Domov
Kdo smo?
O spodbudah
za kakovost
Razvoj spodbud in pomembni mejniki
Nosilci zelenega znaka kakovosti
Aktualne vsebine
Z omrežjem svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih smo izpeljali drugo letošnje srečanje na ACS
Na delavnici 23. oktobra 2019 na ACS so svetovalci za kakovost predstavili opravljeno delo pri razvoju spremljanja kakovosti dela učitelja.
Več...
Nov priročnik
Na ACS smo v mesecu juliju natisnili novo strokovno učno gradivo v podporo delovanju svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih z naslovom O MOJEM DELU SVETOVALKE ZA KAKOVOST.
Več...
Dan kakovosti na ACS
Skupni akciji TVU Kakovost ustvarjamo vsi se je 17. maja 2019, na dan akcije, pridružil tudi Andragoški center Slovenije z Dnevom kakovosti na ACS.
Več...
Skupna promocijska aktivnost svetovalcev za kakovost v TVU 2019
V letu 2019 je bil med skupne akcije TVU prvič vključen dan, posvečen delu organizacij in posameznikov, povezanem s presojanjem in razvijanjem kakovosti izobraževanja odraslih.
Več...
Izpeljali smo prvo spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v letu 2019
6. februarja 2019 je na ACS potekalo prvo letošnje srečanje svetovalcev za kakovost.
Več...
Nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja s področja presojanja in razvijanja kakovosti
Na ACS smo v letu 2017 razvili nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja iz kakovosti za osebje v izobraževanju odraslih.
Več...
Vabljeni k ogledu novega spletnega portala MOZAIK KAKOVOSTI
Na ACS smo v letu 2017 razvili spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji - Mozaik kakovosti.
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
Priznanja za kakovost

Kakovost   Spodbude   Priznanja za ka...

Priznanje za razvijanje kakovosti v izobraževanju odraslih


Utrinek s prve podelitve priznanj (2007)

Priznanja za razvijanje kakovosti podeljuje Andragoški center Slovenije izobraževalnim organizacijam, ki izobražujejo odrasle, in posameznikom za izjemne dosežke pri načrtni skrbi za razvijanje kakovosti izobraževanja odraslih.

*    *    *

Priznanje prejmejo tisti, ki dokažejo, da dosegajo kriterije po Pravilniku o podeljevanju priznanj Andragoškega centra Slovenije za razvijanje kakovosti v izobraževanju odraslih.

ACS vsaki dve leti objavi razpis za pridobitev priznanja, dobitnike pa izbere Odbor za podeljevanje priznanj ACS za razvijanje kakovosti v izobraževanju odraslih, ki ga imenuje Svet ACS.

Priznanja ACS za razvijanje kakovosti se podeljujejo:

  • izobraževalnim in drugim organizacijam, ki izobražujejo odrasle ter skrbijo za načrtno in celostno razvijanje kakovosti (npr. imajo za to posebej organizirano skupine za kakovost, načrte za razvoj kakovosti, redno presojajo kakovost in se odzivajo na ugotovitve, se veliko učijo o tem, kako še bolj kakovostno opravljati delo in podobno) ter
     
  • posameznikom/posameznicam, ki v svojem delovnem okolju uspešno spodbujajo razvijanje kakovosti v izobraževanju odraslih in se odlikujejo pri dejavnostih, namenjenih nenehnemu razvoju tega področja (npr. tistim učiteljem, strokovnim delavcem, vodjem, direktorjem in ravnateljem, ki aktivno sodelujejo v procesih presojanja in razvijanja kakovosti izobraževanja odraslih v lastni organizaciji, hkrati pa zavzeto skrbijo tudi za kakovost lastnega dela).

Andragoški center Slovenije podeljuje priznanja za razvijanje kakovosti v izobraževanju odraslih kot nagrado in spodbudo za doseganje najvišjega nivoja pri načrtni skrbi za razvijanje kakovosti izobraževanja odraslih. Priznanje za razvijanje kakovosti je priznanje za dosežene rezultate dela pri vlaganju v kakovost in za načrtno skrb za vzpostavljanje sistemov kakovosti v izobraževanje odraslih. Priznanje prejme izobraževalna organizacija ali posameznik/posameznica, ki utemelji in s konkretnimi dokazili dokaže, da dosega merila za podelitev priznanj.

*    *    *

Doslej je bilo skupaj podeljenih 11 priznanj, 6 posameznicam in 5 izobraževalnim organizacijam, ki izobražujejo odrasle. Andragoški center Slovenije je prva Priznanja ACS za razvijanje kakovosti v izobraževanju odraslih (takrat so se še imenovala Priznanja ACS za izjemno prizadevanje pri razvijanju kakovosti) podelil na slovesni prireditvi leta 2007 (razpis za podelitev priznanj je bil objavljen konec leta 2006). Podeljeni sta bili dve priznanji v kategoriji izobraževalne in druge organizacije ter tri priznanja v kategoriji posamezniki/ posameznice. Drugi razpis za podelitev priznanj je bil objavljen konec leta 2008 in v letu 2009 je ACS izpeljal drugo podelitev priznanj; na javni podelitvi so priznanja prejele tri izobraževalne organizacije in tri posameznice.




 
    
Zeleni znak kakovosti
Nov pravilnik za podeljevanje znaka
Standardi in merila za pridobitev znaka
Pridobitev pravice do uporabe znaka: postopek, obrazci
Pravila uporabe znaka
Organizacije, nosilke znaka
Mnenje uporabnikov o znaku
Dogodki
Izobraževalno srečanje organizacij za Zeleni znak kakovosti

Drugo letno srečanje omrežja svetovalcev za kakovost

Predstavitev slovenskega pristopa k samoevalvaciji POKI na Nizozemskem
 (C) 2003-2019 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 13.12.2019, 14:22
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Aleksandra Radojc