Domov
Kdo smo?
O omrežju svetovalcev
za kakovost
Delujoči svetovalci
za kakovost
Vloga svetovalca
za kakovost
Trenutne dejavnosti
Razvoj omrežja in
pomembni mejniki
Aktualne vsebine
Želite podaljšati oziroma pridobiti Zeleni znak kakovosti v letu 2020?
Za organizacije, ki bi želele obnoviti ali na novo pridobiti pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti, bomo tudi v letu 2020 izpeljali postopek za podeljevanje znaka.
Več...
Z omrežjem svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih smo izpeljali drugo letošnje srečanje na ACS
Na delavnici 23. oktobra 2019 na ACS so svetovalci za kakovost predstavili opravljeno delo pri razvoju spremljanja kakovosti dela učitelja.
Več...
Nov priročnik
Na ACS smo v mesecu juliju natisnili novo strokovno učno gradivo v podporo delovanju svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih z naslovom O MOJEM DELU SVETOVALKE ZA KAKOVOST.
Več...
Dan kakovosti na ACS
Skupni akciji TVU Kakovost ustvarjamo vsi se je 17. maja 2019, na dan akcije, pridružil tudi Andragoški center Slovenije z Dnevom kakovosti na ACS.
Več...
Skupna promocijska aktivnost svetovalcev za kakovost v TVU 2019
V letu 2019 je bil med skupne akcije TVU prvič vključen dan, posvečen delu organizacij in posameznikov, povezanem s presojanjem in razvijanjem kakovosti izobraževanja odraslih.
Več...
Izpeljali smo prvo spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v letu 2019
6. februarja 2019 je na ACS potekalo prvo letošnje srečanje svetovalcev za kakovost.
Več...
Nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja s področja presojanja in razvijanja kakovosti
Na ACS smo v letu 2017 razvili nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja iz kakovosti za osebje v izobraževanju odraslih.
Več...
Vabljeni k ogledu novega spletnega portala MOZAIK KAKOVOSTI
Na ACS smo v letu 2017 razvili spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji - Mozaik kakovosti.
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
Dejavnosti v omrežju svetovalcev za kakovost v letu 2011

Kakovost   Svetovalci   Trenutne dejavnosti   Dejavnosti v om...

Januarja 2011 smo začeli usposabljati 14 novih svetovalcev za kakovost v sklopu projekta Svetovalci za kakovost izobraževanja odraslih. Načrtovane dejavnosti za razvoj kakovosti bodo izbrani svetovalci za kakovost uresničevali s pomočjo srečanj na Andragoškem centru Slovenije, preostalo delo v zvezi z razvijanjem kakovosti pa bodo opravljali sočasno v svojih organizacijah, in sicer v obsegu 32 ur na mesec.

Na prvem srečanju, ki je potekalo 26. januarja 2011, so udeleženci:

Udeleženci prvega srečanja v projektu Svetovalci za kakovost izobraževanja odraslih
 • prejeli osnovne informacije glede vsebine in načina dela pri projektu,
 • seznanili so se z vlogo svetovalca za kakovost v izobraževanju odraslih,
 • spoznali so tudi eno izmed kvalitativnih metod za presojanje in razvijanje kakovosti, in sicer metodo kolegialne presoje,
 • ter se seznanili s pregledom objavljenih vsebin na spletu o presojanju in razvijanju kakovosti izobraževanja odraslih.

Na drugem srečanju, 9. marca 2011, so se udeleženci v celoti posvetili pripravam na kolegialni obisk v šestih izbranih izobraževalnih organizacijah.

Dr. Tanja Možina z udeleženci med pripravo strokovne kolegialne ocene samoevalvacijskega poročila

Z vidika vloge kolegialnih presojevalcev so se naučili:

 • kako presojati samoevalvacijsko poročilo ter podati strokovno oceno,
 • kako se pripraviti na pogovor z različnimi interesnimi skupinami (direktor/ravnatelj, učitelji, udeleženci, organizatorji izobraževanja...),
 • kako podati povratno informacijo organizaciji gostiteljici obiska in
 • pripraviti zapis o izpeljanem kolegialnem obisku, ki bo podlaga za pripravo končnega poročila.

Z vidika vloge koordinatorjev kolegialnega obiska v izobraževalni organizaciji pa so spoznali:

 • kako poteka priprava kolegialnega obiska v organizaciji ter
 • na kaj morajo biti pozorni med potekom obiska in ob zaključku le-tega.

  Utrinek z odigranega skupinskega pogovora kolegialnih presojevalcev (desno na sliki) s predstavniki organizacije gostiteljice kolegialnega obiska (levo na sliki).
S pomočjo igre vlog so udeleženci na srečanju zaigrali tudi potek skupinskega pogovora kolegialnih presojevalcev z ravnateljem, učiteljem, članom skupine za kakovost in svetovalcem za kakovost. Ostali udeleženci so bili v vlogi opazovalcev pogovora.

V času od 21. aprila do 24. maja 2011 so potekali kolegialni obiski v šestih izobraževalnih organizacijah. Predmet presoje na kolegialnih obiskih je bil notranji sistem kakovosti, ki ga izobraževalne organizacije uporabljajo. Vsako organizacijo je presojala skupina treh kolegialnih presojevalcev, ki je pred izpeljavo obiska pregledala samoevalvacijsko poročilo, pripravila presojo po vnaprej opredeljenih merilih ter pripravila vprašanja za presojo, s pomočjo katerih so presojevalci želeli dodatno osvetliti nekatere vidike ali pa pojasniti določene informacije, ki so bile zapisane v poročilu.

Gostitelji kolegialnih obiskov med pogovorom o vtisih ob pripravi in izpeljavi kolegialne presoje


Na tretjem srečanju
, ki je potekalo 7. junija 2011, so se
udeleženci najprej pogovorili o vtisih o izpeljani metodi kolegialne presoje, nato pa so prejeli še nekaj napotkov, kako pripraviti končno poročilo o kolegialni presoji. V drugem delu srečanja so se udeleženci seznanili s pripravo dokumenta Listina kakovosti, se pogovorili o uveljavitvi vloge svetovalca za kakovost v kolektivih ter kako na spletnih straneh vzpostaviti podstran o kakovosti.

Na četrtem srečanju, 4. oktobra 2011, ki je bilo tudi zaključno srečanje v letu 2011 smo skupaj z udeleženci ovrednotili proces kolegialne presoje ter se pogovorili o načrtovanih izboljšavah kakovosti v izobraževalnih organizacijah. Dogovorili smo se tudi o nadaljnjem delu v zvezi z listino kakovosti ter pregledali, katere informacije v zvezi s kakovostjo in izobraževanjem odraslih so objavljene na spletnih straneh.

V drugem delu srečanja pa smo ovrednotili vlogo svetovalca za kakovost v sodelujočih izobraževalnih organizacijah ter se pogovorili o aktivnostih do zaključka projekta Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih od 2009 do 2011 in aktivnostih za nadaljevanje dela v okviru projekta Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih od 2011 do 2014.

  
Med skupinskim delom pri ovrednotenju vloge svetovalca za kakovost v sodelujočih izobraževalnih organizacijahTako so udeleženci ovrednotili in prikazali svoje delo v vlogi svetovalca za kakovost 
    
Kako lahko postanete svetovalec za kakovost?
Izobraževanje in svetovanje
Učni kotiček
Spletne zbirke
Nosilci znaka POKI
Dobitniki priznanj
Spletna učilnica
Dogodki
Izobraževalno srečanje organizacij za Zeleni znak kakovosti

Drugo letno srečanje omrežja svetovalcev za kakovost

Predstavitev slovenskega pristopa k samoevalvaciji POKI na Nizozemskem
 (C) 2003-2020 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 13.01.2020, 11:08
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Aleksandra Radojc