Domov
Kdo smo
O dejavnosti
razvoja kakovosti
Aktualni projekti
in naloge
Razvoj področja
in pomembni mejniki
Mednarodno
sodelovanje
Povezave
Piškotki
Aktualne vsebine
Jesensko spopolnjevanje svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih
Delavnico za zaključeno skupino omrežja svetovalcev za kakovost smo izvedli v sredo, 19. septembra 2018, na Andragoškem centru Slovenije.
Več...
Usposabljanje v Velenju
29. in 30. 8. smo na Ljudski univerzi Velenje za zaključeno skupino udeležencev izpeljali usposabljanje z naslovom Notranji sistem kakovosti v organizaciji, ki izobražuje odrasle.
Več...
6. junija 2018
Na Zavodu za izobraževanje in kulturo smo za zaključeno skupino udeležencev izpeljali usposabljanje o opredeljevanju in merjenju učinkov v izobraževanju odraslih.
Več...
Izšlo v maju 2018: Samoevalvacijska študija ACS o umeščenosti vloge svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih
Na Andragoškem centru Slovenije smo pripravili in objavili samoevalvacijsko študijo o uveljavitvi vloge svetovalca za kakovost v praksi izobraževanja odraslih.
Več...
Nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja s področja presojanja in razvijanja kakovosti
Na ACS smo v letu 2017 razvili nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja iz kakovosti za osebje v izobraževanju odraslih.
Več...
Vabljeni k ogledu novega spletnega portala MOZAIK KAKOVOSTI
Na ACS smo v letu 2017 razvili spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji - Mozaik kakovosti.
Več...
ACS je v letu 2017 usposobil novo skupino svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih
V programu Temeljni program usposabljanja svetovalcev za razvoj kakovosti v izobraževanju odraslih se je usposobilo 20 novih svetovalcev za kakovost.
Več...
Rezultati in učinki izobraževanja odraslih
Izšla publikacija: Rezultati in učinki izobraževanja odraslih: priporočila za presojanje rezultatov in učinkov izobraževanja, izobraževalnih dejavnosti ter izobraževalnih projektov
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
UMEŠČENOST SVETOVALCA ZA KAKOVOST V DELOVANJE ORGANIZACIJE, KI IZVAJA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

Kakovost   Razvoj področja in pomembni mejniki   Publiciranje   UMEŠČENOST SVET...

UMEŠČENOST SVETOVALCA ZA KAKOVOST V DELOVANJE ORGANIZACIJE, KI IZVAJA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
dr. Tanja Možina, Sonja Klemenčič, Jasmina Orešnik Cunja, 2018

Kraj izdaje: Ljubljana

Po desetletnem delu s svetovalci za kakovost, ki so to vlogo vzpostavljali in jo uveljavljajo v izobraževalnih organizacijah, kjer so zaposleni, smo na Andragoškem centru Slovenije presodili, da je čas, da se nekoliko ustavimo in presodimo, kako se je doslej vloga svetovalca za kakovost uveljavila v praksi izobraževanja odraslih

V letu 2017 smo tako izpeljali precej obsežno samoevalvacijo na dveh ravneh, in sicer:
  • samoevalvacijo dela strokovne ekipe, ki je na Andragoškem centru Slovenije razvojno snovala in usmerjala delovanje omrežja svetovalcev za kakovost in delo posamičnih svetovalcev ter
  • samoevalvacijo dela delujočih svetovalcev za kakovost v praksi izobraževanja odraslih.
Samoevalvacijsko študijo smo zasnovali še nekoliko širše, saj smo z njo želeli ugotoviti tudi potrebe po svetovalnem delu za kakovost v izobraževanju odraslih ter zbrati premisleke vprašanih o tem, kako naj bi se vloga svetovalca za kakovost v izobraževanju odraslih razvijala in sistemsko umeščala v prihodnje.

V samoevalvacijsko študijo smo zajeli izobraževalne organizacije z delujočimi svetovalci za kakovost, ki so se usposobili v letih 2007 in 2011 in so bili v svoji organizaciji imenovani za opravljanje te vloge. 

Samoevalvacijo o uveljavljanju vloge svetovalca za kakovost na ravni posamezne organizacije so svetovalci za kakovost opravili sami v svoji izobraževalni organizaciji. V samoevalvacijski študiji, ki je pred vami, pa so zajeti sumarni izidi anketiranja o uveljavitvi vloge svetovalca za kakovost, ki je bilo v letu 2017 opravljeno v petnajstih organizacijah z delujočim svetovalcem za kakovost. Samoevalvacijska študija zajema tudi ugotovitve in predloge za nadaljnji razvoj ter umeščanje vloge svetovalca za kakovost v sistem izobraževanja odraslih v Sloveniji. 

Avtorice samoevalvacijske študije so dr. Tanja Možina, Sonja Klemenčič ter Jasmina Orešnik Cunja. Izpeljavo samoevalvacije je omogočilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Publikacija je dostopna na: https://kakovost.acs.si/doc/N-1274-1.pdf


 
    

English
POKI
Svetovalci za kakovost
Ekspertna zunanja evalvacija
Spodbude za kakovost
Slovar pojmov
Knjižna polica
Spletne zbirke
Nosilci znaka POKI
Dobitniki priznanj
Dogodki
Samoevalvacijska študija ACS o primernosti postopkov in učinkih ekspertnih zunanjih evalvacij v izobraževanju odraslih

Izpeljali smo jesensko spopolnjevanje omrežja svetovalcev za kakovost

Usposabljanje na Ljudski univerzi Velenje o notranjem sistemu kakovosti organizacije, ki izobražuje odrasle
 (C) 2003-2018 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 09.11.2018, 11:32
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Petra Šmaljcelj
Politika zasebnosti