Domov
Kdo smo
O dejavnosti
razvoja kakovosti
Aktualni projekti
in naloge
Razvoj področja
in pomembni mejniki
Mednarodno
sodelovanje
Povezave
Piškotki
Aktualne vsebine
Vabljeni k ogledu novega spletnega portala MOZAIK KAKOVOSTI
Na ACS smo v letu 2017 razvili spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji - Mozaik kakovosti.
Več...
ACS je v letu 2017 usposobil novo skupino svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih
V programu Temeljni program usposabljanja svetovalcev za razvoj kakovosti v izobraževanju odraslih se je usposobilo 20 novih svetovalcev za kakovost.
Več...
Druga delavnica omrežja svetovalcev za kakovost v letu 2017
12. oktobra smo na ACS izpeljali jesensko srečanje omrežja svetovalcev za kakovost - obstoječim svetovalcem so se pridružili tudi letos usposobljeni in imenovani svetovalci.
Več...
Izobraževalno srečanje organizacij, nosilk Zelenega znaka kakovosti
22. novembra na ACS pripravljamo izobraževalno srečanje organizacij, ki bodo pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti podaljševale ali na novo pridobile v letu 2018.
Več...
Rezultati in učinki izobraževanja odraslih
Izšla publikacija: Rezultati in učinki izobraževanja odraslih: priporočila za presojanje rezultatov in učinkov izobraževanja, izobraževalnih dejavnosti ter izobraževalnih projektov
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
Razvoj področja in pomembni mejniki

Kakovost   Razvoj področja...

Razvojni krog kakovosti

Aktivnosti na področju kakovosti smo vsa leta snovali upoštevajoč razvojni krog kakovosti. Vse razvojne rešitve izhajajo iz poglobljenega študija in raziskovalnega dela. V prepletu med proučevanjem prakse in različnih epistemoloških konceptov kakovosti so nastali novi razvojni modeli in pristopi. Te smo ob njihovi vpeljavi v prakso podprli z izobraževalnim in svetovalnim delom. V pomoč pri njihovi implementaciji smo razvili številna učna gradiva in strokovno literaturo. Vpeljavo novih rešitev podpiramo z IKT podporo. Vse rešitve, ki jih vpeljujemo v prakso tudi sprotno spremljamo. Ovrednotenje učinkovitosti uvajanja novih rešitev spremlja premislek o potrebnih izboljšavah in novih razvojnih akcijah. Iz takšnega premisleka nastajajo zasnove za nove razvojne ukrepe.

Pomembne mejnike razvoja področja kakovosti izobraževanja odraslih predstavljamo po naslednjih sklopih:

  1. Konceptualne zasnove in razvoj modelov za presojanje in razvijanje kakovosti (zasnova, načrtovanje)
  2. Vpeljava modelov kakovosti, izobraževanje, svetovanje (implementacija)
  3. Razvoj strokovne literature s področja kakovosti
  4. Podpora IKT-(samo)evalvacijam
  5. Spremljave in (zunanje) evalvacije 
    

English
POKI
Svetovalci za kakovost
Ekspertna zunanja evalvacija
Spodbude za kakovost
Slovar pojmov
Knjižna polica
Spletne zbirke
Nosilci znaka POKI
Dobitniki priznanj
Dogodki
NOV SPLETNI PORTAL MOZAIK KAKOVOSTI

Izobraževalno srečanje organizacij za podaljšanje pravice do uporabe Zelenega znaka kakovosti

Jesensko srečanje svetovalcev za kakovost
 (C) 2003-2018 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 16.01.2018, 11:06
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Aleksandra Radojc