Domov
Kdo smo?
O omrežju svetovalcev
za kakovost
Delujoči svetovalci
za kakovost
Vloga svetovalca
za kakovost
Trenutne dejavnosti
Razvoj omrežja in
pomembni mejniki
Aktualne vsebine
Za omrežje svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih pripravljamo drugo letošnje spopolnjevanje.
Na delavnici 23. oktobra 2019 na ACS bodo svetovalci za kakovost predstavili opravljeno delo pri razvoju spremljanja kakovosti dela učitelja.
Več...
Nov priročnik
Na ACS smo v mesecu juliju natisnili novo strokovno učno gradivo v podporo delovanju svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih z naslovom O MOJEM DELU SVETOVALKE ZA KAKOVOST.
Več...
Dan kakovosti na ACS
Skupni akciji TVU Kakovost ustvarjamo vsi se je 17. maja 2019, na dan akcije, pridružil tudi Andragoški center Slovenije z Dnevom kakovosti na ACS.
Več...
Skupna promocijska aktivnost svetovalcev za kakovost v TVU 2019
V letu 2019 je bil med skupne akcije TVU prvič vključen dan, posvečen delu organizacij in posameznikov, povezanem s presojanjem in razvijanjem kakovosti izobraževanja odraslih.
Več...
Modul o učinkih izobraževanja odraslih v Murski Soboti
Za zaključeno skupino 17 udeležencev smo 21. marca na LU Murska Sobota izvedli enodnevno usposabljanje o opredeljevanju in merjenju učinkov v izobraževanju odraslih.
Več...
Izpeljali smo prvo spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v letu 2019
6. februarja 2019 je na ACS potekalo prvo letošnje srečanje svetovalcev za kakovost.
Več...
Izšlo v maju 2018: Samoevalvacijska študija ACS o umeščenosti vloge svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih
Na Andragoškem centru Slovenije smo pripravili in objavili samoevalvacijsko študijo o uveljavitvi vloge svetovalca za kakovost v praksi izobraževanja odraslih.
Več...
Nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja s področja presojanja in razvijanja kakovosti
Na ACS smo v letu 2017 razvili nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja iz kakovosti za osebje v izobraževanju odraslih.
Več...
Vabljeni k ogledu novega spletnega portala MOZAIK KAKOVOSTI
Na ACS smo v letu 2017 razvili spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji - Mozaik kakovosti.
Več...
Rezultati in učinki izobraževanja odraslih
Izšla publikacija: Rezultati in učinki izobraževanja odraslih: priporočila za presojanje rezultatov in učinkov izobraževanja, izobraževalnih dejavnosti ter izobraževalnih projektov
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
Dejavnosti v omrežju svetovalcev za kakovost v letu 2012

Kakovost   Svetovalci   Trenutne dejavnosti   Dejavnosti v om...

Dr. Slavko Gaber je svetovalcem za kakovost vidik zagotavljanja kakovosti predstavil kot del dispozitiva varnosti


Udeleženci srečanja med delom v skupinah


Dr. Tanja Možina je svetovalcem za kakovost predstavila razvojno delo ACS na področju kakovosti

Eden izmed ukrepov, ki jih Andragoški center razvija z namenom krepitve znanja in usposobljenosti za izpeljavo presojanja in razvijanja kakovosti, je tudi vzpostavitev omrežja svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih v izobraževalnih organizacijah. Doslej sta se na ACS usposobili že dve skupini svetovalcev za kakovost.

28. marca 2012 smo na ACS v okviru naloge Nadaljnje usposabljanje svetovalcev za kakovost izpeljali letošnje srečanje omrežja delujočih svetovalcev za kakovost v izobraževalnih organizacijah za odrasle (projekt ESS Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih od 2011 do 2014).

Na srečanju se je Sonja Klemenčič s svetovalci za kakovost najprej pogovorila o njihovem opravljenem delu v izobraževalni organizaciji v zadnjem letu, svetovalci so po organizacijah poročali o svojih doseženih korakih k izboljšanju kakovosti izobraževanja odraslih. Svetovalcem za kakovost je spregovoril tudi dr. Slavko Gaber, ki je vidik zagotavljanja kakovosti predstavil kot del dispozitiva varnosti. Svetovalci so si nato s pomočjo skupnih izhodišč zastavili tudi čisto konkretne akcije za letošnje leto (opredelitev standardov kakovosti pri podpori odraslemu v izobraževanju odraslih ter izbira skupne aktivnosti za tri, štiri organizacije z namenom krepitve omrežja svetovalcev). Ob zaključku delavnice je dr. Tanja Možina omrežje svetovalcev za kakovost seznanila z razvojnim delom na področju kakovosti, ki trenutno poteka na ACS.

Srečanja se je udeležilo 16 svetovalcev za kakovost.
 
    
Kako lahko postanete svetovalec za kakovost?
Izobraževanje in svetovanje
Učni kotiček
Spletne zbirke
Nosilci znaka POKI
Dobitniki priznanj
Spletna učilnica
Dogodki
Novo iz tiskarne - priročnik O mojem delu svetovalke za kakovost izobraževanja odraslih

Usposabljanje o notranjem sistemu kakovosti v organizaciji, ki izobražuje odrasle, za sodelavce BIC Ljubljana

Dan kakovosti na ACS
 (C) 2003-2019 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 09.10.2019, 15:26
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Aleksandra Radojc