Domov
Kdo smo
O projektu POKI
Trenutne dejavnosti
Razvoj projekta
in pomembni mejniki
Spremljanje in evalvacija projekta POKI
Aktualne vsebine
Za omrežje svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih pripravljamo drugo letošnje spopolnjevanje.
Na delavnici 23. oktobra 2019 na ACS bodo svetovalci za kakovost predstavili opravljeno delo pri razvoju spremljanja kakovosti dela učitelja.
Več...
Nov priročnik
Na ACS smo v mesecu juliju natisnili novo strokovno učno gradivo v podporo delovanju svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih z naslovom O MOJEM DELU SVETOVALKE ZA KAKOVOST.
Več...
Dan kakovosti na ACS
Skupni akciji TVU Kakovost ustvarjamo vsi se je 17. maja 2019, na dan akcije, pridružil tudi Andragoški center Slovenije z Dnevom kakovosti na ACS.
Več...
Skupna promocijska aktivnost svetovalcev za kakovost v TVU 2019
V letu 2019 je bil med skupne akcije TVU prvič vključen dan, posvečen delu organizacij in posameznikov, povezanem s presojanjem in razvijanjem kakovosti izobraževanja odraslih.
Več...
Modul o učinkih izobraževanja odraslih v Murski Soboti
Za zaključeno skupino 17 udeležencev smo 21. marca na LU Murska Sobota izvedli enodnevno usposabljanje o opredeljevanju in merjenju učinkov v izobraževanju odraslih.
Več...
Izpeljali smo prvo spopolnjevanje svetovalcev za kakovost v letu 2019
6. februarja 2019 je na ACS potekalo prvo letošnje srečanje svetovalcev za kakovost.
Več...
Izšlo v maju 2018: Samoevalvacijska študija ACS o umeščenosti vloge svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih
Na Andragoškem centru Slovenije smo pripravili in objavili samoevalvacijsko študijo o uveljavitvi vloge svetovalca za kakovost v praksi izobraževanja odraslih.
Več...
Nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja s področja presojanja in razvijanja kakovosti
Na ACS smo v letu 2017 razvili nov program usposabljanja za pridobitev temeljnega znanja iz kakovosti za osebje v izobraževanju odraslih.
Več...
Vabljeni k ogledu novega spletnega portala MOZAIK KAKOVOSTI
Na ACS smo v letu 2017 razvili spletno zbirko priporočil, pripomočkov in dobrih praks o samoevalvaciji v izobraževalni organizaciji - Mozaik kakovosti.
Več...
Rezultati in učinki izobraževanja odraslih
Izšla publikacija: Rezultati in učinki izobraževanja odraslih: priporočila za presojanje rezultatov in učinkov izobraževanja, izobraževalnih dejavnosti ter izobraževalnih projektov
Več...
Pristop k samoevalvaciji POKI
Vabljeni k ogledu promocijske knjižice, ki opisuje model samoevalvacije izobraževanja odraslih - pristop POKI. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.
Več...
Vzdrževanje in nadaljnji razvoj IKT orodij v podporo samoevalvacijam v izobraževanju odraslih

Kakovost   POKI   Trenutne dejavnosti   Vzdrževanje in ...

Spletna zbirka vprašanj za presojanje kakovosti


Spletni učni kotiček

Stalno skrbimo za to, da je izobraževalnim organizacijam zagotovljena podpora informacijsko-komunikacijske tehnologije pri samoevalvaciji. Z uporabo te podpore želimo v prihodnje tudi bolj povezati strokovnjake, ki se v izobraževanju odraslih ukvarjajo s tematiko kakovosti. Naša redna dejavnost na tem področju zajema naslednje:

  • Redno skrbimo, da baza oz. spletna zbirka vprašanj za presojanje kakovosti deluje. V zbirko uvrščamo nova vprašanja za presojanje kakovosti. Pomagamo pri prenosu uporabe zbirke tudi na druga področja. V zadnjem času je tako zaživel poseben modul zbirke, ki so ga že začela uporabljati svetovalna središča ISIO. Snujemo nove razvojne rešitve, ki bodo v prihodnje omogočile nadgradnjo sedanjih rešitev za uporabo zbirke.
  • Za skupino POKI izobraževalnih organizacij, za katero v tekočem obdobju poteka temeljno usposabljanje za uporabo modela samoevalvacije, vsakič odpremo spletni učni kotiček. V njem imajo udeleženci dostop do vseh gradiv in pripomočkov, ki jih uporabljamo med usposabljanjem. Ker se je spletni učni kotiček, ki smo ga razvili pri projektu POKI, izkazal za uporabnega tudi na drugih področjih izobraževalne dejavnosti ACS, sodelujemo tudi pri širitvi njegove uporabe na ta področja.
  • Na spletni strani o projektu POKI sproti pripravljamo kratke zapise o izpeljanih dogodkih. 
    
Način vstopanja v projekt POKI
Sodelujoče izobraževalne organizacije
Samoevalvacija v POKI
Potek samoevalvacije
Izobraževanje in svetovanje
Učni kotiček
Spletne zbirke
Nosilci znaka POKI
Dobitniki priznanj
Dogodki
Novo iz tiskarne - priročnik O mojem delu svetovalke za kakovost izobraževanja odraslih

Usposabljanje o notranjem sistemu kakovosti v organizaciji, ki izobražuje odrasle, za sodelavce BIC Ljubljana

Dan kakovosti na ACS
 (C) 2003-2019 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 09.10.2019, 15:26
zadetki: 0, računalniška izvedba: Franci Lajovic, Robert Šmalc, urednici: Jasmina Orešnik Cunja, Aleksandra Radojc