Domov
Kdo smo
O dejavnosti
razvoja kakovosti
Aktualni projekti
in naloge
Razvoj področja
in pomembni mejniki
Mednarodno
sodelovanje
Povezave
Piškotki
Aktualne vsebine
Za omrežje svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih pripravljamo drugo letošnje spopolnjevanje.
Na delavnici 23. oktobra 2019 na ACS bodo svetovalci za kakovost predstavili opravljeno delo pri razvoju spremljanja kakovosti dela učitelja.
Več...
Nov priročnik
Na ACS smo v mesecu juliju natisnili novo strokovno učno gradivo v podporo delovanju svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih z naslovom O MOJEM DELU SVETOVALKE ZA KAKOVOST.
Več...
Dan kakovosti na ACS
Skupni akciji TVU Kakovost ustvarjamo vsi se je 17. maja 2019, na dan akcije, pridružil tudi Andragoški center Slovenije z Dnevom kakovosti na ACS.
Več...
Skupna promocijska aktivnost svetovalcev za kakovost v TVU 2019
V letu 2019 je bil med skupne akcije TVU prvič vključen dan, posvečen delu organizacij in posameznikov, povezanem s presojanjem in razvijanjem kakovosti izobraževanja odraslih.
Več...
Modul o učinkih izobraževanja odraslih v Murski Soboti
Za zaključeno skupino 17 udeležencev smo 21. marca na LU Murska Sobota izvedli enodnevno usposabljanje o opredeljevanju in merjenju učinkov v izobraževanju odraslih.
Več...
Izpeljali smo prvo spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v letu 2019
6. februarja 2019 je na ACS potekalo prvo letošnje srečanje svetovalcev za kakovost.
Več...
Izšlo v maju 2018: Samoevalvacijska študija ACS o umeščenosti vloge svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih
Na Andragoškem centru Slovenije smo pripravili in objavili samoevalvacijsko študijo o uveljavitvi vloge svetovalca za kakovost v praksi izobraževanja odraslih.
Več...
Nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja s področja presojanja in razvijanja kakovosti
Na ACS smo v letu 2017 razvili nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja iz kakovosti za osebje v izobraževanju odraslih.
Več...
Vabljeni k ogledu novega spletnega portala MOZAIK KAKOVOSTI
Na ACS smo v letu 2017 razvili spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji - Mozaik kakovosti.
Več...
Rezultati in učinki izobraževanja odraslih
Izšla publikacija: Rezultati in učinki izobraževanja odraslih: priporočila za presojanje rezultatov in učinkov izobraževanja, izobraževalnih dejavnosti ter izobraževalnih projektov
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
Povezave

Kakovost   Povezave

ORGANI NA NACIONALNI RAVNI
 
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST, KULTURO IN ŠPORT

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE 

MINISTRSTVO ZA VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST IN TEHNOLOGIJO
 
NACIONALNE RAZISKOVALNE IN RAZVOJNE INSTITUCIJE, KI SE UKVARJAJO S KAKOVOSTJO

CENTER ZA POKLICNO IN STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE: Slovensko središče za zagotavljanje kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja

ŠOLA ZA RAVNATELJE – Projekt KVIZ

RIC – DRŽAVNI IZPITNI CENTER 

ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO
 
PEDAGOŠKI INŠTITUT
  
DRUGE SLOVENSKE USTANOVE, ORGANI, ZDRUŽENJA, KI SE UKVARJAJO S KAKOVOSTJO
 
NAKVIS – Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu

URAD RS ZA MEROSLOVJE – MIRS
 
SIQ – Slovenski institut za kakovost in meroslovje 

SLOVENSKO DRUŠTVO EVALVATORJEV 
 
TUJE USTANOVE, ORGANI, ZDRUŽENJA, KI SE UKVARJAJO S KAKOVOSTJO
 
EVA – THE DANISH EVALUATION INSTITUTE, Danska

OFFICE FOR STANDARDS IN EDUCATION, Škotska

ENQAVET – European Quality Assurance in Vocational Education and Training

EDUQUA, Švica

ARTSET, Nemčija

NATIONAL QUALITY INSTITUTE, Kanada 
 
INSTITUTO CANARIO DE EVALUACION Y CALIDAD EDUCATIVA, Kanarski otoki
 
INSTITUTO DE EVALUACION, Španija
 
CHARTERED QUALITY INSTITUTE, Velika Britanija

EFQM domača stran
 
ISO – International Organisation for Standardisation 
 
INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE EVALUATION OF EDUCATIONAL ACHIEVEMENT – IEA

ENQA – The European Association for Quality Assurance in Higher Education

EQUAR – European Quality Assurance Register for Higher Education

BAZE PODATKOV
 
EURYDICE – The information Network on education in Europe

EURYDICE – Slovenija
 
NATIONAL REPORTING SYSTEM FOR ADULT EDUCATION (NRS)

EUROSTAT – Statistical Office of European Communities

EXCELLENCE GATEWAY 
 
PEER REVIEW IN EUROPEAN VET
 
 
    

English
POKI
Svetovalci za kakovost
Ekspertna zunanja evalvacija
Spodbude za kakovost
Slovar pojmov
Knjižna polica
Spletne zbirke
Nosilci znaka POKI
Dobitniki priznanj
Dogodki
Novo iz tiskarne - priročnik O mojem delu svetovalke za kakovost izobraževanja odraslih

Usposabljanje o notranjem sistemu kakovosti v organizaciji, ki izobražuje odrasle, za sodelavce BIC Ljubljana

Dan kakovosti na ACS
 (C) 2003-2019 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 09.10.2019, 15:26
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Petra Šmaljcelj
Politika zasebnosti