Domov
Kdo smo?
O spodbudah
za kakovost
Razvoj spodbud in pomembni mejniki
Nosilci zelenega znaka kakovosti
Aktualne vsebine
Z omrežjem svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih smo izpeljali drugo letošnje srečanje na ACS
Na delavnici 23. oktobra 2019 na ACS so svetovalci za kakovost predstavili opravljeno delo pri razvoju spremljanja kakovosti dela učitelja.
Več...
Nov priročnik
Na ACS smo v mesecu juliju natisnili novo strokovno učno gradivo v podporo delovanju svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih z naslovom O MOJEM DELU SVETOVALKE ZA KAKOVOST.
Več...
Dan kakovosti na ACS
Skupni akciji TVU Kakovost ustvarjamo vsi se je 17. maja 2019, na dan akcije, pridružil tudi Andragoški center Slovenije z Dnevom kakovosti na ACS.
Več...
Skupna promocijska aktivnost svetovalcev za kakovost v TVU 2019
V letu 2019 je bil med skupne akcije TVU prvič vključen dan, posvečen delu organizacij in posameznikov, povezanem s presojanjem in razvijanjem kakovosti izobraževanja odraslih.
Več...
Izpeljali smo prvo spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v letu 2019
6. februarja 2019 je na ACS potekalo prvo letošnje srečanje svetovalcev za kakovost.
Več...
Nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja s področja presojanja in razvijanja kakovosti
Na ACS smo v letu 2017 razvili nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja iz kakovosti za osebje v izobraževanju odraslih.
Več...
Vabljeni k ogledu novega spletnega portala MOZAIK KAKOVOSTI
Na ACS smo v letu 2017 razvili spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji - Mozaik kakovosti.
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
Mnenja uporabnikov o znaku

Kakovost   Spodbude   Mnenja uporabni...
 
V letu 2013 smo dosedanje nosilce Zelenega znaka kakovosti anketirali v zvezi s to obliko spodbujanja organizacij k nenehni skrbi za kakovost izobraževanja odraslih.
 
Objavljamo nekaj zanimivih mnenj organizacij, ki so sodelovale v anketiranju (v spletnem anketiranju je sodelovalo 35 organizacij, to je 66 % od vzorca organizacij, ki so bile zajete v anketiranje):
 
Kaj organizacijam predstavlja največjo prednost tega, da so imeli ali še imajo pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti?
 
»Največja prednost je to, da se bolj sistematično lotevamo razvoja določenega področja. Druga prednost pa je ta, da smo z znakom bolj prepoznavni med potencialnimi udeleženci - delo, ki ga vlagamo v spremljanje in zagotavljanje kakovosti, je na ta način bolj prepoznavno.«

»Znak nam pomeni veliko: je potrditev, da delamo dobro na področju sistematičnega dela za kakovost v organizaciji; odpira nam možnosti za naprej; je dobra referenca pri prijavah na razpise; skupna vpetost v kakovost ozavešča kolektiv - zaposlene in zunanje sodelavce - o skupnih vrednotah, viziji...; je pobuda za marsikatero akcijo, ki je drugače ne bi izvedli; prinesel je nova znanja v kolektiv.«

»V naši organizaciji dajemo velik poudarek na kakovost, kajti nenehne izboljšave so nujno potrebne za optimalno izvajanje pedagoškega procesa in za visoko zadovoljstvo odjemnikov. Zato nenehno anketiramo naše udeležence, ki nam s svojim videnjem in potrebami dajejo povratne informacije, ki jih nato vključujemo v nove letne plane in delovne načrte.«

»Podaljšanje pravice nas spodbuja k sprotnemu delu na področju kakovosti.«

Druga sporočila organizacij v zvezi z Zelenim znakom kakovosti:
 
»Z uporabo zelenega znaka ozaveščamo pomen sistematične skrbi za kakovost, ki se ob nenehnem preverjanju in dokazovanju doseganja standardov zagotovo veča. Hkrati pa daje uporabnikom informacijo o tem, da dosegamo stroge kriterije za pravico do uporabe tega znaka.«

»Pot kakovosti je kar trnova z vidika vodenja in razvoja organizacije, vendar se dolgoročno obrestuje. Na tej poti potrebujemo strokovno vodenje in podporo ACS.«

»Zadovoljni smo, ker ga imamo že kar nekaj let in vedno bolj se zavedamo njegove vrednosti.« 
    
Zeleni znak kakovosti
Nov pravilnik za podeljevanje znaka
Standardi in merila za pridobitev znaka
Pridobitev pravice do uporabe znaka: postopek, obrazci
Pravila uporabe znaka
Organizacije, nosilke znaka
Mnenje uporabnikov o znaku
Dogodki
Drugo letno srečanje omrežja svetovalcev za kakovost

Predstavitev slovenskega pristopa k samoevalvaciji POKI na Nizozemskem

Pobuda za povezavo med kazalniki kakovosti, ki so se uveljavili na področju izobraževanja odraslih, z Zbirko Kakovost v vrtcih in šolah v dodatnem zvezku zbirke
 (C) 2003-2019 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 21.11.2019, 18:04
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Aleksandra Radojc