Domov
Kdo smo
O dejavnosti
razvoja kakovosti
Aktualni projekti
in naloge
Razvoj področja
in pomembni mejniki
Mednarodno
sodelovanje
Povezave
Piškotki
Aktualne vsebine
Za omrežje svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih pripravljamo drugo letošnje spopolnjevanje.
Na delavnici 23. oktobra 2019 na ACS bodo svetovalci za kakovost predstavili opravljeno delo pri razvoju spremljanja kakovosti dela učitelja.
Več...
Nov priročnik
Na ACS smo v mesecu juliju natisnili novo strokovno učno gradivo v podporo delovanju svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih z naslovom O MOJEM DELU SVETOVALKE ZA KAKOVOST.
Več...
Dan kakovosti na ACS
Skupni akciji TVU Kakovost ustvarjamo vsi se je 17. maja 2019, na dan akcije, pridružil tudi Andragoški center Slovenije z Dnevom kakovosti na ACS.
Več...
Skupna promocijska aktivnost svetovalcev za kakovost v TVU 2019
V letu 2019 je bil med skupne akcije TVU prvič vključen dan, posvečen delu organizacij in posameznikov, povezanem s presojanjem in razvijanjem kakovosti izobraževanja odraslih.
Več...
Modul o učinkih izobraževanja odraslih v Murski Soboti
Za zaključeno skupino 17 udeležencev smo 21. marca na LU Murska Sobota izvedli enodnevno usposabljanje o opredeljevanju in merjenju učinkov v izobraževanju odraslih.
Več...
Izpeljali smo prvo spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v letu 2019
6. februarja 2019 je na ACS potekalo prvo letošnje srečanje svetovalcev za kakovost.
Več...
Izšlo v maju 2018: Samoevalvacijska študija ACS o umeščenosti vloge svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih
Na Andragoškem centru Slovenije smo pripravili in objavili samoevalvacijsko študijo o uveljavitvi vloge svetovalca za kakovost v praksi izobraževanja odraslih.
Več...
Nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja s področja presojanja in razvijanja kakovosti
Na ACS smo v letu 2017 razvili nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja iz kakovosti za osebje v izobraževanju odraslih.
Več...
Vabljeni k ogledu novega spletnega portala MOZAIK KAKOVOSTI
Na ACS smo v letu 2017 razvili spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji - Mozaik kakovosti.
Več...
Rezultati in učinki izobraževanja odraslih
Izšla publikacija: Rezultati in učinki izobraževanja odraslih: priporočila za presojanje rezultatov in učinkov izobraževanja, izobraževalnih dejavnosti ter izobraževalnih projektov
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
EVROPSKI PRIROČNIK O KOLEGIALNEM PRESOJANJU V SVETOVANJU V POKLICNEM IN STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH

Kakovost   Razvoj področja in pomembni mejniki   Publiciranje   EVROPSKI PRIROČ...

EVROPSKI PRIROČNIK O KOLEGIALNEM PRESOJANJU V SVETOVANJU V POKLICNEM IN STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH
Maria Gutknecht-Gmainer idr. (avtorji prvotne izdaje); Sonja Klemenčič, dr. Tanja Možina, mag. Tanja Vilič Klenovšek, Filipa Curto, Cristina Dimas, Romain Mejean, Riita Narko, Anne Hosio-Paloposki, Raul Rasga, Hugo Rico in Rui Barbosa (avtorji dopolnitev), 2012

Izdajatelj in kraj izdaje: Andragoški center Slovenije, Ljubljana
Vrsta gradiva: Monografska publikacija

Priročnik je nastal v okviru mednarodnega projekta EuroPeerGuid (http://europeerguid.eu/), kjer se je pilotno preizkusilo kolegialne presoje kakovosti v različnih evropskih državah v skupini mednarodnih kolegialnih presojevalcev. Na podlagi preteklih projektov, priročnikov in izkušenj iz kolegialnih presoj je nastal Evropski priročnik o kolegialnem presojanju v svetovanju v poklicnem in strokovnem izobraževanju odraslih.

Priročnik vsebuje opredelitev kolegialne presoje kot metode za presojanje in razvijanje kakovosti v izobraževanju, opis postopka kolegialne presoje po fazah, področja kakovosti in opredelitev vloge in nalog kolegialnega presojevalca. Priloge vsebujejo pripravljene predloge/obrazce, ki so v posameznih fazah kolegialne presoje potrebni. Tako je priročnik obvezno gradivo za vsakega kolegialnega presojevalca, hkrati pa uporaben vsem, ki se ukvarjajo s svetovanjem odraslim, bodisi da so to specializirane ustanove za svetovanje ali izobraževalne organizacije.

Publikacija je dostopna na: http://kakovost.acs.si/doc/N-958-1.pdf


 
    

English
POKI
Svetovalci za kakovost
Ekspertna zunanja evalvacija
Spodbude za kakovost
Slovar pojmov
Knjižna polica
Spletne zbirke
Nosilci znaka POKI
Dobitniki priznanj
Dogodki
Novo iz tiskarne - priročnik O mojem delu svetovalke za kakovost izobraževanja odraslih

Usposabljanje o notranjem sistemu kakovosti v organizaciji, ki izobražuje odrasle, za sodelavce BIC Ljubljana

Dan kakovosti na ACS
 (C) 2003-2019 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 09.10.2019, 15:26
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Petra Šmaljcelj
Politika zasebnosti