Domov
Kdo smo?
O omrežju svetovalcev
za kakovost
Delujoči svetovalci
za kakovost
Vloga svetovalca
za kakovost
Trenutne dejavnosti
Razvoj omrežja in
pomembni mejniki
Aktualne vsebine
Želite podaljšati oziroma pridobiti Zeleni znak kakovosti v letu 2020?
Za organizacije, ki bi želele obnoviti ali na novo pridobiti pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti, bomo tudi v letu 2020 izpeljali postopek za podeljevanje znaka.
Več...
Z omrežjem svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih smo izpeljali drugo letošnje srečanje na ACS
Na delavnici 23. oktobra 2019 na ACS so svetovalci za kakovost predstavili opravljeno delo pri razvoju spremljanja kakovosti dela učitelja.
Več...
Nov priročnik
Na ACS smo v mesecu juliju natisnili novo strokovno učno gradivo v podporo delovanju svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih z naslovom O MOJEM DELU SVETOVALKE ZA KAKOVOST.
Več...
Dan kakovosti na ACS
Skupni akciji TVU Kakovost ustvarjamo vsi se je 17. maja 2019, na dan akcije, pridružil tudi Andragoški center Slovenije z Dnevom kakovosti na ACS.
Več...
Skupna promocijska aktivnost svetovalcev za kakovost v TVU 2019
V letu 2019 je bil med skupne akcije TVU prvič vključen dan, posvečen delu organizacij in posameznikov, povezanem s presojanjem in razvijanjem kakovosti izobraževanja odraslih.
Več...
Izpeljali smo prvo spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v letu 2019
6. februarja 2019 je na ACS potekalo prvo letošnje srečanje svetovalcev za kakovost.
Več...
Nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja s področja presojanja in razvijanja kakovosti
Na ACS smo v letu 2017 razvili nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja iz kakovosti za osebje v izobraževanju odraslih.
Več...
Vabljeni k ogledu novega spletnega portala MOZAIK KAKOVOSTI
Na ACS smo v letu 2017 razvili spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji - Mozaik kakovosti.
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
Razvoj omrežja in pomembni mejniki

Kakovost   Svetovalci   Razvoj omrežja ...

Ideja za vzpostavitev omrežja svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih je nastala iz večletnega razvojnega dela na področju vpeljevanja samoevalvacije v izobraževalne organizacije. V praksi se je pojavila potreba po vzpostavitvi vloge svetovalca za kakovost, osebe, ki se v sklopu delovnih obveznosti profesionalno ukvarja tudi s presojanjem in razvijanjem kakovosti izobraževalne organizacije in je strokovno usposobljena ne samo za izvajanje teh aktivnosti temveč tudi za svetovanje vsem zaposlenim o dejavnostih za presojanje in razvijanje kakovosti lastnega dela.

Omrežje svetovalcev za kakovost je še v razvojni fazi in se oblikuje postopoma, saj želimo najti rešitev, ki bo ustrezala obstoječemu sistemu izobraževanja odraslih v Sloveniji, zato lahko zaenkrat izpostavimo naslednje mejnike:

2006 - 2007: Potekal je pilotni preizkus ideje svetovalcev za kakovost v praksi v sklopu projekta Svetovalci za kakovost izobraževanja odraslih. V projektu se je usposabljalo 18 kandidatov za svetovalce za kakovost, ki so sočasno delovali v tej vlogi in izvajali aktivnosti za razvijanje kakovosti v svojih kolektivih. V projektu se je uspešno usposobilo 17 svetovalcev za kakovost.

2011: Potekalo je usposabljanje 14 kandidatov za nove svetovalce za kakovost v sklopu projekta Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih od 2009 do 2011. V projektu se je uspešno usposobilo 12 svetovalcev za kakovost.

2013: V sklopu razvojne naloge ACS Fluktuacija strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih smo izpeljali študijo o fluktuaciji usposobljenih svetovalcev za razvoj kakovosti izobraževanja odraslih. Poglavitna ugotovitev študije je bila, da je pri usposobljenih svetovalcih za kakovost izobraževanja odraslih fluktuacija skoraj polovična, to smo ocenili kot visoko fluktuacijo. Od 29 usposobljenih svetovalcev za kakovost jih je leta 2013 to vlogo opravljalo 15 ali 51,7 odstotka od vseh, ki so se usposobili do 31. 6. 2012; 14 ali 48,3 odstotka te vloge ni opravljalo več.

2017: Da bi zadostili potrebam po svetovalnem delu za kakovost izobraževanja odraslih v izobraževalnih organizacijah, ki doslej vloge svetovalca za kakovost še niso vpeljale, pa tudi v tistih, ki so svetovalca za kakovost zaradi odhoda v drugo organizacijo ali pa iz drugih razlogov izgubile, smo v projektu ESS Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018 leta 2017 usposobili 20 novih svetovalcev za razvoj kakovosti. 

2017: V omrežju svetovalcev za kakovost smo kot skupno aktivnost izpeljali anketiranje o umeščenosti vloge svetovalca za kakovost v delovanje organizacije, ki izvaja izobraževanje odraslih. Sodelovalo je petnajst izobraževalnih organizacij z delujočimi svetovalci za kakovost, ki so se usposobili v letih 2007 in 2011. ACS je pripravil samoevalvacijsko študijo o uveljavitvi vloge svetovalca za kakovost v praksi izobraževanja odraslih, ki zajema tudi ugotovitve in predloge za nadaljnji razvoj ter umeščanje vloge svetovalca za kakovost v sistem izobraževanja odraslih v Sloveniji.

2018-2019: V omrežju potekajo številne aktivnosti v okviru skupne strokovne tematike Učitelj in njegova vloga pri sprotnem spremljanju kakovosti. V omrežju svetovalcev smo se dogovorili za minimalne standarde kakovosti pri sprotnem spremljanju kakovosti dela učitelja na treh ravneh: vzpostavitev ali nadgradnja sistema rednega spremljanja kakovosti podpore, ki jo učitelji nudijo udeležencem pri izobraževanju, razvoj primernih pristopov in načinov, da bi učitelji sami začeli sistematično spremljati kakovost svojega dela, vzpostavitev ali nadgradnja sistema rednega spremljanja zadovoljstva udeležencev z različnimi vidiki dela učiteljev.
 
    
Kako lahko postanete svetovalec za kakovost?
Izobraževanje in svetovanje
Učni kotiček
Spletne zbirke
Nosilci znaka POKI
Dobitniki priznanj
Spletna učilnica
Dogodki
Izobraževalno srečanje organizacij za Zeleni znak kakovosti

Drugo letno srečanje omrežja svetovalcev za kakovost

Predstavitev slovenskega pristopa k samoevalvaciji POKI na Nizozemskem
 (C) 2003-2020 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 13.01.2020, 11:08
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Aleksandra Radojc