Domov
Kdo smo
O projektu POKI
Trenutne dejavnosti
Razvoj projekta
in pomembni mejniki
Spremljanje in evalvacija projekta POKI
Aktualne vsebine
Želite podaljšati oziroma pridobiti Zeleni znak kakovosti v letu 2020?
Za organizacije, ki bi želele obnoviti ali na novo pridobiti pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti, bomo tudi v letu 2020 izpeljali postopek za podeljevanje znaka.
Več...
Z omrežjem svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih smo izpeljali drugo letošnje srečanje na ACS
Na delavnici 23. oktobra 2019 na ACS so svetovalci za kakovost predstavili opravljeno delo pri razvoju spremljanja kakovosti dela učitelja.
Več...
Nov priročnik
Na ACS smo v mesecu juliju natisnili novo strokovno učno gradivo v podporo delovanju svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih z naslovom O MOJEM DELU SVETOVALKE ZA KAKOVOST.
Več...
Dan kakovosti na ACS
Skupni akciji TVU Kakovost ustvarjamo vsi se je 17. maja 2019, na dan akcije, pridružil tudi Andragoški center Slovenije z Dnevom kakovosti na ACS.
Več...
Skupna promocijska aktivnost svetovalcev za kakovost v TVU 2019
V letu 2019 je bil med skupne akcije TVU prvič vključen dan, posvečen delu organizacij in posameznikov, povezanem s presojanjem in razvijanjem kakovosti izobraževanja odraslih.
Več...
Izpeljali smo prvo spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v letu 2019
6. februarja 2019 je na ACS potekalo prvo letošnje srečanje svetovalcev za kakovost.
Več...
Nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja s področja presojanja in razvijanja kakovosti
Na ACS smo v letu 2017 razvili nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja iz kakovosti za osebje v izobraževanju odraslih.
Več...
Vabljeni k ogledu novega spletnega portala MOZAIK KAKOVOSTI
Na ACS smo v letu 2017 razvili spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji - Mozaik kakovosti.
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
Usposabljanje za uporabo modela samoevalvacije POKI – v obdobju 2012–2013 se usposablja skupina POKI 7

Kakovost   POKI   Trenutne dejavnosti   Usposabljanje z...

V januarju 2012 smo znova pričeli z usposabljanjem za uporabo modela samoevalvacije POKI. Tokrat se je dosedanjim šestim generacijam POKI pridružila še sedma generacija strokovnih delavcev iz enajstih izobraževalnih organizacij za odrasle, ki so v projektu POKI sodelovale v letih 2012 in 2013. V letu 2012 smo skupaj izpeljali devet delavnic, v letu 2013 pa so bile izpeljane tri delavnice.

   
 Udeleženci delavnice med delom v skupinah
 Dr. Marko Radovan udeležencem pomaga pri
oblikovanju samoevalvacijskih vprašanj
 

Pri temi Oblikovanje standardov kakovosti je dr. Tanja Možina udeležencem usposabljanja predstavila tudi terminski potek ključnih faz samoevalvacije v letu 2012

 
V letu 2012 so udeleženci na delavnicah:
 • spoznali vidike kakovosti izobraževalne organizacije v kontekstu sodobnih pogledov na kakovost,
 • se seznanili z modelom za samoevalvacijo POKI in s pomenom timskega dela za razvoj kakovosti,
 • v svoji izobraževalni organizaciji oblikovali in imenovali skupino za kakovost,
 • opredelili ali na novo preverili vrednote, poslanstvo in vizijo lastne izobraževalne organizacije,
 • se seznanili s pomenom različnih interesnih skupin za posamezno izobraževalno organizacijo in njihovo vključitvijo v procese presojanja in razvijanja kakovosti,
 • opravili SWOT analizo na šestih področjih kakovosti modela za presojanje in razvijanje kakovosti POKI kot izhodišče za poglobljeno samoevalvacijo izobraževalne organizacije,
 • dobili tehnične in vsebinske napotke, kako pravilno načrtovati spletne strani in nastopati na spletu ter vzpostaviti svojo spletno stran o kakovosti izobraževanja odraslih,
 • za izbrane kazalnike kakovosti oblikovali standarde kakovosti ter pripravili samoevalvacijske načrte,
 • se usposobili za uporabo spletne zbirke vprašanj za presojanje kakovosti,
 • v svojih izobraževalnih organizacijah izpeljali presojo kakovosti z metodo (spletnega) anketiranja,
 • dobili napotke, kako pripraviti obdelavo in prikaz pridobljenih podatkov ter rezultate, ugotovitve in sam potek samoevalvacije predstaviti v samoevalvacijskem poročilu,
 • se usposobili, kako z učinkovitim komuniciranjem spodbujati kakovost v izobraževanju,
 • spoznali metodo zgledovanja v procesih presojanja in razvijanja kakovosti in postopek načrtovanja zgledovanja,
 • dobili napotke, kako motivirati sodelavce za izboljšanje kakovosti v izobraževanju in kako načrtovati razpravo o samoevalvacijskem poročilu v kolektivu,
 • se seznanili z zakonsko ureditvijo izobraževanja odraslih kot dejavnikom kakovosti v izobraževanju odraslih,
 • pripravili akcijski načrt za razvoj kakovosti ter
 • spoznali pomen vlaganja v znanje zaposlenih in razvoja socialnega kapitala kot pomembna dejavnika razvoja kakovosti v izobraževalni organizaciji.

V letu 2013 je bil poudarek sodelovanja v projektu namenjen predvsem delu skupine za kakovost v sami organizaciji. Naloga skupine za kakovost je med drugim tudi skrb za izvajanje zastavljenih akcij za razvoj kakovosti v njihovi organizaciji. Na delavnicah v letu 2013 so udeleženci:

 • na vsakem srečanju poročali o poteku izpeljevanja zastavljenih akcij za razvoj kakovosti,
 • spoznali in pripravili listino kakovosti,
 • se seznanili s pomenom strokovnega razvoja ter identitete izobraževalcev odraslih,
 • opravili kolegialno presojo spletnih strani izobraževalne organizacije o kakovosti,
 • spoznali koncept zelenega znaka kakovosti POKI in dobili konkretne napotke za pripravo vloge za podaljšanje pravice do uporabe znaka (orgnizacijam iz POKI 7 le-ta preneha konec leta 2014),
 • opravili refleksijo o sodelovanju v dveletnem projektu POKI, in sicer tako z vidika vključitve organizacije v projekt, kot tudi vidika osebne vključitve posameznega predstavnika sodelujočih organizacij v projekt ter
 • se seznanili z razvojnimi usmeritvami na področju kakovosti izobraževanja odraslih z vidika možnosti za nadaljnji razvoj kakovosti v izobraževalnih organizacijah.
 Udeleženci med pripravo načrta zgledovalnega obiska  Tatjana Zidar Gale daje udeležencem napotke, kako pravilno predstaviti rezultate samoevalvacijskega poročila v kolektivu
Udeleženci med pripravo zapisov o svoji dosedanji strokovni poti Dr. Tanja Možina udeležencem predstavlja proces strokovnega razvoja izobraževalcev odraslih in pomen identitete izobraževalca odraslih pri razvoju kakovosti izobraževanja odraslih
   
 Predstavnik ene od sodelujočih organizacij v POKI 7 med predstavitvijo uresničevanja akcijskega načrta v njihovi organizaciji
Kolegialna presoja spletnih strani o kakovosti izobraževanja odraslih 

Usposabljanje za vpeljavo modela POKI za skupino POKI 7 je tako zaključeno. Hkrati je bila to zadnja skupina POKI, ki smo jo usposabljali v tej obliki, ki je bila razvita in vpeljana pred 12 leti (dveletno sodelovanje na delavnicah in vodeno delo v organizacijah). V prihodnje namreč načrtujemo spremembe pri usposabljanju za samoevalvacije v izobraževanju odraslih.

Pred skupino POKI 7 se je v obdobju 2010 - 2011 usposabljala skupina POKI 6.
 
    
Način vstopanja v projekt POKI
Sodelujoče izobraževalne organizacije
Samoevalvacija v POKI
Potek samoevalvacije
Izobraževanje in svetovanje
Učni kotiček
Spletne zbirke
Nosilci znaka POKI
Dobitniki priznanj
Dogodki
Izobraževalno srečanje organizacij za Zeleni znak kakovosti

Drugo letno srečanje omrežja svetovalcev za kakovost

Predstavitev slovenskega pristopa k samoevalvaciji POKI na Nizozemskem
 (C) 2003-2020 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 13.01.2020, 11:08
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Aleksandra Radojc