Domov
Kdo smo
O dejavnosti
razvoja kakovosti
Aktualni projekti
in naloge
Razvoj področja
in pomembni mejniki
Mednarodno
sodelovanje
Povezave
Piškotki
Aktualne vsebine
Z omrežjem svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih smo izpeljali drugo letošnje srečanje na ACS
Na delavnici 23. oktobra 2019 na ACS so svetovalci za kakovost predstavili opravljeno delo pri razvoju spremljanja kakovosti dela učitelja.
Več...
Nov priročnik
Na ACS smo v mesecu juliju natisnili novo strokovno učno gradivo v podporo delovanju svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih z naslovom O MOJEM DELU SVETOVALKE ZA KAKOVOST.
Več...
Dan kakovosti na ACS
Skupni akciji TVU Kakovost ustvarjamo vsi se je 17. maja 2019, na dan akcije, pridružil tudi Andragoški center Slovenije z Dnevom kakovosti na ACS.
Več...
Skupna promocijska aktivnost svetovalcev za kakovost v TVU 2019
V letu 2019 je bil med skupne akcije TVU prvič vključen dan, posvečen delu organizacij in posameznikov, povezanem s presojanjem in razvijanjem kakovosti izobraževanja odraslih.
Več...
Izpeljali smo prvo spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v letu 2019
6. februarja 2019 je na ACS potekalo prvo letošnje srečanje svetovalcev za kakovost.
Več...
Nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja s področja presojanja in razvijanja kakovosti
Na ACS smo v letu 2017 razvili nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja iz kakovosti za osebje v izobraževanju odraslih.
Več...
Vabljeni k ogledu novega spletnega portala MOZAIK KAKOVOSTI
Na ACS smo v letu 2017 razvili spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji - Mozaik kakovosti.
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
Razvoj področja in pomembni mejniki

Kakovost   Razvoj področja...

Razvojni krog kakovosti

Aktivnosti na področju kakovosti smo vsa leta snovali upoštevajoč razvojni krog kakovosti. Vse razvojne rešitve izhajajo iz poglobljenega študija in raziskovalnega dela. V prepletu med proučevanjem prakse in različnih epistemoloških konceptov kakovosti so nastali novi razvojni modeli in pristopi. Te smo ob njihovi vpeljavi v prakso podprli z izobraževalnim in svetovalnim delom. V pomoč pri njihovi implementaciji smo razvili številna učna gradiva in strokovno literaturo. Vpeljavo novih rešitev podpiramo z IKT podporo. Vse rešitve, ki jih vpeljujemo v prakso tudi sprotno spremljamo. Ovrednotenje učinkovitosti uvajanja novih rešitev spremlja premislek o potrebnih izboljšavah in novih razvojnih akcijah. Iz takšnega premisleka nastajajo zasnove za nove razvojne ukrepe.

Pomembne mejnike razvoja področja kakovosti izobraževanja odraslih predstavljamo po naslednjih sklopih:

  1. Konceptualne zasnove in razvoj modelov za presojanje in razvijanje kakovosti (zasnova, načrtovanje)
  2. Vpeljava modelov kakovosti, izobraževanje, svetovanje (implementacija)
  3. Razvoj strokovne literature s področja kakovosti
  4. Podpora IKT-(samo)evalvacijam
  5. Spremljave in (zunanje) evalvacije 
    

English
POKI
Svetovalci za kakovost
Ekspertna zunanja evalvacija
Spodbude za kakovost
Slovar pojmov
Knjižna polica
Spletne zbirke
Nosilci znaka POKI
Dobitniki priznanj
Dogodki
Drugo letno srečanje omrežja svetovalcev za kakovost

Predstavitev slovenskega pristopa k samoevalvaciji POKI na Nizozemskem

Pobuda za povezavo med kazalniki kakovosti, ki so se uveljavili na področju izobraževanja odraslih, z Zbirko Kakovost v vrtcih in šolah v dodatnem zvezku zbirke
 (C) 2003-2019 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 21.11.2019, 18:04
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Petra Šmaljcelj
Politika zasebnosti