Domov
Kdo smo?
O omrežju svetovalcev
za kakovost
Delujoči svetovalci
za kakovost
Vloga svetovalca
za kakovost
Trenutne dejavnosti
Razvoj omrežja in
pomembni mejniki
Aktualne vsebine
Za omrežje svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih pripravljamo drugo letošnje spopolnjevanje.
Na delavnici 23. oktobra 2019 na ACS bodo svetovalci za kakovost predstavili opravljeno delo pri razvoju spremljanja kakovosti dela učitelja.
Več...
Nov priročnik
Na ACS smo v mesecu juliju natisnili novo strokovno učno gradivo v podporo delovanju svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih z naslovom O MOJEM DELU SVETOVALKE ZA KAKOVOST.
Več...
Dan kakovosti na ACS
Skupni akciji TVU Kakovost ustvarjamo vsi se je 17. maja 2019, na dan akcije, pridružil tudi Andragoški center Slovenije z Dnevom kakovosti na ACS.
Več...
Skupna promocijska aktivnost svetovalcev za kakovost v TVU 2019
V letu 2019 je bil med skupne akcije TVU prvič vključen dan, posvečen delu organizacij in posameznikov, povezanem s presojanjem in razvijanjem kakovosti izobraževanja odraslih.
Več...
Modul o učinkih izobraževanja odraslih v Murski Soboti
Za zaključeno skupino 17 udeležencev smo 21. marca na LU Murska Sobota izvedli enodnevno usposabljanje o opredeljevanju in merjenju učinkov v izobraževanju odraslih.
Več...
Izpeljali smo prvo spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v letu 2019
6. februarja 2019 je na ACS potekalo prvo letošnje srečanje svetovalcev za kakovost.
Več...
Izšlo v maju 2018: Samoevalvacijska študija ACS o umeščenosti vloge svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih
Na Andragoškem centru Slovenije smo pripravili in objavili samoevalvacijsko študijo o uveljavitvi vloge svetovalca za kakovost v praksi izobraževanja odraslih.
Več...
Nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja s področja presojanja in razvijanja kakovosti
Na ACS smo v letu 2017 razvili nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja iz kakovosti za osebje v izobraževanju odraslih.
Več...
Vabljeni k ogledu novega spletnega portala MOZAIK KAKOVOSTI
Na ACS smo v letu 2017 razvili spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji - Mozaik kakovosti.
Več...
Rezultati in učinki izobraževanja odraslih
Izšla publikacija: Rezultati in učinki izobraževanja odraslih: priporočila za presojanje rezultatov in učinkov izobraževanja, izobraževalnih dejavnosti ter izobraževalnih projektov
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
Dejavnosti v omrežju svetovalcev za kakovost v letu 2015

Kakovost   Svetovalci   Trenutne dejavnosti   Dejavnosti v om...

V letu 2015 smo nadaljevali z delom nacionalnega omrežja svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih v okviru naloge Strokovna podpora razvoju kakovosti: Svetovalci za kakovost.

V skladu z Izhodišči za delovanje svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih so v omrežje vključeni tisti usposobljeni svetovalci za kakovost, ki jih izobraževalna organizacija formalno imenuje za to vlogo v svoji organizaciji.

Andragoški center Slovenije je januarja svetovalcem za kakovost v spletni učilnici posredoval informacije o načrtovanem delu v omrežju za leto 2015. Svetovalci so v spletni učilnici sporočili svoje mnenje o predlogu dela letošnje leto, v svoji organizaciji pa izpeljali vse potrebno za formalno imenovanje svetovalca za kakovost v organizaciji za leto 2015 (sprejem internih sklepov o imenovanju svetovalca za kakovost).

Svetovalci za kakovost so vse leto 2015 skrbeli za vpeljavo konkretnih izboljšav, ki so jih na podlagi izpeljane samoevalvacije v letu 2014 zapisali v akcijski načrt razvoja kakovosti na področju promocije/animacije za leto 2015.

Svetovalci so se udeleževali strokovnih srečanj za delujoče svetovalcevza kakovost na Andragoškem centru Slovenije (v letu 2015 smo izpeljali dve taki srečanji oz. usposabljanji).

 

REALIZIRANE NALOGE V 2015:

  • 7. aprila 2015 smo na Andragoškem centru Slovenije izpeljali prvo srečanje v okviru omrežja svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih. Na srečanju smo pozornost namenili področju spremljanja in merjenja rezultatov in učinkov dejavnosti organizacije, ki izobražuje odrasle. K sodelovanju smo povabili strokovnjakinjo s področja osebnostnega razvoja odraslih v povezavi z izobraževanjem in področja načrtovanja kariere, dr. Danijelo Brečko, ki je izpeljala spopolnjevanje z naslovom Merjenje učinkovitosti  v izobraževanju odraslih – evalvacija s smislom.
Foto utrinki - 1. delavnica omrežja svetovalcev za kakovost v letu 2015
 
  • Na Andragoškem centru smo razvili predlog modela za spremljanje rezultatov in učinkov izobraževanja odraslih na ravni izobraževalne organizacije.
  • Svetovalci za kakovost so v spletni učilnici poročali o realizaciji akcijskih načrtov za razvoj kakovosti.
  • 9. decembra 2015 smo na ACS izpeljali drugo srečanje v omrežju svetovalcev za kakovost, na katerem smo predstavili predlog modela za spremljanje rezultatov in učinkov izobraževanja odraslih na ravni izobraževalne organizacije ter se o njem pogovorili skupaj s svetovalci. Svetovalce za kakovost izobraževanja odraslih smo informirali o dogodkih na področju kakovosti v letu 2015. Seznanili smo jih tudi z novostmi, ki izhajajo iz novega Pravilnika za podeljevanje pravice do uporabe Zelenega znaka kakovosti. Na srečanju smo  se dogovorili tudi o skupnih aktivnostih v omrežju v letu 2016.
 
Utrinki iz 2. srečanja omrežja svetovalcev v 2015 na ACS 
    
Kako lahko postanete svetovalec za kakovost?
Izobraževanje in svetovanje
Učni kotiček
Spletne zbirke
Nosilci znaka POKI
Dobitniki priznanj
Spletna učilnica
Dogodki
Novo iz tiskarne - priročnik O mojem delu svetovalke za kakovost izobraževanja odraslih

Usposabljanje o notranjem sistemu kakovosti v organizaciji, ki izobražuje odrasle, za sodelavce BIC Ljubljana

Dan kakovosti na ACS
 (C) 2003-2019 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 09.10.2019, 15:26
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Aleksandra Radojc