Dogodki

Sprotno spremljanje kakovosti in poglobljena samoevalvacija v organizaciji, ki izobražuje odrasle

Zoom; spletna učilnica Moodle, 10. in 26. 11. 2020

Usposabljanje, ki smo ga prvič v celoti izpeljali na daljavo, je potekalo od 10. 11. 2020 do 26. 11. 2020, preko videokonferenčnega sistema Zoom.

Prvi dan usposabljanja so udeleženci, v 4 pedagoških urah, pridobili informacije o vsebini programa usposabljanja, načinu izvedbe ter spoznali spletno učilnico, v kateri je potekalo njihovo organizirano samostojno delo. Predstavili smo jim osnove kroga kakovosti pri spremljanju oz. samoevalvaciji izobraževanja odraslih ter jih posebej opozorili na razliko med sprotnim spremljanjem kakovosti in poglobljeno samoevalvacijo. Udeleženci so opravili razmislek o tem, kaj v njihovih organizacijah že sproti spremljajo in na katerih področjih so že kdaj izvajali poglobljeno samoevalvacijo (aktivnost v spletni učilnici).

V drugem dnevu usposabljanja, ki je prav tako trajal 4 pedagoške ure, so udeleženci dobili vpogled v rezultate evalvacijske študije o izkušnjah z izobraževanjem odraslih na daljavo v času pandemije. Skupaj smo v obliki kratkega pogovora razmislili o predstavljenih rezultatih, saj jih udeleženci lahko uporabijo kot izhodišče za načrtovanje in spremljaje izobraževanja na daljavo v prihodnje. Spoznali so, kako se praktično lotiti načrtovanja sprotnega spremljanja kakovosti ali poglobljene samoevalvacije, predstavili smo jim kvanitativne in kvalitativne metode, ki se uporabljajo za presojanje kakovosti. 

Nato so imeli teden dni časa, da so v spletni učilnici Moodle opravili samostojno delo, v okviru uposabljanja in sicer, pripravili so osnutek samoevalvacijskega načrta.

Usposabljanje smo tudi zaključili s pomočjo videokonferenčnega sistema Zoom. Udeleženci so prejeli povratno informacijo na izdelane samoevalvacijske načrte ter dodatne napotke, na kaj vse morajo biti pozorni pri praktičnem načrtovanju sprotnega spremljanja kakovosti ali poglobljene samoevalvacije. Udeležencem smo podali tudi navodila za dokončanje samoevalvacijskih načrtov. Predstavili smo jim spletni portal Mozaik kakovosti ter z udeleženci opravili voden pogovor o pridobljenem znanju, vtisih in izkušnjah udeležencev programa med izvedbo usposabljanja v obliki izobraževanja na daljavo, pri čemer smo posebej izpostavili vidike kakovosti izobraževanja na daljavo.

Po zaključenem zadnjem e-izobraževanju v Zoom so morali udeleženci v spletni učilnici Moodle oddati končno verzijo njihovega samoevalvacijskega načrta.