Dogodki

Zadnje srečanje v okviru usposabljanja nove skupine svetovalk za kakovost in zaključek usposabljanja

Zoom, spletna učilnica Moodle, 16. 06. 2021

Na zadnjem srečanju smo udeleženkam predstavili namen in pomen predstavitve vsebin s področja kakovosti na spletnih straneh organizacije. Predstavili smo jim priporočila ACS za objavo vsebin o kakovosti na spletu (priporočeni standard kakovosti za objavo vsebin o kakovosti na spletni strani). Poleg predloga strukture vsebine (pod)strani o kakovosti so udeleženke videle tudi nekaj primerov dobre prakse, predstavili smo jim nabor konkretnih predlogov za obogatitev vsebin o kakovosti na spletu. 

Sledili so napotki udeleženkam za pripravo osebnega načrta dela v vlogi svetovalke za kakovost do konca leta 2021. Dr. Tanja Možina je podrobneje predstavila strukturo vodila za pripravo načrta dela svetovalca za kakovost (temeljni uporabniki svetovalnega dela za kakovost, opredelitev načrtovanih aktivnosti). 

Srečanje smo zaključili z vodenim pogovorom – refleksijo o izpeljanem usposabljanju. Udeleženkam smo v obliki povzetka predstavili vse obravnavane teme v okviru usposabljanja ter aktivnosti v spletni učilnici. Nato smo se z njimi s pomočjo vodenega pogovora pogovorili o tem, kako jim je bila všeč izvedba v obliki izobraževanja na daljavo, ali jim je bila struktura vsebin v spletni učilnici Moodle pregledna, kako jim je bil všeč sklop organiziranega samostojnega učenja ter o tem, na kaj je po njihovem mnenju potrebno posebej paziti, ko izpeljujemo izobraževanje na daljavo.

Z udeleženkami smo se pogovorili tudi o dilemah, ki jih imajo, ko sprejemajo svojo novo vlogo v organizaciji. Poslovile smo se s skupnimi dogovori za nadaljnje delo, da bodo novo usposobljene svetovalke za kakovost s približno enakimi koraki zastavile svoje letošnje cilje. Tako smo zaključili zadnje, osmo, usposabljanje v obliki e-izobraževanja po Zoom.

Udeleženke so po zadnjem e-srečanju imele dober teden dni časa, da so v spletni učilnici opravile še zadnji sklop organiziranega samostojnega učenja - pripravile so svoj načrt dela svetovalke za kakovost za obdobje julij - december 2021. Vseh 17 vključenih udeleženk je opravilo vse obveznosti v programu in s tem pridobilo potrdilo o uspešno zaključenem programu usposabljanja.