Domov
Kdo smo
O dejavnosti
razvoja kakovosti
Aktualni projekti
in naloge
Razvoj področja
in pomembni mejniki
Mednarodno
sodelovanje
Povezave
Piškotki
Aktualne vsebine
Z omrežjem svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih smo izpeljali drugo letošnje srečanje na ACS
Na delavnici 23. oktobra 2019 na ACS so svetovalci za kakovost predstavili opravljeno delo pri razvoju spremljanja kakovosti dela učitelja.
Več...
Nov priročnik
Na ACS smo v mesecu juliju natisnili novo strokovno učno gradivo v podporo delovanju svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih z naslovom O MOJEM DELU SVETOVALKE ZA KAKOVOST.
Več...
Dan kakovosti na ACS
Skupni akciji TVU Kakovost ustvarjamo vsi se je 17. maja 2019, na dan akcije, pridružil tudi Andragoški center Slovenije z Dnevom kakovosti na ACS.
Več...
Skupna promocijska aktivnost svetovalcev za kakovost v TVU 2019
V letu 2019 je bil med skupne akcije TVU prvič vključen dan, posvečen delu organizacij in posameznikov, povezanem s presojanjem in razvijanjem kakovosti izobraževanja odraslih.
Več...
Izpeljali smo prvo spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v letu 2019
6. februarja 2019 je na ACS potekalo prvo letošnje srečanje svetovalcev za kakovost.
Več...
Nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja s področja presojanja in razvijanja kakovosti
Na ACS smo v letu 2017 razvili nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja iz kakovosti za osebje v izobraževanju odraslih.
Več...
Vabljeni k ogledu novega spletnega portala MOZAIK KAKOVOSTI
Na ACS smo v letu 2017 razvili spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji - Mozaik kakovosti.
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
Slovar pojmov


Pojmi so razvrščeni po abecednem redu.
A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž VSI  

Išči:RACIONALNA EVALVACIJA
Zajema spoznanja iz sodb izvedencev za vsebino pouka, specialnih didaktikov, kurikularnih teoretikov, strokovnjakov za druga področja.

RAZVIJANJE KAKOVOSTI
Vsi procesi, namenjeni izboljševanju in razvoju zato, da bi standarde kakovosti dosegali ali še izboljševali.

RAZVOJ KAKOVOSTI
Gre za procese, namenjene izboljševanju in razvoju, zato da bi že doseženo kakovost še izboljševali. S poudarjanjem pomena procesov razvijanja kakovosti želimo pokazati, da se skrb za kakovost v izobraževalni organizaciji (ali na ravni izobraževalnega sistema) ne konča s tem, da zberemo podatke ter z uporabo teh presodimo, kakšna je kakovost na izbranem področju. Procesi razvijanja kakovosti se utemeljujejo na konceptu neprenehnega izboljševanja kakovosti in spodbujajo načrtovanje ukrepov za izboljšave in nove razvojne rešitve. S tem se spodbuja razvojna naravnanost v izobraževalnih organizacijah in na ravni izobraževalnega sistema.

REFLEKSIJA
Proces, v katerem oseba/skupina/organizacija/sistem pregleda in ovrednoti svoje ravnanje ali dosežke z namenom, da bi na podlagi opravljenega premisleka iz tega izpeljali ukrepe za spremembe in izboljšanje svojega ravnanja in dosežkov v prihodnje.

RELATIVNA KAKOVOST
Po relativnih definicijah kakovost ni atribut nekega izdelka ali storitve, temveč nekaj, kar je temu izdelku ali storitvi pripisano. Kakovost v tem primeru presojamo tako, da ugotovimo, koliko je neki izdelek ali neka storitev zadostil postavljeni specifikaciji (opisu). Kakovost v tem primeru ni cilj sama po sebi, temveč sredstvo, z uporabo katerega se presoja, ali končni proizvod zadosti postavljenim standardom.

RESPONZIVNA EVALVACIJA
Evalvacija je responzivna, če se usmerja bolj v programske dejavnosti kot v njegove intencije, če se odzove na potrebe javnosti (uporabnikov, naročnikov) po informacijah in če pri poročanju o uspehu ali neuspehu izobraževalnega programa, ukrepa, dejavnosti, predstavi različne vrednotne perspektive ljudi, povezanih s programom.

REVIZIJA KAKOVOSTI (quality audit)
Ne ukvarja se s samo kakovostjo, ampak z mehanizmi zagotavljanja kakovosti. Revizija pomeni oceno mehanizmov zagotavljanja kakovosti. Glede na to naj bi bila revizija kakovosti evalvacija evalvacijskih postopkov.

REZULTATI/DOSEŽKI IZOBRAŽEVANJA (output)
Neposreden rezultat izobraževalne dejavnosti. Nanje vplivamo z vstopnimi in procesnimi dejavniki. Na primer, na podlagi politične prioritete »zaposljivosti« je pridobitev formalne kvalifikacije lahko neposreden dosežek (rezultat) izobraževalne dejavnosti, to pomeni, da kazalniki dosežkov merijo neposreden rezultat izobraževalnih procesov.

^ Na vrh
 
    

English
POKI
Svetovalci za kakovost
Ekspertna zunanja evalvacija
Spodbude za kakovost
Slovar pojmov
Knjižna polica
Spletne zbirke
Nosilci znaka POKI
Dobitniki priznanj
Dogodki
Drugo letno srečanje omrežja svetovalcev za kakovost

Predstavitev slovenskega pristopa k samoevalvaciji POKI na Nizozemskem

Pobuda za povezavo med kazalniki kakovosti, ki so se uveljavili na področju izobraževanja odraslih, z Zbirko Kakovost v vrtcih in šolah v dodatnem zvezku zbirke
 (C) 2003-2019 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 21.11.2019, 18:04
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Petra Šmaljcelj
Politika zasebnosti