezi z oblikovanjem in uporabo Listine. Izkušnje v zvezi z oblikovanjem in uporabo Listine kakovosti so poleg drugih izkušenj v vlogi svetovalca za kakovost z udeleženci delile tudi tri že delujoče svetovalke za kakovost, ki so se nam pridružile ob zaključku dneva.
 
Četrti dan usposabljanja so se bodoči svetovalci za kakovost seznanili z opredelitvijo merjenja rezultatov in učinkov v izobraževanju odraslih kot eno od pomembnih tematik pri delu na področju presojanja in razvijanja kakovosti. Večina dne pa je bila namenjena obravnavi teme Svetovalec za kakovost v izobraževanju odraslih in timsko delo ter komunikacija v kolektivu v zvezi s kakovostjo. Zunanja sodelavka ACS Tatjana Zidar Gale je na primerih konkretnih situacij, s katerimi se pri svojem delu srečuje svetovalec za kakovost, udeležencem pokazala, kako na primeren način komunicirati v kolektivu, s pomočjo treh zaznavnih položajev in petih komunikacijskih orodij.

Zadnjič se srečamo v četrtek, 23. marca. Po zaključenem usposabljanju se bodo udeleženci, ki bodo uspešno opravili vse obveznosti po programu, lahko vključili v nacionalno omrežje svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih (potrebno je formalno imenovanje s strani ravnatelja/direktorja) in se priključili že delujočim svetovalcem za kakovost.


Dogodki v letu: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |


 
    

English
POKI
Svetovalci za kakovost
Ekspertna zunanja evalvacija
Spodbude za kakovost
Slovar pojmov
Knjižna polica
Spletne zbirke
Nosilci znaka POKI
Dobitniki priznanj
Dogodki
Usposabljanje o opredeljevanju in merjenju učinkov v izobraževanju odraslih na ZIK Črnomelj

Samoevalvacijska študija ACS o umeščenosti vloge svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih

20. marca 2018 prvo spopolnjevanje svetovalcev za kakovost
 (C) 2003-2018 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 18.06.2018, 07:47
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Aleksandra Radojc