Domov
Kdo smo
O dejavnosti
razvoja kakovosti
Aktualni projekti
in naloge
Razvoj področja
in pomembni mejniki
Mednarodno
sodelovanje
Povezave
Piškotki
Aktualne vsebine
9. februarja izvedeno prvo letošnje spopolnjevanje omrežja svetovalcev za kakovost
Osrednja tema spopolnjevanja je bilo usposabljanje za uporabo spletnega anketiranja 1KA, ki nam je lahko v podporo pri pridobivanju potrebnih podatkov za presojanje kakovosti IO.
Več...
ACS v letu 2017 usposablja novo skupino svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih
Od 24. januarja do 23. marca na ACS poteka 40-urni Temeljni program usposabljanja svetovalcev za razvoj kakovosti v izobraževanju odraslih, v katerega je vključenih 20 udeležencev.
Več...
Spletna videokonferenca v omrežju svetovalcev za kakovost 15. decembra 2016
Skupaj s svetovalci smo razmišljali o zapisih za strateške dokumente organizacij v zvezi s spremljanjem in presojanjem rezultatov in učinkov izobraževanja odraslih ter projektov.
Več...
Evalvacijska delavnica EZE 2016
14. decembra smo na ACS izpeljali evalvacijsko delavnico o izkušnjah in učinkih letošnjih ekspertnih zunanjih evalvacij. Organizacijam smo podelili potrdila o izpeljanih EZE.
Več...
Izpeljali smo evalvacijska obiska v okviru Ekspertne zunanje evalvacije v izobraževanju odraslih
Evalvacijska obiska v okviru te naloge sta potekala 12. (obisk Ljudske univerze Kranj) ter 13. oktobra (obisk Javnega zavoda Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana).
Več...
Druga delavnica omrežja svetovalcev za kakovost v letu 2016
V četrtek, 10. novembra 2016, smo na ACS izpeljali smo drugo letošnjo delavnico v omrežju svetovalcev za kakovost.
Več...
Izobraževalno srečanje organizacij, nosilk Zelenega znaka kakovosti
V četrtek, 27. oktobra, smo izvedli delavnico za organizacije, ki ima veljavno pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti do 31.3.2017 in bodo pravico podaljševale v letu 2017.
Več...
Rezultati in učinki izobraževanja odraslih
Izšla publikacija: Rezultati in učinki izobraževanja odraslih: priporočila za presojanje rezultatov in učinkov izobraževanja, izobraževalnih dejavnosti ter izobraževalnih projektov
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
Opredelitve kakovosti in strukturni kazalniki kakovosti v izobraževanju odraslih
V zadnji številki Sodobne pedagogike, katere tematika je kakovost izobraževanja, je objavljen tudi prispevek dr. Tanje Možina o kazalnikih kakovosti v izobraževanju odraslih.
Več...
Drugi del temeljnega usposabljanja za bodoče svetovalce za kakovost

Kakovost   Dogodki   Drugi del temel...

V program je vključenih 20 udeležencev


Rezultati SWOT analiz


Tri že delujoče svetovalke za kakovost so z udeleženci delile svoje izkušnje


Opredeljevanje in merjenje rezultatov in učinkov je zahtevna tematika


Predavateljica Tatjana Zidar Gale

8. in 9. marca
smo na ACS izpeljali drugi del Temeljnega programa usposabljanja svetovalcev za razvoj kakovosti v izobraževanju odraslih, v katerega je vključenih 20 udeležencev.

Tretji dan usposabljanja smo si z udeleženci skupaj pogledali ugotovitve pregleda SWOT analiz, ki so jih v času med prvim in drugim delom izvedbe programa pripravili udeleženci. Razmišljali so o prednostih in slabostih vpeljave vloge svetovalca za kakovost v organizacijo, ki izobražuje odrasle, ter tudi morebitnih priložnostih in nevarnostih. Na ACS smo pregledali vse njihove zapise in skušali izluščiti skupne ugotovitve. V nadaljevanju smo bodočim svetovalcem predstavili kazalnike kakovosti v izobraževanju odraslih - seznanili so se tako s področji in podpodročji kakovosti, načinom uporabe posameznega kazalnika kot tudi z vsebino nekaterih kazalnikov. Pogovarjali smo se tudi o Listini kakovosti in vlogi svetovalca za kakovost v zvezi z oblikovanjem in uporabo Listine. Izkušnje v zvezi z oblikovanjem in uporabo Listine kakovosti so poleg drugih izkušenj v vlogi svetovalca za kakovost z udeleženci delile tudi tri že delujoče svetovalke za kakovost, ki so se nam pridružile ob zaključku dneva.
 
Četrti dan usposabljanja so se bodoči svetovalci za kakovost seznanili z opredelitvijo merjenja rezultatov in učinkov v izobraževanju odraslih kot eno od pomembnih tematik pri delu na področju presojanja in razvijanja kakovosti. Večina dne pa je bila namenjena obravnavi teme Svetovalec za kakovost v izobraževanju odraslih in timsko delo ter komunikacija v kolektivu v zvezi s kakovostjo. Zunanja sodelavka ACS Tatjana Zidar Gale je na primerih konkretnih situacij, s katerimi se pri svojem delu srečuje svetovalec za kakovost, udeležencem pokazala, kako na primeren način komunicirati v kolektivu, s pomočjo treh zaznavnih položajev in petih komunikacijskih orodij.

Zadnjič se srečamo v četrtek, 23. marca. Po zaključenem usposabljanju se bodo udeleženci, ki bodo uspešno opravili vse obveznosti po programu, lahko vključili v nacionalno omrežje svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih (potrebno je formalno imenovanje s strani ravnatelja/direktorja) in se priključili že delujočim svetovalcem za kakovost.


Dogodki v letu: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |


 
    

English
POKI
Svetovalci za kakovost
Ekspertna zunanja evalvacija
Spodbude za kakovost
Slovar pojmov
Knjižna polica
Spletne zbirke
Nosilci znaka POKI
Dobitniki priznanj
Dogodki
Tretji del temeljnega usposabljanja za bodoče svetovalce za kakovost

Drugi del temeljnega usposabljanja za bodoče svetovalce za kakovost

Za nami je prvo letošnje spopolnjevanje omrežja svetovalcev za kakovost
 (C) 2003-2017 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 03.07.2017, 11:25
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Aleksandra Radojc