Domov
Kdo smo
O dejavnosti
razvoja kakovosti
Aktualni projekti
in naloge
Razvoj področja
in pomembni mejniki
Mednarodno
sodelovanje
Povezave
Piškotki
Aktualne vsebine
9. februarja izvedeno prvo letošnje spopolnjevanje omrežja svetovalcev za kakovost
Osrednja tema spopolnjevanja je bilo usposabljanje za uporabo spletnega anketiranja 1KA, ki nam je lahko v podporo pri pridobivanju potrebnih podatkov za presojanje kakovosti IO.
Več...
ACS v letu 2017 usposablja novo skupino svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih
Od 24. januarja do 23. marca na ACS poteka 40-urni Temeljni program usposabljanja svetovalcev za razvoj kakovosti v izobraževanju odraslih, v katerega je vključenih 20 udeležencev.
Več...
Spletna videokonferenca v omrežju svetovalcev za kakovost 15. decembra 2016
Skupaj s svetovalci smo razmišljali o zapisih za strateške dokumente organizacij v zvezi s spremljanjem in presojanjem rezultatov in učinkov izobraževanja odraslih ter projektov.
Več...
Evalvacijska delavnica EZE 2016
14. decembra smo na ACS izpeljali evalvacijsko delavnico o izkušnjah in učinkih letošnjih ekspertnih zunanjih evalvacij. Organizacijam smo podelili potrdila o izpeljanih EZE.
Več...
Izpeljali smo evalvacijska obiska v okviru Ekspertne zunanje evalvacije v izobraževanju odraslih
Evalvacijska obiska v okviru te naloge sta potekala 12. (obisk Ljudske univerze Kranj) ter 13. oktobra (obisk Javnega zavoda Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana).
Več...
Druga delavnica omrežja svetovalcev za kakovost v letu 2016
V četrtek, 10. novembra 2016, smo na ACS izpeljali smo drugo letošnjo delavnico v omrežju svetovalcev za kakovost.
Več...
Izobraževalno srečanje organizacij, nosilk Zelenega znaka kakovosti
V četrtek, 27. oktobra, smo izvedli delavnico za organizacije, ki ima veljavno pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti do 31.3.2017 in bodo pravico podaljševale v letu 2017.
Več...
Rezultati in učinki izobraževanja odraslih
Izšla publikacija: Rezultati in učinki izobraževanja odraslih: priporočila za presojanje rezultatov in učinkov izobraževanja, izobraževalnih dejavnosti ter izobraževalnih projektov
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
Opredelitve kakovosti in strukturni kazalniki kakovosti v izobraževanju odraslih
V zadnji številki Sodobne pedagogike, katere tematika je kakovost izobraževanja, je objavljen tudi prispevek dr. Tanje Možina o kazalnikih kakovosti v izobraževanju odraslih.
Več...
Povezave

Kakovost   Povezave

ORGANI NA NACIONALNI RAVNI
 
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST, KULTURO IN ŠPORT

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE 

MINISTRSTVO ZA VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST IN TEHNOLOGIJO
 
NACIONALNE RAZISKOVALNE IN RAZVOJNE INSTITUCIJE, KI SE UKVARJAJO S KAKOVOSTJO

CENTER ZA POKLICNO IN STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE: Slovensko središče za zagotavljanje kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja

ŠOLA ZA RAVNATELJE – Projekt KVIZ

RIC – DRŽAVNI IZPITNI CENTER 

ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO
 
PEDAGOŠKI INŠTITUT
  
DRUGE SLOVENSKE USTANOVE, ORGANI, ZDRUŽENJA, KI SE UKVARJAJO S KAKOVOSTJO
 
NAKVIS – Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu

URAD RS ZA MEROSLOVJE – MIRS
 
SIQ – Slovenski institut za kakovost in meroslovje 

SLOVENSKO DRUŠTVO EVALVATORJEV 
 
TUJE USTANOVE, ORGANI, ZDRUŽENJA, KI SE UKVARJAJO S KAKOVOSTJO
 
EVA – THE DANISH EVALUATION INSTITUTE, Danska

OFFICE FOR STANDARDS IN EDUCATION, Škotska

ENQAVET – European Quality Assurance in Vocational Education and Training

EDUQUA, Švica

ARTSET, Nemčija

NATIONAL QUALITY INSTITUTE, Kanada 
 
INSTITUTO CANARIO DE EVALUACION Y CALIDAD EDUCATIVA, Kanarski otoki
 
INSTITUTO DE EVALUACION, Španija
 
CHARTERED QUALITY INSTITUTE, Velika Britanija

EFQM domača stran
 
ISO – International Organisation for Standardisation 
 
INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE EVALUATION OF EDUCATIONAL ACHIEVEMENT – IEA

ENQA – The European Association for Quality Assurance in Higher Education

EQUAR – European Quality Assurance Register for Higher Education

BAZE PODATKOV
 
EURYDICE – The information Network on education in Europe

EURYDICE – Slovenija
 
NATIONAL REPORTING SYSTEM FOR ADULT EDUCATION (NRS)

EUROSTAT – Statistical Office of European Communities

EXCELLENCE GATEWAY 
 
PEER REVIEW IN EUROPEAN VET
 
 
    

English
POKI
Svetovalci za kakovost
Ekspertna zunanja evalvacija
Spodbude za kakovost
Slovar pojmov
Knjižna polica
Spletne zbirke
Nosilci znaka POKI
Dobitniki priznanj
Dogodki
Tretji del temeljnega usposabljanja za bodoče svetovalce za kakovost

Drugi del temeljnega usposabljanja za bodoče svetovalce za kakovost

Za nami je prvo letošnje spopolnjevanje omrežja svetovalcev za kakovost
 (C) 2003-2017 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 03.07.2017, 11:25
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Aleksandra Radojc