Domov
Kdo smo?
O omrežju svetovalcev
za kakovost
Delujoči svetovalci
za kakovost
Vloga svetovalca
za kakovost
Trenutne dejavnosti
Razvoj omrežja in
pomembni mejniki
Aktualne vsebine
Za omrežje svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih pripravljamo drugo letošnje spopolnjevanje.
Na delavnici 23. oktobra 2019 na ACS bodo svetovalci za kakovost predstavili opravljeno delo pri razvoju spremljanja kakovosti dela učitelja.
Več...
Nov priročnik
Na ACS smo v mesecu juliju natisnili novo strokovno učno gradivo v podporo delovanju svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih z naslovom O MOJEM DELU SVETOVALKE ZA KAKOVOST.
Več...
Dan kakovosti na ACS
Skupni akciji TVU Kakovost ustvarjamo vsi se je 17. maja 2019, na dan akcije, pridružil tudi Andragoški center Slovenije z Dnevom kakovosti na ACS.
Več...
Skupna promocijska aktivnost svetovalcev za kakovost v TVU 2019
V letu 2019 je bil med skupne akcije TVU prvič vključen dan, posvečen delu organizacij in posameznikov, povezanem s presojanjem in razvijanjem kakovosti izobraževanja odraslih.
Več...
Modul o učinkih izobraževanja odraslih v Murski Soboti
Za zaključeno skupino 17 udeležencev smo 21. marca na LU Murska Sobota izvedli enodnevno usposabljanje o opredeljevanju in merjenju učinkov v izobraževanju odraslih.
Več...
Izpeljali smo prvo spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v letu 2019
6. februarja 2019 je na ACS potekalo prvo letošnje srečanje svetovalcev za kakovost.
Več...
Izšlo v maju 2018: Samoevalvacijska študija ACS o umeščenosti vloge svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih
Na Andragoškem centru Slovenije smo pripravili in objavili samoevalvacijsko študijo o uveljavitvi vloge svetovalca za kakovost v praksi izobraževanja odraslih.
Več...
Nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja s področja presojanja in razvijanja kakovosti
Na ACS smo v letu 2017 razvili nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja iz kakovosti za osebje v izobraževanju odraslih.
Več...
Vabljeni k ogledu novega spletnega portala MOZAIK KAKOVOSTI
Na ACS smo v letu 2017 razvili spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji - Mozaik kakovosti.
Več...
Rezultati in učinki izobraževanja odraslih
Izšla publikacija: Rezultati in učinki izobraževanja odraslih: priporočila za presojanje rezultatov in učinkov izobraževanja, izobraževalnih dejavnosti ter izobraževalnih projektov
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
Kdo je svetovalec za kakovost izobraževanja odraslih?

Kakovost   Svetovalci   Kdo je svetoval...
 
Svetovalec za kakovost izobraževanja odraslih je lahko tisti, ki ima ustrezno izobrazbo; to je lahko katera koli univerzitetna izobrazba, magisterij ali doktorat, ki je v skladu z zakonom primerna za opravljanje poučevanja in/ali strokovnega dela v izobraževanju odraslih. Svetovalec za kakovost izobraževanja odraslih mora imeti tudi pedagoško-andragoško izobrazbo in strokovni izpit iz vzgoje in izobraževanja.
 
Poleg izobrazbe mora imeti svetovalec za kakovost izobraževanja odraslih ustrezne delovne izkušnje iz razvoja, vodenja, načrtovanja, organizacije ali izobraževanja odraslih v obsegu vsaj petih let.
 
Zelo zaželene so tudi nekatere osebnostne lastnosti, kot so odprtost za nove ali drugačne ideje, kreativnost, radovednost, prilagodljivost na različne razmere in okoliščine, vztrajnost, sposobnost voditi delo h končnemu cilju, odgovornost in vestnost pri delu, odločnost in zanesljivost, veselje do dela z ljudmi, sposobnost komuniciranja z različnimi ljudmi na različnih položajih, sposobnost motivirati druge za delo na področju kakovosti, sposobnost poslušati druge, dostopnost, prijaznost, sposobnost empatije, naklonjenost timskemu delu, spoštljivost do drugih, spoštovanje osebnih in zaupnih podatkov, objektivnost, korektnost, poštenost in strpnost, praktičnost, sposobnost upravljati čas.
 
Pomembno je, da ima svetovalec za kakovost izobraževanja odraslih že pred opravljanjem te vloge nekaj posebnega znanja o kakovosti v izobraževanju odraslih, o modelih, načinih samoevalvacije, o delu svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih ipd. Vsi kandidati za svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih pa se udeležijo še posebnega temeljnega usposabljanja svetovalcev za razvoj kakovosti v izobraževanju odraslih, v katerem se seznanijo z nalogami in načinom dela.

V letu 2014 je Andragoški center Slovenije skupaj z omrežjem svetovalcev za kakovost uskladil Izhodišča za delovanje svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih, ki opredeljujejo konceptualno zasnovo za delovanje omrežja svetovalcev za kakovost

Formalno imenovani in delujoči svetovalci za kakovost se udeležujejo še dodatnega spopolnjevanja, ki poteka vsako leto. 
    
Kako lahko postanete svetovalec za kakovost?
Izobraževanje in svetovanje
Učni kotiček
Spletne zbirke
Nosilci znaka POKI
Dobitniki priznanj
Spletna učilnica
Dogodki
Novo iz tiskarne - priročnik O mojem delu svetovalke za kakovost izobraževanja odraslih

Usposabljanje o notranjem sistemu kakovosti v organizaciji, ki izobražuje odrasle, za sodelavce BIC Ljubljana

Dan kakovosti na ACS
 (C) 2003-2019 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 09.10.2019, 15:26
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Aleksandra Radojc