Domov
Kdo smo?
O spodbudah
za kakovost
Razvoj spodbud in pomembni mejniki
Nosilci zelenega znaka kakovosti
Aktualne vsebine
Dan kakovosti na ACS
Skupni akciji TVU Kakovost ustvarjamo vsi se je danes, 17. maja 2019, na dan akcije, pridružil tudi Andragoški center Slovenije z Dnevom kakovosti na ACS.
Več...
Skupna promocijska aktivnost svetovalcev za kakovost v TVU 2019
V letu 2019 bo med skupne akcije TVU prvič vključen dan, posvečen delu organizacij in posameznikov, povezanem s presojanjem in razvijanjem kakovosti izobraževanja odraslih.
Več...
Modul o učinkih izobraževanja odraslih v Murski Soboti
Za zaključeno skupino 17 udeležencev smo 21. marca na LU Murska Sobota izvedli enodnevno usposabljanje o opredeljevanju in merjenju učinkov v izobraževanju odraslih.
Več...
Izpeljali smo prvo spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v letu 2019
6. februarja 2019 je na ACS potekalo prvo letošnje srečanje svetovalcev za kakovost.
Več...
Postopek za Zeleni znak kakovosti v 2019 v teku
Organizacije, ki so se letos odločile oddati vlogo za Zeleni znak kakovosti, so vloge pripravile v posebni spletni aplikaciji. Skupaj smo prejeli 4 vloge za pridobitev znaka.
Več...
Jesensko spopolnjevanje svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih
Delavnico za zaključeno skupino omrežja svetovalcev za kakovost smo izvedli v sredo, 19. septembra 2018, na Andragoškem centru Slovenije.
Več...
Usposabljanje v Velenju
29. in 30. 8. smo na Ljudski univerzi Velenje za zaključeno skupino udeležencev izpeljali usposabljanje z naslovom Notranji sistem kakovosti v organizaciji, ki izobražuje odrasle.
Več...
Usposabljanje v Črnomlju
Na Zavodu za izobraževanje in kulturo smo za zaključeno skupino udeležencev izpeljali usposabljanje o opredeljevanju in merjenju učinkov v izobraževanju odraslih.
Več...
Izšlo v maju 2018: Samoevalvacijska študija ACS o umeščenosti vloge svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih
Na Andragoškem centru Slovenije smo pripravili in objavili samoevalvacijsko študijo o uveljavitvi vloge svetovalca za kakovost v praksi izobraževanja odraslih.
Več...
Nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja s področja presojanja in razvijanja kakovosti
Na ACS smo v letu 2017 razvili nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja iz kakovosti za osebje v izobraževanju odraslih.
Več...
Vabljeni k ogledu novega spletnega portala MOZAIK KAKOVOSTI
Na ACS smo v letu 2017 razvili spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji - Mozaik kakovosti.
Več...
Rezultati in učinki izobraževanja odraslih
Izšla publikacija: Rezultati in učinki izobraževanja odraslih: priporočila za presojanje rezultatov in učinkov izobraževanja, izobraževalnih dejavnosti ter izobraževalnih projektov
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
Mnenja uporabnikov o znaku

Kakovost   Spodbude   Mnenja uporabni...
 
V letu 2013 smo dosedanje nosilce Zelenega znaka kakovosti anketirali v zvezi s to obliko spodbujanja organizacij k nenehni skrbi za kakovost izobraževanja odraslih.
 
Objavljamo nekaj zanimivih mnenj organizacij, ki so sodelovale v anketiranju (v spletnem anketiranju je sodelovalo 35 organizacij, to je 66 % od vzorca organizacij, ki so bile zajete v anketiranje):
 
Kaj organizacijam predstavlja največjo prednost tega, da so imeli ali še imajo pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti?
 
»Največja prednost je to, da se bolj sistematično lotevamo razvoja določenega področja. Druga prednost pa je ta, da smo z znakom bolj prepoznavni med potencialnimi udeleženci - delo, ki ga vlagamo v spremljanje in zagotavljanje kakovosti, je na ta način bolj prepoznavno.«

»Znak nam pomeni veliko: je potrditev, da delamo dobro na področju sistematičnega dela za kakovost v organizaciji; odpira nam možnosti za naprej; je dobra referenca pri prijavah na razpise; skupna vpetost v kakovost ozavešča kolektiv - zaposlene in zunanje sodelavce - o skupnih vrednotah, viziji...; je pobuda za marsikatero akcijo, ki je drugače ne bi izvedli; prinesel je nova znanja v kolektiv.«

»V naši organizaciji dajemo velik poudarek na kakovost, kajti nenehne izboljšave so nujno potrebne za optimalno izvajanje pedagoškega procesa in za visoko zadovoljstvo odjemnikov. Zato nenehno anketiramo naše udeležence, ki nam s svojim videnjem in potrebami dajejo povratne informacije, ki jih nato vključujemo v nove letne plane in delovne načrte.«

»Podaljšanje pravice nas spodbuja k sprotnemu delu na področju kakovosti.«

Druga sporočila organizacij v zvezi z Zelenim znakom kakovosti:
 
»Z uporabo zelenega znaka ozaveščamo pomen sistematične skrbi za kakovost, ki se ob nenehnem preverjanju in dokazovanju doseganja standardov zagotovo veča. Hkrati pa daje uporabnikom informacijo o tem, da dosegamo stroge kriterije za pravico do uporabe tega znaka.«

»Pot kakovosti je kar trnova z vidika vodenja in razvoja organizacije, vendar se dolgoročno obrestuje. Na tej poti potrebujemo strokovno vodenje in podporo ACS.«

»Zadovoljni smo, ker ga imamo že kar nekaj let in vedno bolj se zavedamo njegove vrednosti.« 
    
Zeleni znak kakovosti
Nov pravilnik za podeljevanje znaka
Standardi in merila za pridobitev znaka
Pridobitev pravice do uporabe znaka: postopek, obrazci
Pravila uporabe znaka
Organizacije, nosilke znaka
Mnenje uporabnikov o znaku
Dogodki
Dan kakovosti na ACS

Skupna promocijska aktivnost svetovalcev za kakovost v TVU 2019

Usposabljanje o opredeljevanju in merjenju učinkov v izobraževanju odraslih na LU Murska Sobota
 (C) 2003-2019 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 17.05.2019, 14:21
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Aleksandra Radojc