Domov
Kdo smo
O dejavnosti
razvoja kakovosti
Aktualni projekti
in naloge
Razvoj področja
in pomembni mejniki
Mednarodno
sodelovanje
Povezave
Piškotki
Aktualne vsebine
Z omrežjem svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih smo izpeljali drugo letošnje srečanje na ACS
Na delavnici 23. oktobra 2019 na ACS so svetovalci za kakovost predstavili opravljeno delo pri razvoju spremljanja kakovosti dela učitelja.
Več...
Nov priročnik
Na ACS smo v mesecu juliju natisnili novo strokovno učno gradivo v podporo delovanju svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih z naslovom O MOJEM DELU SVETOVALKE ZA KAKOVOST.
Več...
Dan kakovosti na ACS
Skupni akciji TVU Kakovost ustvarjamo vsi se je 17. maja 2019, na dan akcije, pridružil tudi Andragoški center Slovenije z Dnevom kakovosti na ACS.
Več...
Skupna promocijska aktivnost svetovalcev za kakovost v TVU 2019
V letu 2019 je bil med skupne akcije TVU prvič vključen dan, posvečen delu organizacij in posameznikov, povezanem s presojanjem in razvijanjem kakovosti izobraževanja odraslih.
Več...
Izpeljali smo prvo spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v letu 2019
6. februarja 2019 je na ACS potekalo prvo letošnje srečanje svetovalcev za kakovost.
Več...
Nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja s področja presojanja in razvijanja kakovosti
Na ACS smo v letu 2017 razvili nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja iz kakovosti za osebje v izobraževanju odraslih.
Več...
Vabljeni k ogledu novega spletnega portala MOZAIK KAKOVOSTI
Na ACS smo v letu 2017 razvili spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji - Mozaik kakovosti.
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
Slovar pojmov


Pojmi so razvrščeni po abecednem redu.
A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž VSI  

Išči:MERILO KAKOVOSTI
Opredelitev/določitev standarda kakovosti. Dimenzija, s pomočjo katere presodimo neko dejavnost ali dosežek kot uspešen, kakovosten. Glede na naravo kakovosti merila jo lahko opredelimo številčno ali opisno. Nekakšna referenčna točka, ki si jo postavimo kot cilj, ki ga moramo doseči, da bomo lahko zagotovili uresničitev določenega standarda kakovosti.

METAEVALVACIJA
Evalvacija evalvacije. S to evalvacijo presojamo kakovost načrtovanja in izpeljave evalvacije ter pridobljenih ugotovitev in njihovo veljavnost.

METODA EVALVACIJE
Sistematičen prijem, ki ga uporabimo pri izpeljavi evalvacije. (npr. opazovanje, anketiranje, intervju, fokusne skupine, zgledovanje, študija primera itn.)

MINIMALNI STANDARDI KAKOVOSTI
Minimalna raven kakovosti, ki jo je treba doseči. So normativne narave. Treba jih je doseči, da si pridobimo na primer znak kakovosti, licenco, akreditacijo itn. Raven kakovosti pod tem standardom ni sprejemljiva.

MODEL JEDRNE REFLEKSIJE
Model posamezniku (npr. učitelju) pomaga, da si ozavesti in zveča možnost za preoblikovanje znanja, ki si ga je že pridobil, izkušenj , kognitivnih struktur, občutkov, čustev, (notranje) motivacije za učenje in angažiran odnos do dela ipd.

MREŽA, MREŽENJE
Mrežo sestavljajo akterji, funkcije in viri ter povezave med njimi. Sestavljena je iz organizaciji, ki jih povezujejo medsebojno zaupanje ter ekonomske in družbene interakcije. Poznamo različne vrste omrežij, npr. lastniška, strokovna, marketinška, poslovna, strateška. Mreža lahko deluje tudi v organizaciji npr. mreža vodij skupin za kakovost. Vrsta razmerij je odvisna (nosilec pogodbe in podizvajalec) ali neodvisna (partnerstvo). Cilj mreženja je doseganje prožnosti, učinkovitosti, prenosa znanja in izkušenj. Mreža se po navadi ustvari z dolgoročnim sodelovanjem in učenjem med sodelujočimi organizacijami. Rezultat mreženja so večja dodana vrednost, inovacije, večja kakovosti izdelkov in storitev, večja kakovost panoge, dejavnosti, področja.

^ Na vrh
 
    

English
POKI
Svetovalci za kakovost
Ekspertna zunanja evalvacija
Spodbude za kakovost
Slovar pojmov
Knjižna polica
Spletne zbirke
Nosilci znaka POKI
Dobitniki priznanj
Dogodki
Izobraževalno srečanje organizacij za Zeleni znak kakovosti

Drugo letno srečanje omrežja svetovalcev za kakovost

Predstavitev slovenskega pristopa k samoevalvaciji POKI na Nizozemskem
 (C) 2003-2019 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 13.12.2019, 14:22
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Petra Šmaljcelj
Politika zasebnosti