Domov
Kdo smo
O dejavnosti
razvoja kakovosti
Aktualni projekti
in naloge
Razvoj področja
in pomembni mejniki
Mednarodno
sodelovanje
Povezave
Piškotki
Aktualne vsebine
9. februarja izvedeno prvo letošnje spopolnjevanje omrežja svetovalcev za kakovost
Osrednja tema spopolnjevanja je bilo usposabljanje za uporabo spletnega anketiranja 1KA, ki nam je lahko v podporo pri pridobivanju potrebnih podatkov za presojanje kakovosti IO.
Več...
ACS v letu 2017 usposablja novo skupino svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih
Od 24. januarja do 23. marca na ACS poteka 40-urni Temeljni program usposabljanja svetovalcev za razvoj kakovosti v izobraževanju odraslih, v katerega je vključenih 20 udeležencev.
Več...
Spletna videokonferenca v omrežju svetovalcev za kakovost 15. decembra 2016
Skupaj s svetovalci smo razmišljali o zapisih za strateške dokumente organizacij v zvezi s spremljanjem in presojanjem rezultatov in učinkov izobraževanja odraslih ter projektov.
Več...
Evalvacijska delavnica EZE 2016
14. decembra smo na ACS izpeljali evalvacijsko delavnico o izkušnjah in učinkih letošnjih ekspertnih zunanjih evalvacij. Organizacijam smo podelili potrdila o izpeljanih EZE.
Več...
Izpeljali smo evalvacijska obiska v okviru Ekspertne zunanje evalvacije v izobraževanju odraslih
Evalvacijska obiska v okviru te naloge sta potekala 12. (obisk Ljudske univerze Kranj) ter 13. oktobra (obisk Javnega zavoda Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana).
Več...
Druga delavnica omrežja svetovalcev za kakovost v letu 2016
V četrtek, 10. novembra 2016, smo na ACS izpeljali smo drugo letošnjo delavnico v omrežju svetovalcev za kakovost.
Več...
Izobraževalno srečanje organizacij, nosilk Zelenega znaka kakovosti
V četrtek, 27. oktobra, smo izvedli delavnico za organizacije, ki ima veljavno pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti do 31.3.2017 in bodo pravico podaljševale v letu 2017.
Več...
Rezultati in učinki izobraževanja odraslih
Izšla publikacija: Rezultati in učinki izobraževanja odraslih: priporočila za presojanje rezultatov in učinkov izobraževanja, izobraževalnih dejavnosti ter izobraževalnih projektov
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
Opredelitve kakovosti in strukturni kazalniki kakovosti v izobraževanju odraslih
V zadnji številki Sodobne pedagogike, katere tematika je kakovost izobraževanja, je objavljen tudi prispevek dr. Tanje Možina o kazalnikih kakovosti v izobraževanju odraslih.
Več...
Opredelitve kakovosti in strukturni kazalniki kakovosti v izobraževanju odraslih

Kakovost   Razvoj področja in pomembni mejniki   Publiciranje   Opredelitve kak...

OPREDELITVE KAKOVOSTI IN STRUKTURNI KAZALNIKI KAKOVOSTI V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH
Dr. Tanja Možina, 2014

Izdajatelj in kraj izdaje: Sodobna pedagogika, Ljubljana
Vrsta gradiva: prispevek

Avtorica dr. Tanja Možina v prispevku obravnava tezo, da kakovost lahko opredeljujemo in merimo le v njenem relativnem vidiku in da imajo opredelitve kakovosti v izobraževanju interesno in vrednotno podlago. To velja tudi za različne sezname kazalnikov kakovosti v izobraževanju. S tem postanejo pomembni koncepti interesnih skupin ter odnosno in dinamično oblikovani procesi opredeljevanja kakovosti, kot jih razgrinjajo sodobne epistemološke teorije kakovosti. Družbene razprave o tem, kakšno izobraževanje želimo, ki bodo upoštevale, da imajo opredelitve kakovosti relativno, interesno in vrednotno izhodišče,  bodo omogočile različnim interesnim skupinam, da v teh razpravah dobijo svoj glas in uresničujejo svoj legitimni interes. Vendar so procesi uresničevanja tovrstnih interesov v zvezi z izobraževanjem, velikokrat odvisni od tega, ali ima neka skupina tudi dovolj družbene moči, da bo te interese lahko uresničila. Ti procesi tako vedno vsebujejo tudi etično-politično razsežnost. V prispevku je predstavljena konceptualna zasnova zbirke kazalnikov kakovosti za izobraževanje odraslih, struktura področij kakovosti ter primeri oblikovanih kazalnikov,  standardov in meril kakovosti. Prispevek zaključujemo s premislekom k spodbujanju razvoja izobraževalnih organizacij za odrasle v inkluzivne večkulturne skupnosti, v katerih upoštevanje pravic in interesov skupin, ki imajo manj družbene moči ter njihova dejavna udeležba pri opredeljevanju, presojanju in razvijanju kakovosti postajata pomembna kazalnika kakovosti njihovega delovanja.

Publikacija je dostopna na: http://kakovost.acs.si/doc/N-1098-1.pdf


 
    

English
POKI
Svetovalci za kakovost
Ekspertna zunanja evalvacija
Spodbude za kakovost
Slovar pojmov
Knjižna polica
Spletne zbirke
Nosilci znaka POKI
Dobitniki priznanj
Dogodki
Tretji del temeljnega usposabljanja za bodoče svetovalce za kakovost

Drugi del temeljnega usposabljanja za bodoče svetovalce za kakovost

Za nami je prvo letošnje spopolnjevanje omrežja svetovalcev za kakovost
 (C) 2003-2017 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 03.07.2017, 11:25
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Aleksandra Radojc